12.07.2015 Views

Kust&Slätt - Vellinge kommun

Kust&Slätt - Vellinge kommun

Kust&Slätt - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

30 oktober19.00 La Traviata, Malmö Opera på turné. <strong>Vellinge</strong>konserthus. Sång på svenska. Onumrerade platser,insläpp kl. 18.45 i teatern. Bilj. försälj. alla biblioteki <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> samt på <strong>Vellinge</strong>kultur.se. Pris:195 kr inkl. serviceavgift.19.00 Häxor, gastar och fanstyg - en riktigt rälighistoria. Föredrag av Sven Rosborn på Fotevikensmuseum. Fri entré.Ekologisk marknadpå Ängavallens gård5 oktober kl. 12.00–16.00.Marknadsstånd med försäljning av ekologiskavaror. Djursafari för barnfamiljer kl.13och kl. 15.00 , klappa kultingar, lamm ochkalvar. Rundvandring i mejeri, bageri, charkuterikl. 14. Tipsrunda och lotteri med finapriser. Öppet i butik, café och restaurang.Aktiviteterna är gratis för vuxna och barn.Goda livet på landetmässa på Lorensdal19-20 oktober 11.00–16.00 CountryLiving-frossa på Lorensdal utanför <strong>Vellinge</strong>.Låt dig inspireras av lantlig lyx, inredning tillditt hem och din trädgård, ljuvliga ting ochväxter, härligt mode, keramik och porslin,unikt konstsmide och läcker mat. Vi bjuderpå inspiration för alla sinnen. Fri entré,gratisparkering, fina mässerbjudande!Mer information hittar du påwww.godalivetpalandet.seTitta på fåglarFågelskådning i lagom tempo. Lördagar ioktober månad från kl. 8.00. Guiden finnsvid Falsterbo fyr från kl. 08.00. Kom när detpassar. Ingen förhandsanmälan. Ta gärna medkikare. Gratis. Mer info. 0708-56 19 00.HöstMässaOperaKonserterEkologisk marknadVandring och annat kulEvenemang inlämnade till Falsterbonäsets turistbyråt.o.m. den 20 september finns publiceradei denna folder. Foto: N-A Andersson,P-G Bentz, Annika Lundh och Marie CarlbergFalsterbonäsets turistbyråVideholms Allé 1A, Höllviken040-42 54 54, turisten@vellinge.se<strong>Vellinge</strong>.se/turism<strong>Vellinge</strong>.seNr 9 | 2013Kust&SlättEtt urval av evenemangen 1 oktober–31 oktoberi <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong><strong>Vellinge</strong>.se


