kock och kallskänksyrket - Visita

visita.se

kock och kallskänksyrket - Visita

Brevet som öppnar dörrar- Gesällbrevet för kock/kallskänksyrketDu vet redan att du valt ett kreativt och roligt yrke som duär bra på – med ett Gesällbrev har du nu möjlighet att få etterkännande och ett kvitto på din kompetens!Gesällbrevet anpassat till dagens moderna kunskapskrav byggerpå en anrik tradition. Gesällbrevet är ett bevis på att du intebara är skicklig i kock-/kallskänksyrket, utan också att du harkännedom om IT, ekonomi, marknadsföring och försäljning– viktiga kompletterande kunskaper som framtidens arbetsgivarekommer att kräva av dig.I ett yrke som idag är populärare än någonsin är det nödvändigtatt kunna profilera sig. Genom att klara gesällprovet får du ettinternationellt erkänt bevis på din professionella kunskap ochkompetens, vilket ökar dina chanser att lyckas i den hårdnandekonkurrensen – såväl i Sverige som utomlands.Tag chansen att visa vad du kan! Gesällprovet kan bli biljettentill jobbet du idag drömmer om.För mig som har utländsk bakgrund och utbildning vardet viktigt att få ett svenskt bevis på min kunskap ochkompetens. Gesällbrevet gav mig den möjligheten.- Elena LindbergRadisson SAS ArlandiaGesällbrevet var en rolig utmaning! Den är ett bevis på attman hänger med och har helkoll på allt som är viktigt attkunna i köket.- Tomas RammenRadisson SAS ArlandiaFör oss har Gesällbreven betytt väldigt mycket, såväl förde anställdas egna självförtroende som för team-buildingoch respekten för varandras yrkeskompetens.- Lena Andersson, VDRadisson SAS Arlandia


Gesällprovet – så här går det tillGesällprovet är uppdelat i två delar – ett teoriprov och ett praktiskt prov.TeoriprovetTeoriprovet består av 120 frågor och uppgifter somhämtats ur ämnen och kurser från Hotell- och Restaurangprogrammet:• Arbetsmiljökunskap• Datakunskap• Företagsekonomi• Livsmedelskunskap• Livsmedelshygien• Köks- och serveringsutrustning• Matlagning – Kallkök/varmkök/storkök/restaurang• Näringskunskap, ServeringUHR erbjuder en intensivkurs som förbereder för detteoretiska provet.Praktiskt provMed utgångspunkt från givna råvaror ska dukomponera och tillaga en måltid bestående av förrätt,varmrätt och dessert för 4-6 personer.Censorer från Utbildningsrådet för Hotell ochRestauranger (UHR) övervakar och bedömer dinakunskaper inom fem olika områden:• Mise en Place, Hygien• Fackmässig matlagning• Smak, komposition• Presentation - servering• Ekonomi• Personliga poäng, Hemlig uppgiftResultatFör att klara Gesällprovet behöver du få minst 50 % rätt på varje delprov i teoriprovet och minst 55 poäng på det praktiskaprovet.Vem får ta Gesällprovet?För att kunna ansöka om att få avlägga Gesällprovet måste du ha minstett års yrkeserfarenhet samt någon av följande utbildningar bakom dig:• Gymnasieskolans tvååriga Livsmedelstekniska linjeGren för storhushåll och restaurang, variant för restaurang• Gymnasieskolans treåriga RestauranglinjeGren Restaurang• Treårig lärlingsutbildning i varm- och kallkök på restaurang• Gymnasieskolans treåriga Hotell- och RestaurangprogramGren Restaurang, kurs varm- och kallkök restaurang BFör mer information och anmälan,besök www.uhr.nu/gesallprovet• Annan treårig gymnasieutbildning plus minst tre års yrkeserfarenhet inom kock-/kallskänksyrket• Lernias (tidigare AMU:s) påbyggnadsutbildning inom yrkesområdet(eller motsvarande)• Internationationell utbildningSom kan jämställas med någon av ovanstående utbildningsvägar

More magazines by this user
Similar magazines