sUrFinG lÄnGs norGes KUst - Eqology

eqology.com

sUrFinG lÄnGs norGes KUst - Eqology

INNEHÅLLLEDAREfoto Kristin Folsland Olsen6EttORGANICJOJOBA OILfuktgivande mirakelKÄRAKUND14SURFING INORSKA HAVETBli inspirerad och få en fantastisknaturupplevelseETT GRATIS KUNDMAGASINFÖR EQOLOGYS KUNDER10 hemma17 bådeRECEPTGör en grekisk aftoni NordenTESTOSTERONHormonet som är viktigt förmän och kvinnorSolens välgörande men tyvärr också uttorkande strålar kommeratt vara kvar en stund framöver. Då är bra hudvård avgörande.Nu har vi fått in ännu en ny och efterlängtad produkt i vårhudvårdsserie. – Organic Jojoba Oil är inte bara 100 % naturlig,men även ekologisk! På sida 6 kan du läsa mer om den nyajojoba oljan och vad den kan göra för din hud – på hela kroppen.Speciellt till ansiktet rekommenderar vi att du använder en avvåra tre ansiktsoljor,Organic Jojoba Oil är intebara 100 % naturlig, menäven ekologisk!följt av fuktighetskräm.Nu har vi en sådan«olje-kräm-duo» påerbjudande. Vi har valtden olja och kräm somger allra mest fuktighetnu om sommaren, Moisture Support Oil och 24H Moisture BoostCream.Har du någon gång undrat över varför sexlusten dalarmed åldern? Testosteron omtalas ofta som «det manligakönshormonet », men det är faktiskt viktigt för båda könen. Detmotverkar inte bara dålig lust i sängkammaren men ocksååldrande, muskelförtvining och benskörhet, för att nämna några.Läkaren berättar hur du kan öka din testosteronnivå på sida 17.Ett kosttillskott som dock speciellt är utvecklat för män är Promix.Många män kommer förr eller senare i livet attuppleva frekvent urinering om natten, svagurinstråle och liknande. Aktiva ingredienserfrån bl.a. tall och brännässla har visatpositiv effekt. Läs mer på sida 8.Jag önskar dig en riktigt skön sommar!Njut den vart du än skulle befinna dig– kanske med härlig medelhavsmat pågrillen?Med vänliga hälsningarNr. 05/2013 • 13:E ÅRGÅNGENREDAKTÖRastrid SchaugREDAKTIONVegar HellgrenMari Erikssoningrid C. PedersenMarit Ulsethastrid SchaugGRAFISK DESIGN Dinamo MagazineÖVERSÄTTNING SE Mari Erikssonrickard GillbergÖVERSÄTTNING FI Heli BergsetTRYCKERIMerkur-Trykk ASUPPLAGA 17 500Tryckt på miljövänligt papperPb 23, Kirkeveien 59 b, N-1322 HøvikTlf: (+47) 67 49 22 22Fax: (+47) 67 10 21 99post@eqology.comeqology.comFrank BjordalVD2 JUNI 2013 JUNI 2013 3


