Forts. - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se
  • No tags were found...

Forts. - Pedagog Stockholm

2010-12-06Forts.Texter får inte bli oöverstigliga hinder (Myrberg,2007)!Lättlästa texter är ett måste för delaktighet.Monica Reichenbert 101118Ödesdigra konsekvenser!Upprepade misslyckanden med att förstå texterkan få förödande konsekvenser. Många elevertror att det är deras fel att de inte förstår.Genom att undvika att läsa hamnar de i en ondcirkel och presterar lägre än vad de egentligenhar förutsättningar för (Taube, 2007).Monica Reichenbert 1011182

More magazines by this user
Similar magazines