Fredag 26 oktober (PDF-dokument, 2,2 MB) - Scanpack

scanpack.se

Fredag 26 oktober (PDF-dokument, 2,2 MB) - Scanpack

Häftigast på mässanSignode som firar 100 år nästa år visarsitt sortiment inom bandningsmaskiner,sträckfilmning, märkning och godsskyddpå ScanpackMed 35 procent marknadsandel inom core business strappingi Sverige leder man produktutvecklingen. BandningsmaskinenMH-VRB har idag separata enheter för matning och svetsning.– Det innebär att man kan undvika produktionsstopp, då svetsenhetensom ofta är den känsligaste delen lätt kan bytas ochdriften fortsätta. Kunden köper en extra svetsenhet som ocksåanvänds när det behöver göras service. Det tar bara en minutatt byta och för kunder som med stora pallflöden, som t ex DSSmith, är det här extra viktigt, säger VD Hans Hermansson.I montern finns också den häftigaste sträckfilmningsmaskinenpå marknaden menar Hans.– Den har dubbla rullar för hög kapacitet och filmar upp till200 helpallskollin i timmen. Har man en produktion med mindreän 100 pallar om dagen går den här inte att räkna hem. Om enrulle tar slut eller går sönder byter den automatiskt rulle från ettmagasin av filmrullar.Monter B04:02Bra mässaför norskautställareFrån norska gruppen iC-hallen rapporterer DNE’sVD Kari Bunes og SvenskaMässans norska representantKjell Dehli om mangeinteressante besökende frahele Skandinavia, men ogsået ökande innslag från Baltikumoch Ryssland.Fotograf: Jan Ove HolmenSkakar livi gammaltmatarkonceptKartong medbiobaseradPE-beläggningSkaffa en elektrisk skaktransportör och sparaupp till 95 procent av din elförbrukning. Detanser Conveyor 22 AB från Olofström somlanserar ett helt nytt matarkoncept på mässan.ECS–121 heter det egentillverkadesystemet som matar in och utprodukterna till produktionslinjenmed hjälp elektricitet istället förtryckluft.– Tryckluftdrift är dyrt ochsmutsigt. Vårt system använderbara fem procent av den energisom tryckluftdrift slukar. Det ären väsentlig skillnad, tycker LarsSandberg, som uppfunnit det nyaunderhållsfria matarsystemet.ECS–121 finns i en mängd olikakombinationer i valfria längderoch bredder. Rännorna tillverkasav anodiserat aluminium ellerrostfritt stål för transport avlivsmedel och läkemedel. Maximalrännvikt är sex kilo medan självatransportören håller för 30 kilo.Frammatningen styrs av kullagradmekanik inkapslad i ett oljebad.Monter G07:01Ann-Maj Öström och Lars Sandbergvisar sin egentillverkade transportörsom snålar med energi och pengar.Förpackningskartongen CKB frånStora Enso Skoghalls Bruk finnsnu tillgänglig med polyetenbeläggningtillverkad av förnybararåvaror. Tillverkningen av enkartong med denna beläggningmöjliggjordes av ett samarbetemed det svenska företaget Trioplast/Ekmans.Den första konsumentproduktensom kommer att säljas i för-packningar med den nya beläggningenär fiskgratänger från dennorska fiskkoncernen DomsteinASA producerade i Kungshamn iSverige.För mer information det nyakartongmaterialet besök Ekmans/Trioplastpå Scanpack.Monter F01:422 DAILY EXHIBITION MAGAZINE • 26 OKTOBER 2012


