Dagordning SAKS

saksaren.se

Dagordning SAKS

Dagordning SAKSDatum: 16/11 kl 17.15Plats: S-min (den sal med lägst nummer som är ledig i S korridoren i c-huset)Frånvarande:Emil Larsson§ 1. Mötet öppnas§ 2. Val av mötesordförande§ 3. Val av mötessekreterareordförande§ 4. Val av justeringsmanhanna§ 5. Fastställande av dagordning§ 6. Mötets behöriga utlysanden§ 7. Information ifrån utskottenEkonomi 22 000:- på konto Väskor ska köpas in Väntar på pengar från accenture Adam skickar ut info via mailUtbildningbevakning• Programrådo Kalkyleringen• Kommer info från Linda• Köpa in föreläsningar och kanske ny examinatoro Strukturen kommer att ändras. Näringsliver kommer att kopplas inmer


§ 8. Event som varito Mötena kommer att vara mer strategiskaHalloweensittningo Gick plus ekonomisktPubkvällo Vet ej ännu då vi inte fått redovisning kårallen.o Adam kolalr när pengar och redovisning kommer§9. kommande eventSportevento Slutet av Novembero E-sport (LAN)• Skjuts upp till februari 2011 p.g.a. tidsbristPubkvällo Fanns inga bra datum så pubkvällen skjuts upp till Våren 2011• Maria kolla nya datum i början på februari• Idéer från förra mötet§ 10. Samarbete Programmet/SAKSDiplomeringsmiddago Väntar på input från matilda, skjuter upp diskussion till nästa möteSamarbeteoooMasterprogramet har kommit upp på SAKSARENFinns repåresentant för masterprogrammet i programrådet som hararbetslivserfarenhet. Gick ut 94 från Liu systemvetenskap. Intressant förgästföreläsning?Styrelsen hjälper programmet med gästföreläsningar till kurser. Diskutera istörre grupp om vi ska införa detta. PULS jobbar så exempelvis. De harspeciellt utskott för att fixa detta.• Kan få hit äldre studenter från utbildningen och föreläsa§11. MedlemshanteringVi har fått utbetalt pengar för medlemmar från STUFFNya väskoro Verkställaren beställer väskor• Adam kollar var vi beställde tidigare och hur många ochvidarebefordrar till OscarMånga som inte är medlemmar går på evenemango Vad kan vi göra för att värva dessa?o Vi bör vara mer aktiva i medlemsvärvning• Mindre aktioner• SAKS-rummet• Föreläsningar• Större aktioner


• Vid terminsstartTillgång till medlemsregistero Hanna kollar detta• Adam• SM§13. Övriga frågor§14. Nästa möteNytt möte den 14/12Matilda skickar ut inbjudan§15. Mötet avslutas

More magazines by this user
Similar magazines