L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

neptunbath.com

L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

Skötselanvisningar.................................................................... 23Tömning av spa........................................................... 23Filterrengöring.............................................................. 23Skötsel av ytskiktet...................................................... 23Skötsel av träkabinettet................................................ 24Skötsel av det värmeisolerande kabinettet................... 24Skötsel av täcket.......................................................... 24Vinterinstruktioner........................................................ 24Garanti......................................................................... 25Felsökning......................................................................... ........ 26Värmesystem................................................................ 26Vattensystem................................................................. 27Elsystem........................................................................ 28Kopplingsschema.............................................................. ........ 29

More magazines by this user
Similar magazines