Hygien i förskolan, pdf, 425 kB - Karlskrona kommun

karlskrona.se

Hygien i förskolan, pdf, 425 kB - Karlskrona kommun

Kontroll av rutinerKontroll av rutiner sker genom självskattning i form av enkätfrågor en gång pertermin samt uppföljning/riskbedömning vid arbetsplatsträff.Fråga 1Tvättade/spritade du händerna efter första blöjbytet/toalettbesöket idag?Fråga 2Tvättade/spritade du händerna efter första gången du snöt barn eller dig självidag?Fråga 3Hade du uppsikt vid barns handtvätt före dagens dukning till lunch?Kontroll av varmvattenstemperatur och ventilation görs av fastighetsägaren.9

More magazines by this user
Similar magazines