Allt fler robotarI ABB:s monter visas produkter och systemför robotiserad förpackningsautomation.För första gången visas ABB:s senastefunktionspaket RacerPack.Ett komplett förpackningskonceptbaserat på IRB ”Flexpicker”, enfyraxling ”pick-and-place” robotför packning av produkter medhögsta produktionskapacitet.Accelerationsförmågan är 10g och funktionen möjliggör hanteringav upp till 450 produkter iminuten per robot och innefattardessutom integrerad säkerhetoch enkel konfigurering. Med enny funktion för säkerhet SafeMoveöppnas också helt nya dörrartill kompakta cellayouter, vilketär en trend och allt viktigare förkunderna.– Från att ha legat på en nivåpå 110 000 robotinstallationerper år worldwide har det efterkrisåren 2008-2009 ökat till 250000 installerade robotar per år.ABB är 2-3 i världen idag och vårtmål är att återta förstaplatsen.Förpackningsautomation är detområde där vi har den snabbasttillväxten, säger Marknads- ochförsäljningschef Mikael Svensson.I montern finns också bl avärldens snabbaste palletteringsrobotIRB 460 och nyutveckladegripdon för hantering av tungaföremål, lådor och säckar, såvälmjuka som hårda, t ex cementsäckarpå upp till 50 kilo.Monter B08:22Henrik Knabel och Mikael Svensson i ABB framför RacerPack sompremiärvisas på Scanpack.Nya gripdon frånABB för skonsamoch exakt hanteringoch palletteringav tungaförpackningar.Hemligheten sitteri verktygetEfterfrågan på industrirobotar i livsmedelshanteringökar samtidigt som priserna sjunker radikalt.På mässan visar Adept Technology att smartaverktyg kan göra processen ännu mer effektiv.I F-hallen visar Adept Technologysin fullspäckade produktportföljav industrirobotar och verktyg.Joachim Melis, VD för Adeptsverksamhet i Europa, berättaratt företaget årligen investerar15 procent av omsättningen iproduktutveckling. Adepts storatillväxtsektor i Skandinavien finnsinom i synnerhet den norskafiskindustrin.– Förpackningsbranschen ärett tillväxtområde och vi fokuserarpå hanteringen av mjukaförpackningar för färskvaror,säger Joachim Melis.I montern demonstreras automationscellenAdept PAC tillsammansmed SoftPIC, en ny seriespecialdesignade silikonverktygsom förflyttar produkterna medhjälp av direktvakuum.Monter F00:13Gå på bio!I DS Smith Packagings (fd SCA Packaging) monter är det sågott som alltid fullt i montern. Inte undra på det! Här är mereller mindre som ett allaktivitetshus. En stand-up-show rulllarmed jämna mellanrum. Och här kan man se en utställningsom är resultatet av en förpackningstävling mellan DSSmiths designers i syfte att väcka nya tankar och idéer hoskunderna.I Bion rullar filmen ”Thriller” om hur mycket som krävsför att en förpackning ska bli bra. Och vill man ta det litelugnt kan man sätta sig i en stol och avbildas av en riktigporträttmålare.Monter B02:22Hemligheten sitter i verktygen, säger Joachim Melis som visarsin automationscell Adept PAC.Niclas Nordström, Volvo Parts och Anna Holmen, nyligen utkomnafån bion ”Thriller” som just nu går hos DS Smith Packaging.DAILY EXHIBITION MAGAZINE • 26 OKTOBER 2012 3


Sett & Hört!Scanpack gav ny kundChristian Håkansson,Procordia FoodJag är här ochbesöker leverantörermen ävenför att få med mignya tankar omkonstruktion ochmaterial och sevad som händer påmarknaden. Vi är en stor delegation härfrån olika avdelningar på Procordia Food.Jag jobbar inom utveckling och sedan ärdet inköp och produktion. Vi jobbar som ettteam och tipsar varandra. Jag har definitivtnya tankar med mig hem. Mer vill jag inteavslöja.Eva Stoltz, inköpare,Sapa HeatTransfer, FinspångJag är intresseradav förpackningsmaterial,främstplastfilm somanvänds som mellanläggi tillverkningav värmeväxlarbandför fordonsindustrin. Jag brukarbesöka Scanpack för här finns produktersom är användbara för oss.Hos Multivac doftar det gott under mässan. Iugnen tillagas kyckling i Mylar Cook-förpackningaroch kunderna står i kö. I montern träffarvi Benedikte Bendix-Poulsen och PetherHall.– Här har varit mycket internationellabesökare, framförallt andra skandinaver ochsärskilt norrmän. Efter en lugn inledning påmässan var det igår så mycket besökare att vifick be flera att komma tillbaka senare. Idagär det ett jämnare flöde, säger Benedikte.– Vi har gjort affär på mässan med en heltny kund. De kom hit och vi lyckades lösa derasbehov med en multiheadvåg. Även våra kollegorfrån Norge har gjort avslut. Det är tryck iden norska livsmedelsindustrin, säger Pether.Monter B04:42Pether Hall, Multivac, t h demonstrerar en förpackning för bröd i det nya Mylar Cook-materialet.– Klart intressant, menar Jörgen Nicklasson, Fazer Bageri, t v.Kjetil Kristiansen, Mattias Hartung,Oluf Lorentzon AS, Vestby, NorgeMässan är bra, det är den alltid. Smått ochstort, allt finns under samma tak och härfinns det något för alla. Som ostimportörletar vi efter förpackningsutrustning somhanterar ostar.Lasse Label i Skanemsmonter demonstrer peel-andreead-etiketterför AndreasPaulsson på Akzo NobelIndustrial Coatings.– Vi tillverkar färg till industrini stora förpackningar,20 liters hinkar även fat ochIBC. Vi levererar till flera olikaländer och måste ha informationenpå flera olika språk sådet här helt klart intressant,säger Anderas Paulsson.Monter A01:22Johan Lindahl och Anders Jansson,MunkforssågarVi letar efter nya etiketter för att få ut någotmer av dem än vi får idag. Vi tillverkarbandsågsblad till livsmedelsindustrin.Scanpack är en bra mässa också för attskaffa sig allmän kunskap. Vi är här imorgonockså och hoppas ha något nytt medoss hem.Hos BEAB är det stortintresse för nya etikettochförpackningslösningar.Från HecoNordiska som tillverkarfästelement, skruvart ex, kom en trupp avförpackningsexperter iform av Emma Jalonen,Fredrik Johansson ochSandra Bransmo. DanielFarnelid, BEAB, i mörkkavaj, visade nya sätt attmärka och etikettera.Monter B09:224 DAILY EXHIBITION MAGAZINE • 26 OKTOBER 2012


