23 Hulta (2012:19) - Borås

boras.se

23 Hulta (2012:19) - Borås

Förvärvsintensitet 20-64 år Hulta Källa: Ampak 2010 Sam101AArbetspendling Hulta Ampak 2010 Sam 101B7271706968676665646362Kvinor Män Hulta summaInpendlingUtpendlingUtbildningsnivå Hulta 16-74 år Källa:Befpak 2011Civilstånd Hulta 16 år och äldre Källa: Befpak 2011FörgymnasialGymnasialEftergymnasialUppgift saknasogiftagiftaänkor/änklingarskilda4(6)


Medelinkomst 2010 (16-64 år) Hulta jämfört medkommunen BoråsKälla: Inkopak IBIND de som har inkomst350300250200150190 erhöllekonomiskt biståndHulta 2010(20 år och äldre)Källa:Inkopak IEKONB2100500Kvinnor Hulta Män Hulta Kvinnor Borås Män BoråsOhälsotal HultaIndex 131(Kommun=100)Källa:Ohälsodata 20114035302520151050Andel utrikes födda Hulta jämfört kommunen BoråsKälla: Befpak 2011HultaBorås5(6)


Sida med utrymme för analys eller kompletteringar (Tex vad man hittar för bilder på Google)FritidArbetsplats1 464 personer jobbar i verksamheter inom områdeHulta 2010 Källa: Ampak 2014 101 invånareKälla:Demografen 2011Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkning och utvinning200 arbetsställen,varav 66% med nollanställdaKälla: SCBFöretagsregister aug 2012BostadshusEnergi och miljöHandelHotell och restaurangerByggverksamhetTransportInformation och kommunikationSymbolKreditinstitut och försäkringsbolagFastighetsverksamhetFöretagstjänsterCivila myndigheter och försvaretUtbildningVård och omsorgPersonliga och kulturella tjänster, m.mOkänd bransch6(6)

More magazines by this user
Similar magazines