Metodbok för Skolhälsovård, kap 5 - Sundsvall

rst.sundsvall.se
  • No tags were found...

Metodbok för Skolhälsovård, kap 5 - Sundsvall

Metodbok för Skolhälsovård, kap 5 Reviderat 2007-06-20Sundsvalls kommunBasprogram för hälsoövervakning och hälsoupplysning inomSkolhälsovårdenFörskoleklass• Hälsouppgift från föräldrar samt elevhälsofrågor• Kontakt med personal i förskoleklass• Genomgång av BHV journal/epikris och upprättande av skolhälsovårdsjournal• Hälsosamtal med elev och föräldrar.t.ex. trivselkamratrelationerkost och fysisk aktivitet• Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling• Undersökning längdviktsyn• Kontakt med skolläkare eller skolpsykolog vid behov• Information till lärare/skolledning efter samråd med föräldrar• Anpassning av undervisning och vistelse i förskoleklass/skola till ev. långvarigsjukdom eller funktionsnedsättning.Årskurs 1• HörselkontrollÅrskurs 2• Undersökninglängdviktsynvid behov


Metodbok för skolhälsovård, kap 5 Reviderat 2007-06-20Årskurs 4• Hälsouppgift från föräldrar samt elevhälsofrågor• Hälsosamtal med elev t.extrivselkamratrelationerkost och fysisk aktivitet• Undersökninglängdviktryggsynvid behov• Vaccination Difteri- Tetanus-KikhostaÅrskurs 6• Vaccination Mässling-Påssjuka-Röda hundÅrskurs 7• Hälsouppgift från föräldrar samt elevhälsofrågor• Hälsosamtal med elev texskolsituationkamratrelationerhälsoproblempubertetsexualitet, preventivmedel, smittskyddkost/fysisk aktivitettobak, alkohol, narkotika• Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling


Metodbok för skolhälsovård, kap 5 2007-06-20• Undersökninglängdviktryggsynvid behov• Hänvisning till skolläkare vid behov• Samtal med klassföreståndare/mentor• Ev information till klassföreståndare/mentor och/eller diskussion i elevvårdskonferensefter samråd med elev/förälder• Anpassning av undervisning och vistelse i skola till ev. långvarig sjukdom ellerfunktionshinder.Årskurs 9• Intyg över vaccinationer utförda av SkolhälsovårdenÅrskurs 1 Gymnasiet• Hälsouppgift från elev• Hälsosamtal med elev texskolsituationkamratrelationhälsoproblemkost/fysisk aktivitettobak, alkohol,narkotikasexualitet, peventivmedel, smittskydd• Undersökninglängdviktsynvid behov• Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning och gymnasieprogram (t. exatopi, färgsinne, syn, hörsel)• Ev information till klassföreståndare och/eller diskussion i elevvårdskonferens eftersamråd med elev/förälder• Anpassning av undervisning och vistelse i skola till ev långvarig sjukdom ellerfunktionshinder

More magazines by this user
Similar magazines