VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I ... - Till Stockholm.se

pedagogstockholm.se

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I ... - Till Stockholm.se

VFU är det som har gett mig den verkligainsikten om läraryrket. VFU är ovärderlig!Jag anser att den är det viktigaste underhela min utbildning. Det är den erfarenhetenjag kommer att bära med mig in imitt kommande yrke.”LÄRARSTUDENT, grundskolanDina möjligheter som lärarstudentSom lärarstudent i Stockholm stad har du tillgång till olika lärandemiljöerbåde i och utanför skolan vilket ger en allsidig utveckling av dina yrkeskunskaper.Du har möjlighet att genomföra din VFU i förskolor och skolor medolika pedagogiska inriktningar i områden med skiftande socioekonomiskaoch kulturella strukturer.Under VFU tillhör du ett arbetslag på förskolan/skolan där du har din placering.Arbetslaget bidrar till att du kan genomföra VFU utifrån den kurs du läser.När du läser din inriktning placeras du tillsammans med en VFU-läraremed relevant behörighet för den kurs du läser. Tillsammans med din VFUlärareplanerar och genomför du din VFU utifrån kursens syfte och mål ochutifrån de möjligheter som finns i verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderargjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.När du gör ditt examensarbete ska du ha möjlighet att utgå från en så kalladverklig fråga. Det innebär att du kan arbeta med en frågeställning som manbrottas med på den skola där du gör din VFU, eller med ett område där skolaneller kommunen har potential eller behov av att utvecklas. För att få idéer,inspiration och stöd om viktiga frågor för yrkets och skolans utveckling kan dukontakta din VFU-lärare eller VFU-ansvarig på skolan.Genom att du redovisar arbetets resultat för skolans personal och delgerdin uppsats bidrar du till kunskapsutveckling på skolan.4 5

More magazines by this user
Similar magazines