Konsulentansökan – Lingon & Blåbär våren 2013

dok.lingonochblabar.se

Konsulentansökan – Lingon & Blåbär våren 2013

Konsulentansökan – Lingon & Blåbär våren 2013Jag vill bli konsulent för Lingon & Blåbär (L&B). Jag har tagit del av informationen om innebörden för de olikapaketen såsom de är beskrivna nedan och markerar nedan det paket jag önskar. BronsL&B SilverL&B GuldL&B DiamantL&BStartpaket: 10 av L&B utvalda barnplagg.Erbjudande: Jag får 45% rabatt på mitt startpaket och betalar endast 1 500 kr*. Ordinarie prisär 2 500 kr* för plaggen. Startkit värde 200 kr* får jag gratis.Ersättning: Jag tjänar 15-20% på min försäljning och mina kunders köp online**. Jag får ävenprovision på försäljningen från de konsulenter jag rekryterat***.Personalrabatt: Jag får köpa två arbetsplagg med 50% rabatt och 10 plagg med 20% rabatt.Startpaket: 10 av L&B utvalda barnplagg + 5 av L&B utvalda vuxenplagg i valfri storlek.Erbjudande: Jag får 45% rabatt på mitt startpaket och betalar endast 2 750 kr*. Ordinarie prisär 4 500 kr* för plaggen. Startkit värde 400 kr* får jag gratis.Ersättning: Jag tjänar 15-20% på min försäljning och mina kunders köp online**. Jag får ävenprovision på försäljningen från de konsulenter jag rekryterat***.Personalrabatt: Jag får köpa två arbetsplagg med 50% rabatt och 15 plagg med 30% rabatt.Startpaket: En fullständig barnkollektion om ca. 50 plagg i olika storlekarErbjudande: Jag får 63% rabatt på mitt startpaket och betalar endast 4 500 kr*. Ordinarie prisär 11 500 kr* för kollektionen. Startkit värde 700 kr* får jag gratis. Jag betalar med tre likastora delbetalningar över tre månader med start när jag erhåller mitt paket. I de månader jagomsätter minst 20 000 kr* reduceras min delbetalning med 1 000 kr.Ersättning: Som uppdragstagare (L&B betalar skatt och sociala avgifter) tjänar jag 20-25% iprovision på min försäljning och mina kunders köp online**. Som egenföretagare med F-skattsedel får jag 27-32% i rabatt på min försäljning och mina kunders köp online**. Jag fåräven provision på försäljningen från de konsulenter jag rekryterat***.Personalrabatt: Jag får köpa tre arbetsplagg med 50% rabatt och 20 plagg med 40% rabatt.Startpaket: En fullständig barnkollektion om ca. 50 plagg i olika storlekar samt en fullständigvuxenkollektion om ca. 30 plagg i valfria storlekar.Erbjudande: Jag får 63% rabatt på mitt startpaket och betalar endast 9 450 kr*. Ordinarie prisär 24 000 kr* för kollektionen. Startkit värde 1 200kr* får jag gratis. Jag betalar med tre likastora delbetalningar över tre månader med start när jag erhåller mitt paket. I de månader jagomsätter minst 20 000 kr* reduceras min delbetalning med 1 000 kr.Ersättning: Som uppdragstagare (L&B betalar skatt och sociala avgifter) tjänar jag 20-25% iprovision på min försäljning och mina kunders köp online**. Som egenföretagare med F-skattsedel får jag 27-32% i rabatt på min försäljning och mina kunders köp online**. Jag fåräven provision på försäljningen från de konsulenter jag rekryterat***.Personalrabatt: Jag får köpa fyra arbetsplagg med 50% rabatt och 25 plagg med 40% rabatt*.*inkl. moms** Inkl. moms. De månader du är aktiv och uppnår uppställda säljmål ökar din provision med 5%. Se appendix för detaljer.*** All provision på dessa konsulenters försäljning är baserad på försäljning exkl. moms. Se appendix för detaljer.Lingon & Blåbär AB | Box 509 | 184 25 Åkersberga | SwedenTel: +46(0)8-544 022 40 | Fax +46(0)8-544 022 44 | info@lingonochblabar.se


Lingon & blåbär erbjuder flera former för att arbeta som konsulent, som har olika implikationer för sociala avgifteroch skatt. Fyll i det alternativ som passar dig.Brons eller Silver Brons eller silverpaketet klassas som hobbyverksamhet och det är mitt egetansvar att betala in eventuell skatt och sociala avgifterGuld eller Diamant Jag har ingen F-skattsedel. L&B betalar sociala avgifter och drar av och betalar inskatt från min bruttoprovision. Jag har F-skattsedel och betalar själv skatt och sociala avgifterVänligen fyll i dina kontaktuppgifter så att vi kan behandla din ansökan.NamnPerson nrAdress Telefon hem Telefon arbetePostnummer + OrtYrkeTelefon mobilE-postEventuella barn (namn, kön, födelseår)Tidigare erfarenhet av försäljning och andra referenser:Ort och datumDen som rekryterade mig heterIngen av relationerna mellan konsulent och Lingon och Blåbär som är beskrivna i detta dokument omfattasav Lag (1982:80) om anställningsskydd eller Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.L&B genomför alltid en kreditkontroll vid ansökan. När vi godkänt ansökan levererar vi ditt startpaket motpostförskott. Du har full returrätt inom 8 dagar från leveransdagen och står då endast för fraktkostnaden. Omdu inte löser ut paketet debiteras en avgift på 400 kronor för expediering, frakt, och returbehandling.Fyll i uppgifterna och posta denna blankett till adressangivelsen enligt nedan. Vi kontaktar dig efter att vimottagit din ansökan.Jag har tagit del av och förbinder mig att följa instruktionerna för L&B säljare______________________________________________________________Sökandes underskrift, Datum och ortLingon & Blåbär AB | Box 509 | 184 25 Åkersberga | SwedenTel: +46(0)8-544 022 40 | Fax +46(0)8-544 022 44 | info@lingonochblabar.se


