Protokoll sektionsmöte SAKS

saksaren.se

Protokoll sektionsmöte SAKS

Protokoll sektionsmöte SAKSDatum: 2011-05-16 Kl: 17:00Plats: S-min (den sal med lägst nummer som är ledig i S-korridoren i C-huset)Närvarande:Niklas HolmbergErik KarlssonJosefin Johansson VaaraEdvin LorentzonAnn-Sofie Englund§ 1. Mötet öppnasOrdförande öppnade mötet§ 2. Val av mötesordförandeNiklas Holmberg valdes till mötesordförande§ 3. Val av mötessekreterareEdvin Lorentzon valdes till mötessekreterare§ 4. Val av justeringsmanAnn-Sofie Englund valdes till justeringsman§ 5. Fastställande av dagordningDagordningen fastställdes. Punkten informationsrunda utgår.§ 6. Mötets behöriga utlysandenInformation har nått ut till samtliga.§ 7. InformationsrundaUtgår§ 8. Fastställande av stadgeändringarSektionsmötet beslutade att fastställa årsmötets beslut att genomförastadgeändringarna.§ 9. Övriga frågorInga övriga frågor


§ 10. Nästa möteStyrelsen kallar till nästa sektionsmöte§ 11. Mötet avslutasMötet avslutatSekreterareJusteringsman…...............................................Edvin Lorentzon…...............................................Ann-Sofie Englund

More magazines by this user
Similar magazines