Minska avfallet! - ISS Sverige AB

se.issworld.com

Minska avfallet! - ISS Sverige AB

Minska avfallet!Tänk efter före!AVFALL – Det finns mycket vi kan göra inom ISS för att minska avfallsmängderna,både på ISS kontor och hos våra kunder. Här är några exempel. Diskutera med dinakollegor om fler saker ni kan göra på arbetsplatsen eller på ISS kontor.• Behöver jag verkligen skriva ut påpapper? I så fall skriv ut dubbelsidigt.Ställ in det som standard på skrivaren.• Undvik att använda engångsmaterial t.ex.plastbestick och pappers-, ellerplastmuggar. Återvinn om möjligt.• Behöver jag byta soppåsen nu eller kanjag vänta någon dag till? ISS köper inöver 300 ton plastpåsar varje år.• Tänk efter hur ditt arbete kan bidra till attminska på avfallet. Mät hur mycket av fallsom uppstår och försök minska påmängderna.• Föreslå för kunden att sortera mer!Vilket avfall sorterar ni på er arbetsplats?PapperPappersförpackningarHård- och mjukplastWellpapperMetallGlasToner från skrivare/kopiatorBrännbart avfallKomposterbart avfallFarligt avfall (t.ex. färg, kemikalier,lysrör, batterier, elektronik)


Använd inte all din energi!Stäng av på riktigt!ENERGI – Fastigheter står för cirka 40% av Sveriges totala energiförbrukning.Genom att vi har bra kunskap om våra kunders lokaler har vi också möjlighet attpåverka energiförbrukningen. Diskutera med dina kollegor om saker ni kan göra föratt minska energiförbrukningen på arbetsplatsen eller på ISS kontor.• Lågenergilampor håller cirka 10 gångerlängre än en glödlampa samtidigt som deförbrukar ca 70-80% mindre energi.• Behöver det vara tänt i utrymmen som oftaststår tomma? Stäng fönster som inte ska varaöppna.• Stäng av på riktigt – standby är inte ok!• Lämna inte mobilladdaren inkopplad i uttagetnär den inte används.• Erbjud kunderna att spara energi genom attlåta ISS optimera fastighetens drift.Vad gör ni för att er arbetsplats ska spara energi?Våra datorer och bildskärmar stängs av helt närde inte används.Kopiatorer och andra el-apparater går ner i energisparlägeoch stängs av vid arbetsdagens slut.Vi har endast energisnål belysning.Vi mäter elförbrukningen för vårt ISS-kontor.Vi har sensorstyrd belsning i lämpliga utrymmen.Vi har miljömärkt el för att minimera påverkan frånden el vi inte kan spara.


Vatten – en viktig resurs!Har du koll på vattenförbrukningen?VATTEN – ofta en förutsättning för att utföra ett arbete men också en möjlighet atthjälpa våra kunder. Diskutera med dina kollegor om fler saker ni kan göra påarbetsplatsen eller på ISS kontor.• Tänk på att inte använda mer vatten ändu behöver. Att rena vatten kräverresurser.• Låt inte en vattenkran stå och droppa –på ett dygn kan 25 liter vatten rinna ut ionödan!• Vid städning kan användning av förmycket vatten skada golven.• Säkerställ att ledningar och utrustningkopplad till rinnande vatten är i godkondition. Bara vattenskador iflerfamiljshus kostar 100 miljoner kronor iveckan.Vilka av följande punkter gör ni för att erarbetsplats ska spara på vatten?Vi ser till att det inte finns några kranar som ståroch droppar.Det finns snålspolande munstycken i kranarna.Vi har snålspolande toaletter.Vi uppmärksammar kunden på läckandeledningar och kranar.Vi har sensorstryda vattenkranar.Vi mäter vattenförbrukningen.• Optimera dosering till disk- och tvättmaskiner.

More magazines by this user
Similar magazines