Bli bäst på att gå och cykla till skolan Gångvikens skola - Sundsvall

rst.sundsvall.se

Bli bäst på att gå och cykla till skolan Gångvikens skola - Sundsvall

Gångvikens skolaBli bäst på attochcykla till skolan


Tävlingen anordnas i samarbete med transportrådgivaren i Sundsvallskommun. För att kunna utvärdera tävlingen bifogas en enkättill er med detta infoblad. Vi uppskattar om ni kan ta er tid att fyllai den och lämna tillbaka den senast 28/4. Under tävlingsperiodenkommer även en trafikmätning att göras vid skolan.I samband med tävlingen anordnar vi också en temadag undermaj månad. Där kommer temat att vara cykel ochtrafikmätning.Foto: Kristofer LönnåVill ni prova på vandrande skolbuss eller att bli bilpolare?På Gångvikens skola vill vi arbeta för att fler elever går eller cyklartill och från skolan. Det är viktigt för miljö, hälsa och trafiksäkerhet.Med anledning av detta anordnar vi en tävling för hela skolan undervecka 18-20 där det gäller att åka så lite bil som möjligt till och frånskolan. De elever som åker buss eller skoltaxi har ingen nackdel avdet i tävlingen, det jämställs med gång och cykel.Tävlingen pågår från 3 maj till 21 maj. Varje dag får barnen fylla iett schema hur de tagit sig till och från skolan. Vi får olika belöningberoende på hur bra vi lyckas tillsammans, se bilden nedan.Prisutdelningen äger rum vecka 22. Det är viktigt att barnen somgår i årskurs F till 3 har sällskap av en vuxen om de går eller cyklartill och från skolan.Det finns många fördelar med att gå eller cykla till och från skolan.- Frisk luft och motion gör att barnenkoncentrerar sig bättre i skolan.- Genom att gå i sällskap med en förälder från tidigålder blir barnen vana vid trafik och kan på ett säkraresätt gå själva när de blir äldre.- Mindre avgaser innebär bättre luft vid skolanoch minskat utsläpp av koldioxid.- Färre bilar innebär en säkrare trafiksituation ochtryggare skolväg.Tävlingen är frivillig och kanske finns det elever som inte harmöjlighet atttill och från skolan och framför allt kanske det kanvara svårt att göra det varje dag. Men eftersom tävlingen går utpå att vi gemensamt ska spara in på bilresorna till och från skolankommer vi långt om alla kan byta några bilresor mot gång ellercykel. För de som oftast redan går eller cyklar är det bara attfortsätta som vanligt.Om vi sparar* 20 mil vinner vi uteleksaker till ett värde av 1000 krOm vi sparar* 50 mil mil vinner uteleksaker till ett värde av 2000krOm vi sparar* 80 mil vinner vi uteleksaker till ett värde av 3000kr*jämfört med om alla skulle åka bil

More magazines by this user
Similar magazines