Bengt Drath Prata matematik okt 2010 - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Bengt Drath Prata matematik okt 2010 - Pedagog Stockholm

Nya kursplanemål i åk 3Eleven ska kunna:• tolka elevnära information med matematiskt innehåll• uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sättmed hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begreppoch symboler, tabeller och bilder• undersöka elevnära matematiska problem, pröva och väljalösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflekteraöver lösningar och deras rimlighet

More magazines by this user
Similar magazines