®Tarapac hälsar digvälkommen till monterF04:50 den 23-26 okt.i Göteborg påSvenska Mässan.Plastspannar120 ml till 36 liter. Digitaltryck, Offset eller IML.Runda, ovala, fyrkantiga eller rektangulära.Flaskor / Dunkar10 ml till 30 liter. Screentryck, Kundverktyg.PET75 ml till 10 liter. Screentryck, Kundverktyg.Plastfat / IBCerPlastfat från 30 liter till 220 liter. IBCer från640 till 1250 liter. Godkända enligt UN / UL / FDA.Sverige Tel +46 46 23 80 90 Norge Tel +47 22 33 36 00 Danmark Tel +45 98 38 92 66 Finland Tel +358 934 89 185Sverige Box 57, 245 21 Staffanstorpwww.tarapac.com


HP Scitex på Scanpack– Det er förste gang at HP Scitex udstiller påScanpack, men bestemt ikke sidste gang, sigerMoshiko Levhar, manager fra HP Scitex stand ihal C.HP har noget usädvanligt harvalgt ikke at have maskiner påstanden men derimod masser afemballager og displays fra dereskunders kunder.– Vi har med dette års Scanpackmesse startet en lang rejsefor flat bed digital printeren HPScitex 7600, der printer på förstog fremmest bölgepap retter sigmod markedet for små hurtigeoplag af displays og bölgepapemballager,fortäller MoshikoLevhar.Den förste HP Scitex blevlanceret for omkring tre år sidenog i sommeren 2011 kom så dennyeste version på markedet,der gik fra seks til otte farver.Da kunderne ofte har deres HPScitex i mange år, giver HP Scitexmulighed for at deres kunderkan få opdateret til den nyesteversion.Fra palle til palle– Vi tilbyder en digital printedlösning fra palle til palle medprint direkte på fx bälgepap, somer det mest populäre substrat forvores kunder, siger Moshiko Levhar,der har kunder fra varemärkeejereaf luksusprodukter og tilemballagepröver. – Vi samarbejdermed Esko og har optimeretvores print til skäring på deresKongsberg-skäreborde.– Vi fölger ordrestörrelserne– Vores vigtigste messe er helt klart FESPA messen, men også FachPack,EMBALLAGE og nu Scanpack er interessante messer for os, siger MoshikoLevhar, HP Scitex.på vores kunders jobs tät ogmålinger viser, at 60% af produktionener på 300+ eksemplarer og40% er på 1000+, siger MoshikoLevhar, der som tommelfingerregelhar en ’break even’ påomkring de 1000 ex.Stand C01:40Smarta hologram stoppar falskspelareZetatrade är nordisk agent för tyska materialleverantörenKurz som satsar mycket på attutveckla folier för bland annat säkerhetstryck.En nyhet som ökar produktsäkerhetenär kombinationen avtvådimensionella OR-koder ochoptiska hologram. SecuTraceheter systemet som antingen kanappliceras direkt på produktengenom hotstamping eller klistrasfast som en självhäftande etikett.Fler nyheter på säkerhetsområdetär Light Line UV medkombinationen av holografiskafolier över en gömd design. Genomett förstoringsglas avslöjasom produkten är falsk eller äkta.Conrad Gehrig, försäljningschef,brand protection, framhåller attsystemet är närmast omöjligtatt förfalska och att efterfråganbland varumärkesägarna är stor.Monter B09:82Conrad Gehrig ser attefterfrågan på säkerhetslösningarär stor,i synnerhet blandvarumärkesägare.Med ett optiskt förstoringsglas är det enkelt att avslöja om produkten är falskeller äkta.DAILY EXHIBITION MAGAZINE • 26 OKTOBER 2012 7

More magazines by this user
Similar magazines