L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

neptunbath.com

L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

8.För att minska skaderisk:a.b.c.d.e.f.Vattnet bör aldrig överstiga 40°C. Vattentemperaturen bör ligga mellan37-38°C för att anses som hälsosamt för vuxna. Lägre vattentemperaturär att rekommendera för barn då deras kroppstemperatur stigerfortare än vuxnas, samt när badandet varar i mer än 10 minuter.Då extremt hög vattentemperatur kan vara skadligt under de första månadernavid graviditeten, bör gravida ej ha högre vattentemperatur än38°C.Var försiktig med användandet av alkohol, droger och mediciner vidbadandet då det i värsta fall kan orsaka medvetslöshet och därmeddrunkning som följd.Starkt överviktiga personer, personer med hjärtproblem, lågt eller högtblodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör konsultera sin läkare.Personer som använder mediciner bör konsultera sin läkare då vissamediciner kan orsaka dåsighet medans andra mediciner kan påverkahjärtrytmen, blodtrycket och cirkulationen.Medför aldrig elektrisk utrustning i eller i närheten av spa-anläggningen.Använd aldrig elektrisk utrustning när du badar eller om du är blöt.g.Personer med infektioner, sår eller hudutslag bör ej använda spa. Bakteriertrivs i varmt vatten.9.Behåll vattenkvalitén genom att följa LA Spas återförsäljares rekommendationer.

More magazines by this user
Similar magazines