Appendix – Våra olika startpaketL&BL&BL&BL&BKollektion Brons Silver Guld DiamantBarn 10 artiklar 10 artiklar Fullständig FullständigVuxen - 5 artiklar * - Fullständig *Värde startpaket (SEK)Ordinariepris (inkl. startkit) 2 700 4 900 12 200 25 200Dittpris 1 500 2 750 4 500 9 450Rabatt 45% 45% 63% 63%ErsättningUtan F-skattsedelFörsäljning ** 15-20% 15-20% 20-25% 20-25%Direkta konsulenter *** 4-7% 4-7% 4-7% 4-7%Indirekta konsulenter *** 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%Med F-skattsedelFörsäljning ** - - 27-32% 27-32%Direkta konsulenter *** - - 5-8% 5-8%Indirekta konsulenter *** - - 2% 2%FamiljerabatterRabatt arbetsplagg#Artiklar 2 2 3 4Rabatt 50% 50% 50% 50%Familjerabatt#Artiklar 10 15 20 25Rabatt 20% 30% 40% 40%StartkitMaterial#Handbook 1 1 1 1#Kataloger 10 25 25 50#Presentationsfolders 10 25 25 50#Plaggkarta 10 25 25 50#Plastpåsar 10 10 100 100#Beställningssedlar 50 50 100 100#Klädpåsar - 1 2 4#Värdinnekuvert 5 5 10 10#Galgar 10 15 40 80*Valfri storlek**Till din försäljning räknas även dina kunders köp online. De månader du är aktiv och uppnår uppställda säljmål ökar din provision 5%.***Direkta konsulenter är konsulenter som du rekryterat. Indirekta konsulenter är konsulenter som dessa i sin tur rekryterat. All provisionpå dessa konsulenters försäljning är baserade på försäljning exkl. moms.Lingon & Blåbär AB | Box 509 | 184 25 Åkersberga | SwedenTel: +46(0)8-544 022 40 | Fax +46(0)8-544 022 44 | info@lingonochblabar.se


Appendix – ErsättningsnivåerErsättning på försäljning – att kvalificera för aktivitetsprovision/rabattUtöver den grundläggande rabatten/provisionen kan du få ytterligare 5% i en så kallad aktivitetsprovision.För att få denna måste du vara aktiv och uppnå försäljningsmål som varierar med de olika startpaketenmånadsvis utifrån hur en säsong inom direktförsäljning ser ut. Se tabell nedan.Månatliga försäljningsmål (inkl. moms)Vårsäsong Feb Mar Apr Maj Jun Jul Feb-JunHöstsäsong Aug Sep Okt Nov Dec Jan Aug-DecDiamant 25 000 27 500 27 500 15 000 5 000 4 000 100 000Guld 20 000 22 500 22 500 10 000 5 000 4 000 80 000Silver 7 500 7 500 7 500 5 000 2 500 2 000 30 000Brons 5 000 5 000 5 000 2 500 2 500 2 000 20 000Vårsäsongen löper februari-juni och höstsäsongen augusti-december. Juli och januari är så kalladereamånader (röda i tabellen). Om du når en månads mål kvalificerar du för en högre rabatt/provision på dinförsäljning i följande månad. Rabatten/provisionen i den första månaden i varje säsong baseras på dentotala försäljningen i tidigare säsong. Du kan även kvalificera genom uppnått resultat under reamånaden.Din ersättning når nya höjder när du bildar teamVi ger dig provision på de direkta konsulenters försäljning som du rekryterar. Om du stödjer dina direktakonsulenter att rekrytera får du även provision på nästa led, dvs. på dina indirekta konsulenters försäljning.Vi vill stimulera att du får andra att växa. Därför får du en extra hög provision för någon direkt under digsom uppnår titeln ”Manager” dvs. när denne rekryterat minst tre konsulenter.Kravspecifikation och provisionsnivåerNivå Konsulent Group Mgr Manager Sr Manager Director Sr DirectorKrav antal konsulenterDirekta 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9+Managers 0 0 0 0 1 2F-Skatt: Provision (exkl. moms)Direkta 0% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%Managers 0% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%Indirekta 0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%Uppdragstagare: Provision (exkl. moms)Direkta 0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0%Managers 0% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%Indirekta 0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%För att få bonus på dina konsulenter måste du själv vara aktiv, dvs. ha ett minimum av egen försäljning.2 500 SEK (inkl. moms) per månad är minimum för de konsulenter som har brons- och silverpaketet medangränsen för de konsulenter som har guld- och diamantpaketet är 5 000 SEK (inkl. moms) per månad.Lingon & Blåbär AB | Box 509 | 184 25 Åkersberga | SwedenTel: +46(0)8-544 022 40 | Fax +46(0)8-544 022 44 | info@lingonochblabar.se

More magazines by this user
Similar magazines