Views
3 years ago
Läs hela numret - Vinnova
Inspirationskatalog - Trygghetsbostäder för äldre - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Att förstå det "självklara" - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova
VAR LIGGER HORISONTEN? Stor potential men stora ... - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv - Lärdomar från ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Kraftkällor (fördjupning) - Tekniska museet
Agendan i sin helhet - Vinnova
Uppfinningars betydelse för Sverige - Hur kan den ... - Vinnova
Bygginnovationers förutsättningar och effekter - Vinnova
Utlysnings av forskningsprogram för säkerhet mot ... - Vinnova
Nyckelkompetens på svenska arbetsplatser - Vinnova
LÖSNINGAR PÅ LAGER - Energilagringstekniken och ... - Vinnova
Förslag till strategi för elektronik, mikroelektronik och ... - Vinnova
Förändrad finansiering av transportforskningen - Vinnova
Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för ... - Vinnova
Uppdrag att ta fram förslag till genomförande av ... - Vinnova
Projektkatalog Innovationer för framtidens hälsa - Vinnova
Strategi för tillväxt - Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige - Vinnova
Nya emissionskrav för dieselmotorer - en katalysator för ... - Vinnova
Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige - Vinnova
Innovationspolitik för Sverige - mål, skäl, problem och ... - Vinnova
Vindkraftens betydelse för Sveriges klimat- och ... - CMS Office
Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre- en ... - Vinnova