Evenemang 1 oktober–31 oktober1 oktober9.00–13.00 Vandring med Näsetvandrarna, Falsterboarkitektur- och motionsvandring. Anm. pånasetvandrarna.blogspot.se senast 29 september.Pris: 20 kr.18.00 Cirkuslegenden Tony Rhodin på <strong>Vellinge</strong>bibliotek. Bilj. <strong>Vellinge</strong> bibliotek. Pris: 70 kr Tfn040-42 50 60.3 oktober12.00 Lunchmusik, Stora Hammars kyrka.14.00 Sånger, psalmer och visor, Henrik Feldtunderhåller på Ankarets veranda, <strong>Vellinge</strong>.18.00–20.15, Sminktips till vardags- eller fest?Kostnad 295 kronor. Föranm. 040-42 08 33.19.00 Hep Stars och Svenne Hedlund. Da Capokören förband. Biljettinfo: <strong>Vellinge</strong>.se/kulturskola5 oktober8.00 Titta på fåglar, se baksidan.9.00–13.00 Lions loppis, Ängavägen vid vårdcentralen.10.00–13.00 Näsets Barnbazar, Ängdalaskolan.12.00–16.00 Ekologisk marknad på Ängavallen.Mer info se baksidan.6 oktober9.00–12.00 Fågelvandring med Jan-Åke Hillarp,samling Flommens Gk: s parkering.10.00–12.00 Näsets Barnbazar, Ängdalaskolan.11.30–14.00 Näset Charity Ride. Insamling tillhäst till förmån till barn med cancer. Mer infooch ridväg se www.nasetcharityride.se18.00 Konsert, Kyrkans Hus Höllviken.9 oktober14.00 Bokprat på Skanörs bibliotek. Gratis fika.10 oktober14.00–15.00 Bokprat, Höllvikens bibliotek.19.00 ”Lösa tyglar” rolig show med musik.Jan Sigurd & Anna Lena Bergelins på VästraIngelstads bibliotek. Biljetter 175 kronor inkl.serviceavg, <strong>kommun</strong>s bibliotek och www.vellingekultur.se.Insläpp från kl. 18.00.12 oktober8.00 Titta på fåglar, se baksidan.10.00–13.00 Lions loppis, Räng Sandsvägen.10.00–16.00 Två dagars kurs i kardning, tovning12/10-13/10. Anm. senast den 7 okt. på tfn 0703-43 26 51. Kostnad 300 kronor.12.00 Hypnos och teorin om vårt psyke, JohnEriksson i Salongen, Höllvikens bibliotek. Entré20 kronor ( medl. gratis).13 oktober10.00–14.00 Svampexkursion i Skanörsstadspark. Ta med fika och svampkorg. Samlingpå parkeringen vid Skanörs centrum (bakomOptimera).15 oktober18.30 Caféföredrag, Mian Lodalen och FeliciaFeldt, Kyrkans Hus, Höllviken. Entré 100 kronor.Föranm. hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se16 oktober14.00 Film på Skanörs bibliotek. Efterföljandediskussion med Svante Ors. Fri entré. Föranm.040-42 55 90.17 oktober17.00–19.00 Plantbytardag på bygdegården iHöllviken. Lämna in max 15 plantor och du fårchansen att hämta lika många som du lämnat in.Inlämning 17.00–18.15 byte 18.30–19.00 Kaffeoch kaka till försäljning. Fri entré.19.00 Historikern Sven Rosborn gör nedslag iden skånska historien på Söderslätt. Västra Ingelstadbibliotek (matsalen).Pris: 20 kronor.19.30 Orgelmusik i höstkväll, Skanörs kyrka.19 oktober8.00 Titta på fåglar, se baksidan.11.00–16.00 Goda livet på landet mässa påLorensdal, se baksidan.12.00–17.00 Inspirationsdag på Harmonigården.Kostnad: 300 kronor. Mer info se www.harmonigarden.se.13.00 Lofoten–Svalbard med expeditionsfartyg.Stefan Sandberg berättar på <strong>Vellinge</strong> bibliotek.Ingen föranmälan. Fika serveras.20 oktober11.00–16.00 Goda livet på landet mässa påLorensdal, se baksidan.14.00 Konstcafé: ”Mat i konsten”, Falsterbo Konsthall.Föredrag och bildvisning av Nils Tryding.22 oktober18.00 Mikael Bergstrand, författarcafé. Bilj. 40kronor säljs på <strong>Vellinge</strong> bibliotek. Bokning tfn040-42 50 60.23 oktober19.00–22.30 Lasse Lundströms Trio medThomas Jonasson och Hannah Svensson. RestaurangHavsnäras pub. Entré 150 kronor. Bokningtommy@jazzklubb.se.19.00 Nordkorea – två spännande besök. OlaObrant visar bilder och berättar. Pris: Entré: 50kronor.Hörsalen Höllvikens gamla bibliotek.24 oktober14.00–15.00 Boksamtal med afternoon tea,Höllvikens bibliotek. Föranm. senast 22 oktober.till tfn 040-42 54 8219.00 I huvudet på kråkfåglar. Mattias Osvath,kognitionsforskare på schimpanser och kråkfåglar,berättar. Bäckagården, Skanör.26 oktober8.00 Titta på fåglar, se baksidan.10.00–13.00 Lions loppis, Räng SandsvägenHöllviken.11.00–14.00 Myntvärderingsdag, Skanörs bibliotek.Gratis.27 oktober9.00–12.00 Gåsvandring på Knösen, Jan-ÅkeHillarp guidar. Samling på parkeringen vidSkanörs borgruin, bakom Skanörs kyrka.29 oktober9.00–12.00 Falsterbokanalen med omgivningarmed Näsetvandrarna. Anm. på nasetvandrarna.blogspot.se senast 27 oktober. 20 kronor.14.00 Lästips Daisy, Höllvikens bibliotek.14.00–16.15 Teater- och maskeradmålning.Vi sminkar oss till Halloween och maskerad.Föranm. www.sv.se/soderslatt. Pris: 170 kronor.18.00 Det bästa av det godaste med Bo Hagströmpå <strong>Vellinge</strong> bibliotek. Bilj. säljes på <strong>Vellinge</strong>bibliotek, tfn 040-42 50 60. Pris: 100 kronor.19.00–20.30 En pilgrimsvandring till Santiagode Compostela och världens ände! Carina Liljaberättar på Falsterbo Kursgård. Pris 50 kronor.Anmälan till e-post; marie@mmbalans.se.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!