motor (pdf) - Prislista | hd.se - Helsingborgs Dagblad

hd.se

motor (pdf) - Prislista | hd.se - Helsingborgs Dagblad

ögon av allt det vackra här i livet.MOTORHELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR, LANDSKRONA POSTENPrislista 2013m o t o rHELSINGBORGS daGBLad, NORdväStRa SkåNES tIdNINGaR, LaNdSkRONa pOStENEn annonsbilaga från Helsingborgs Dagblad 2012vinn!Biljettertill hd galan!köldvarning. tysk och dansk diesel pallar inte kyla. d14tävling.dags för elbilarnas första rally. d8motorHELSINGBORGS daGBLad, NORdväStRa SkåNES tIdNINGaR, LaNdSkRONa pOStENSkånesstörsta motormarknad!torsDag16 februari 2012vecka 7hD.se”och det var somom hon insåg singenetiska skuldoch sitt ansvar.”ulf Kristianssonom att hitta tillekeby. d2Dbila tryggt i vinTerTakboxenavslöjar din personlighethisTorien om SaabÅreTs nyheterhos bilhandlarna14 15En annonsbilaga från Helsingborgs Dagblad 2011 En annonsbilaga från Helsingborgs Dagblad 2011Fiat 500 by Gucci finns i svart och vit pärlemorlack.Den svarta modellen är utmanande med sina skarpakontraster medan den vita versionen har ett mjukareoch mer sofistikerat utseende.bakom ratten medSven MelanderGillar du att köra under öppen himmel med vindenfladdrande i håret? cabrioletmodellen heter Fiat500c by Gucci.Guccis kännetecknande grön-röd-gröna band löper runtstörre delen av karossen. Signaturen återfinns även inutibilen på säten, växelspak, mattor och bälten.12 13Foto: ShutterstockREdIGERING: MIcHaEL tHELIN FOtO: ULF kRIStIaNSSONThe BeeTle– lyckadnosTalgiTrippEn annonsbilaga från Helsingborgs Dagblad 2011 En annonsbilaga från Helsingborgs Dagblad 2011barn i bilen?tips på vägen!40 år sedan sista ”BuBBlan” rullade av Bandet i tyskland d2Barn på skidresa är smidigare än vad mankanske kan tro. Foto: Skistar Bildarkiv.VI DRAR TILL FJÄLLENResan till fjällen kan kännas lång(Karin, 40, med två döttrar på 3 och 1.)Varma, utvilade och mätta barn är– Låt dem själva välja saker att tamed, och fyll på med trumfkort somgodis, film, böcker och pyssel. Spelaut dessa kort endast vid behov ochinte alla på en gång. Stanna på ställendär barnen kan röra på sig (vilken lekplatssom helst). Sjung och var glad!(Jonas, 42, med två söner på 8 och 5).– Om man är två föräldrar är det guldom en kan sitta bredvid barnen ochprata om de saker man ser och detman ska göra. Och så turas man om.Om den förälder som inte kör barasitter med telefonen och Facebookframför sig… Nä, det går bort. minväninna har tre barn och hade nästan”bestämt” sig för att deras resa tillKreta skulle bli en mardröm med enstorebror på 4 och två 2-åriga tvillingtjejer.Det sket sig redan på Landvetter.Inställning och engagemang ärjätteviktigt. Och glöm inte att det ärsjälva resan som är målet!(Louise, 36, med dotter på 6, son på 4och dotter på 2.)– är det lång resa (typ femtio mil ellermer) har vi börjat med lyxen att ta enhotellnatt nånstans på vägen. Det blirlite extra jippo, Elsa (3 år) gillar attröja runt på rummet och välja säng,och föräldrarna får hotellfrukostfrossainnan det bär av igen. Himlabra om man sticker på eftermiddagenefter jobbet och inte är sugen på enmaratonkörning. Kortfilmer och barnappari telefonen brukar funka närhumöret dalar, och sen brer vi på medlite vid behov-mutor som ”bilkakor”och glass.– Ett barnsligt kul äventyr! I Sälen kan man hyra barnvagn med skidorglada barn. Foto: Jonas Hasselgrenför oss skåningar. Orkar vi verkligendra med barnen ända dit? Vårreporter synar det här med att dratill fjälls med barnen.– Föräldrar som reser till anläggningarnaFör mer info: www.fiat500bygucci.sefiat + gucci = santMADE IN ITALYFiat och Gucci är två anrika representanter för italienskdesign. Nu har företagen slagit sina huvuden ihop ochutvecklat en gemensam produkt. Resultatet heter Fiat500 by Gucci.5 frågor!Fem frågor till claes carlsson, försäljningschefpå Bilpartner SkåneJag drog mig länge för att åka med barnenupp ti l fjä len för skidsemester. Jag– i grunden en optimist bortom förnuftetsrand – såg problemen hopa sig. Försiktigabarn som vägrade skidskola. Ett jäklakånkande. Ni vet. Och så resan ti l Hundfjälet på 8 timmar och 48 minuter, enligtGoogles kartapp i mobilen. Jag är en sådansom helst inte vi l stanna för vare sig kisspausere ler mat. Jag vi l komma fram, direttamente!Jag undrade kort och gott omdet kunde vara värt besväret?Men det är klart att det är. A lt löser sig.Och a la gör precis allt för att man ska trivas.Från att ha varit en ki le med solresekatalogersom kvä lslektyr och snorklaroch cyklop som gosedjur, är jag nu en vinterfarsasom vi l att barnen minst en gångom året ska få komma upp och ha det fantastiskti snön. Vi mår bra av luften, utelivet,aktiviteterna som är fler än vad mankan drömma om – och jag älskar att stå istugan om kvä larna i mitt osexiga understäl och sippa på ett glas rött och lagalasagne. Finns det en kamin så tåras minaNäR FINNS FIAt 500 By Gucc I ButIK?– Den kommer att finnas hos Bilpartner i Helsingborg och Malmö under novembermånad. Cabrioletmodellen 500C lanseras i januari. Bilen tillverkas i en begränsadupplaga och vi har redan en ganska stor orderstock.HuR SER mÅLGRuPPEN ut?– Vi bedömer att intresset är störst hos personer som vill ha en bil som sticker ut,framförallt kvinnor. Det är ingen volymmodell utan ett exklusivare alternativ medsmakfull inredning.FINNS DEt NÅGOt SOm SKILJER KVINNLIGA OcH mANLIGA BILKöPARE?