Forts. - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se
  • No tags were found...

Forts. - Pedagog Stockholm

2010-12-06Hur undervisar man i läsförståelse?Ett sätt att träna upp elevers läsförståelse är att hatextgenomgångar.Det räcker inte med textgenomgångar!Det behövs strukturerade textgenomgångar.Monica Reichenbert 101118ForskningsfrontenForskning kring strukturerade textsamtal kringfaktatexter har inte varit föremål för störrestudier inom svensk pedagogisk forskning.Monica Reichenbert 1011185

More magazines by this user
Similar magazines