Information om vissa ekonomiska uppgifter - Södertälje kommun

sodertalje.se

Information om vissa ekonomiska uppgifter - Södertälje kommun

6SÖDERTÄLJE lSÖDERTÄLJE KOMMUN AJa 862..0/• INTERNBANKEN I Kocmcv,'ycyOC 2007-12-31Sidan 1 av2UKaj JohnsonI ZQ23_~1~_1_!_i_-II DnrIInformation om vissa ekonomiska uppgifterTiIJ kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-01BorgensfårlusterDet finns inga borgensförluster att rapportera.Finansiella marknadsriskerDet finns inga avvikelser från fastställda gränsvärden för ränte-, och finansieringsrisk attrapportera.För detaljer om Internbankens aktuella låneskuld se sidan två i denna rapport.Historik över kommunens lånekostnad i procentAr 2007 i januari 6553 Mkr 3.97%Ar 2006 i januari 5987 Mkr 4.03 %Ar 2005 i januariAr 2004 i januariAr 2003 i januariÅr 2002 i januariAr 200 I i januari5372Mkr5349 MkrI 142 Mkr1033 Mkr969 Mkr 5,27%År 2000 i januari I 128 Mkr 6,27%År 1999 i januari I 192 Mkr 6,81 %4.49%14.56%4,94 % [exklusive lån till de kommunala företagen]4,68%


2Ränterisk per 2007-12-31 [de skuldräntor som kommer att ändras under respektive period]Räntebindning snittränta % -andel limitAntal år Mkr%total skuld gränser %O-l 2092 3,65 29 10 - 351-2 1 350 3,73 18 10 - 352-3 1070 3,89 14 10 - 353-4 400 4,06 6 max 204-5 700 4,56 10 max 205-6 200 4,20 3 max 206-7 200 4,44 3 max 207-8 300 4,38 4 max 208-9 300 4,01 4 max 209 -10 600 4,17 8 max 2018-19 51 3,82 1 max 20Totalt 7264 3,95 100Finansieringsrisk per 2007-12-31 [de lån som förfaller till betalning under respektive period]Kapitalbindning %-andel limitAntal år Mkr total skuld gränser %0-1 2012 27 20 - 401-2 1450 20 10 - 302-3 1500 21 10 - 303-4 300 4 max 204-5 400 6 max 205-6 200 3 max 206-7 100 l max 207-8 200 3 max 208-9 300 4 max 209-10 750 10 max 2010-20 52 l max 20Totalt 7264 100Sammanfattning- Vid en ränteförändring på I procentenhet ökar koncernens räntekostnader med I I Mkr på en 12-månadersperiod­givet nuvarande räntebindningsstruktur- Genomsnittlig räntebindningstid är ca 3,3 år- Genomsnittlig kapitalbindningstid är ca 3,3 årInternbankens finansieringskällor [Mkr)MTN-programmets obligationerIntembankens lån från kommunenÖvriga lånTotalt178016753177264- Av den totala upplåningen är 95 Mkr utlånade till fotbollsarenan

More magazines by this user
Similar magazines