– Definitivt. Den största skillnaden är att männen prioriterar prestanda och teknik isitt bilval medan kvinnorna är mer intresserade av design och funktionalitet.BLIR DESIGNEN VIKtIGARE VID utVEcKLINGEN AV NyA BILmODELLER?– De tror jag. Eftersom många bilar liknar varandra utvändigt är det fler tillverkaresom satsar på eleganta designlösningar invändigt.FÅR VI SE FLER NIScHADE KONcEPtBILAR I FRAmtIDEN?– Ja, utvecklingen går åt det hållet. Tidigare var det inte lönsamt av tekniska skälmen dagens tillverkningsmetoder gör att man kan bygga väldigt många olika bilarpå samma band.i Sälenfjä len brukar uppskatta det enklaoch det bekväma. Vi fixar så att hyrskidornafinns i stugan när du kommer upp. Hardu förbokat ditt SkiPass på nätet är detbara att ge sig direkt ut i backen. I år harvi satsat hårdare än någonsin på barnfamiljensupplevelse på plats. Vi har gått ifråntraditione la veckoprogram med tider ochplatser och har istä let öppet hela tiden såatt föräldrarna själva kan bestämma överschemat. Vi vill erbjuda semester på riktigt,där man inte behöver jaga tider på sammasätt som i vardagen, säger Jenny Hedberg,som är försäljnings- och marknadschef påSkiStar Sälen.När jag började åka ti l fjä len – Hundfjälet, Stöten, Idre – så var barnen redan7 och 5. Jag behövde a ltså inte tänka på deproblem som kan uppstå om man vi l hamed sig ett litet spädbarn. Annars är ju detinga problem det he ler, nuförtiden. Åkerdu ti l Hundfjä let Sälen kan du lämnaditt sovande barn i vagnen under passningmedan du själv njuter av årets förstakramp-i-låren-framka lande åk i Långenbacken2. Du kan ti l och med hyra barnvagnenpå plats, så slipper du ha med detåbäket i bilen. Mitt problem var ett annat:De Försiktiga Ki larna.till Fiat 500 by Gucci finns en specialkollektion beståendeav sportiga kläder, väskor, klockor, solglasögonoch andra accessoarer i samma stil som bilen.I december förklarade jag att jag bokat enskidresa i februari, och att de sku le få lärasig att åka skidor i en skidskola. Den äldsteförklarade på stört att han tänkte flyttahem ti l mormor och morfar och att jagförstört hans liv. Ja, ni fattar.– Största problemet när man har att göramed lite försiktiga barn är ofta föräldrarnaskamp mot klockan, säger tvåbarnsmammanMarie Stenmalm, skidskoleansvarigi Lindvallen.– Skapa trygghet så går det mycket lättaresedan. Låt barnet börja träna med mammaoch pappa. Gå med barnen på skidor påplatt yta. Låt barnet själv skaffa kontro l.Låt dem sedan glida och fånga dem så attde lär sig stå på skidorna själva, det fårgärna gå mi limeterlångsamt. Åk inte meddem upp i backen skräckslaget hängande iera armar. Barnen behöver lugn och ro.– Kanske funkar det bäst med privatlektionefter två dagar med mamma och pappa omdet är ett väldigt försiktigt barn, annars ärju gruppskidskolor bra grejer! Ditt barn fårlära sig rätt från grunden ihop med andrabarn under leksamma former, och vi tarsmå pedagogiska steg hela tiden. Det ärprisvärt och barnen har väldigt roligt.Men det är när man väl har kommitupp. Själva resan då? Här inti l hittar du- och slippa ta med sig sin egen skrymmandebarnvagn hemifrån. Foto: Active Kidstips från några av den här skribentenskompisar. Jag tycker att det ligger mycketi vad Louise säger. Instä lningen, mina dameroch herrar. Och detta kommer frånen ki le som lärt sig den hårda vägen, ochnumera har mental träning med sig självveckor innan avresa – och sedan tacklarrastlösheten och syskongnabben på ett sättsom hade gjort Dalai Lama rörd. Men föratt göra researchen än grundligare så ring-de jag upp Anna Appelros Bolin, som harBabyproffsen i Helsingborg.– Det vi stöter på ganska ofta är föräldrarsom tycker att deras barn ska få sitta fram-åtvända i bekvämlighetens namn, men a lforskning visar att barn sitter fem gångersäkrare bakåtvända och ska göra så upp ti lfyra års ålder. Vi vuxna får ta två raster ex-tra på vägen upp, så är nog de bakåtvändabarnen nöjda de också!– Vi har en del kläder i butiken också ochär det något jag lärt mig på mina fjä lresorså är det att ka la barn inte är så roliga barn!Köp u lunderstä l åt dem och bygg lager pålager. Med mat, sömn och värme kommerman långt!Barnen trivs ihop med snögubbenGustav i Lindvallen.Foto: mattias PerssonBarnvänligt i Sälen• Valles värld i Lindvallen. Massor av roliga saker på snö. Hopp och snäll slalombana med tidtagning,lekland och pulkabacke, skådespel och kompiskamp.• Trollens Snölekland i Hundfjället/Tandådalen. Lekland med skidåkning, lekar och utmaningar– och trollet Vintra.• Hyr barnvagn på skenor, som står i stugan vid ankomst.• Experium i Lindvallen. Upplevelsebad med häftiga vattenrutschbanor, saunavärld och café.• Det finns tio olika barnområden i anläggningarna, med rullbandsliftar för de minsta.• Poolarium i Hundfjället. Barnvänligt inomhusbad – med liten utomhuspool.• Dessutom en massa annat, som skotersafari, hundspann, bowling, after ski för barn. Den stora Lego-affäreni Hundfjället icke att förglömma…Fokus på detaljer. Aluminiumfälgar i samma färg som karossen, navkapslarmed Guccis logotyp, instrumentpanel med sammetseffekt samt ratt ochsäten i läder. Och nyckeln matchar givetvis bilens färg.EN ANNONSBILAGA I HELSINGBORGS DAGBLAD


Vill du kunna nå alla dina kunder?Välj Motor!95% av alla hushåll i NV-SkåneMed en annons i motor nårdu ”alla” hushåll i NordvästraSkåne - många avdem till och med fleragånger. Snabbt, effektivtoch i de flesta fall redantill frukosten. Boka dinannons i Motor senast den14 december 2012.I NV-SKÅNEPLANERAR23.000Personer att köpany personbilI NV-SKÅNEPLANERAR20.000Personer att köpabegagnad personbilI NV-SKÅNEPLANERAR4.000Personer att köpamotorcykel/mopedI NV-SKÅNEPLANERAR39.000Personer att köpasommardäckI NV-SKÅNEPLANERAR32.000Personer att köpavinterdäck


PrislistaFORMATUppslag1/1-sida1/2-sida1/2-sida1/4-sida1/16-sidaMÅTT526 x 360 mm248 x 360 mm248 x 178 mm122 x 360 mm122 x 178 mm122 x 43 mmPRISRepetera annonsen?Du har möjlighet att repetera din annons från torsdagens Motorunder följande fredag, lördag och söndag i HD på valfri placering.Du väljer själv om du vill repetera annonsen 1, 2 eller 3 gånger.FORMATUppslag1/1-sida1/2-sida1/2-sida1/4-sida1/16-sidaMÅTT526 x 360 mm248 x 360 mm248 x 178 mm122 x 360 mm122 x 178 mm122 x 43 mmPRIS44.000:-22.500:-12.000:-12.000:-6.500:-2.500:-33.000:-16.500:-8.800:-8.800:-5.000:-2.000:-Du förbinder dig att annonsera i samtliga 12 utgivningarunder 2013 med samma format vidvarje utgåva.


Kontakta din säljare för mer informationMÅNAD DATUM MATERIALSTOPP KL 15Januari 2013-01-17 2013-01-10Februari 2013-02-14 2013-02-07Mars 2013-03-14 2013-03-07April 2013-04-18 2013-04-11Maj 2013-05-16 2013-05-10Juni 2013-06-13 2013-06-06Juli 2013-07-18 2013-07-11Augusti 2013-08-15 2013-08-08September 2013-09-19 2013-09-12Oktober 2013-10-17 2013-10-10November 2013-11-14 2013-11-07December 2013-12-12 2013-12-05Helsingborgs DagbladVasatorpsvägen 1251 83 HelsingborgTel: 042-489 90 00www.hd.se

More magazines by this user
Similar magazines