BehandlingsmetoderBIOPATIKänner du att din livssituation återspeglas i dinsjukdomsbild? Då kan biopati vara en behandlingsformsom hjälper dig att återfinna balansen.TeXT Renate Norgreen Foto THINKSTOCKVAD ÄR BIOPATI?Biopati är ett behandlingsystem som bestårav flera alternativa behandlingsformersom immunterapi, näringsterapi, örtmedicinsamt diverse analysmetoder. Måletmed biopati är att återupprätta balanseni kroppen genom att styrka kroppensegenskap att läka sig själv.Skaparen av biopati, Kurt Winberg-Nielsen definierar biopati «människansallmän tillstånd ses i biopatin som en naturligkonsekvens av dess samspel med miljön,förhållandet till andra människor, livetrunt sig, till sig själv och själva existensen».Han menar att enbart skolmedicin inte varnog till att förebygga och kurera sjukdomoch att det vi normalt kallar sjukdom är enbiprodukt av en mer omfattande degenerationsprocess(nedbrytning). Denna degenerationsprocessär en naturlig konsekvens avvår totala livssituation. Äkta läkande kräverdärför en regeneration (återuppbyggnad) avorganismen som en helhet.Läkande kräver förändringar i enMålet med biopati är attåterupprätta balanseni kroppen genom attstyrka kroppens egenskapatt läka sig själv.människas liv, psykiskt så väl som näringsmässigtoch fysiskt.HISTORIABiopati kommer av de grekiska orden Bios= liv och Patos = känsla, lidande, sjukdom.Biopati är en naturmedicinsk, heltäckandeanalys och terapiform som kombineraramerikansk biologisk medicin, tysk immunochsymbiosterapi och skandinavisk naturmedicinmed starka inslag från Orienten.Det biopatiska systemet blev grundlagt1980 och den första biopatskolan blevetablerad i Köpenhamn 1981, samma årsom biopat-titeln blev registrerad ochvarumärkes skyddad.Biopatin har sedan spritt siginternationellt och antalet biopater stigerårligen.ANVÄNDNINGSOMRÅDENBiopati används internationellt mot enrad olika hälsoproblem som bland annatastma, allergi, eksem, inflammation,menstruationssmärtor, ledgångsreumatism,förstoppning och diarré.HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?Biopaterna menar att man är frisk närkroppen klarar att vara i jämvikt trotspåkänningar som till exempel strålning,stress och brist på näringsämnen. Ivilken grad klientens kropp är i obalansvärderar biopaten utifrån sju anpassningsfaser:Förordning, dysfunktion,akut infektion , kronisk infektion, allergi,depå bildning och intracellulär dysbios.Genom samtal och olika tester avslöjarbiopaten vilka obalanser som framkallarklientens symptom. Frågor som ofta ställsär relaterade till sjukdomssymptom,Biopati. Örtmedicin och kostråd är en viktig del av behandlingen.sjukdoms historia, kosthåll, livsstil och matsmältning.I tillägg till samtal med klientenanvänder sig biopater av diagnosmetoderfrån andra alternativa behandlingsformersom till exempel kinesiologi och zonterapi.Beroende på resultatet av diagnostiseringenplacerar biopaterna klienten i enav de 7 anpassningsfaserna och skapar ettbehandlingsprotokoll eller ett regenerationsprogram.Behandling ges i form av kostråd, vitaminochmineralterapi, örtmedicin, symbioskorrigering(tillskott av mjölksyrabakterier)och immunterapi. Behandlingen pågårhelst i fyra veckor innan biopaten gör en nyvärdering som beslutar om behandlingenska fortsätta eller avslutas. Efter avslutadbehandling ska klienten kunna gå tillbakatill vanlig sund kost utan andra kosttillskottän de som upprätthåller balansen.OSKYDDAD TITELAlla som önskar kan praktisera biopati.Tips Välj en biopat som är organiserad i ettförbund och registrerad i Bolagsverket.ÄR DET TRYGGT?Biopati framstår som tryggt men saknar idagsläget ordentlig dokumentation. BiopatiEQ FÖRHÅLLER SIGNEUTRAL TILL OLIKABEHANDLINGSFORMERInteresset för olika behandlingsformerär stort. EQ Magazine förhållersig neutral till dessa och vill därförpresentera dem så informativt ochobjektivt som möjligt.ska inte ersätta medicinsk behandling, dettagäller alla former av alternativmedicin. Vidstora förändringar i dieten bör det vara isamråd med en läkare, detsamma gäller vidintag av ört- och kosttillskott då intaget kanpåverka läkemedel och medicinsk behandling.BIVERKNINGAR?Enligt källor är det inte rapporterat någrabiverkningar vid användning av biopati.Om du upplever negativa effekter avbehandlingen bör du uppsöka en läkare.Källor:• nifab.no• alternativ.no• naturterapier.no4 JUNI 2013 JUNI 2013 5


PRODUKTNYHETTeXT MARI ERIKSSONfoto SCANPIXNyhet!ORGANICJOJOBA OILNaturlig, ekologisk jojobaoljaJOJOBAOLJA är välkänd för sina vårdandeoch fuktgivande egenskaper. Denmotverkar torr hud och är ypperlig videksem och hudirritationer. Oljan har enåteruppbyggande effekt på huden ochtack vare dess talglösande egenskaperbalanserar och normaliserar den fet hud.Jojobaolja skyddar mot frostskador,sprängda blodkärl, köldeksem och utslag.Den är effektiv mot oren hud, akne,pormaskar, är talglösande och bakteriedödande.Oljan är också bra som kur vidtorrt och livlöst hår, samt kan användas vidmassage av både liten och stor.Jojobaoljan kan blandas med andrakrämer för att tillföra extra vård. Oljan ärbra efter rakning och den absorberassnabbt och balanserar huden oavsett omden är torr eller fet.I vinterkylan behöver huden extraskydd och jojobaoljan är effektiv ändaner till 10-15 minusgrader. Oljan är därföroumbärlig för barnens kinder, men ocksåsom hudolja på utsatta partier.Jojobaolja/Simmondsia ChinensisSeed Oil*Jojobabusken växer i de torraste områdenai världen och de största odlingsområdenafinns i Argentina, SödraKalifornien, Norra Mexico, Arizona ochIsrael. Jojobabusken kan bli upp till 3 mhög och få rötter som sträcker sig så långtsom 9 m ner i ökenjorden. Jojobaoljan ärkemiskt sett ett naturligt vax med en uniksamansättning. Oljan består av fettsyroroch fettsyra-alkoholer men inget glycerin.Ekologisk jojobaolja kommer uteslutandeNYHET!OrganicJojoba OilVarunr: 32019Pris autoorder: 199:-100 %NaturligaIngredienserfrån första pressningen av färska jojobafrönmed efterföljande filtrering. Jojobaoljan ärså ren att ingen fysisk eller kemisk raffineringanses nödvändig och den är väldigtren i förhållande till andra vegetabiliskaoljor.I århundraden har oljan från ökenbuskenjojoba varit högt ansedd för sina unikakosmetiska egenskaper och kvaliteter.De ursprungliga infödda invånarna i denamerikanska öknen Sonora användejojobaolja inom olika områden som tillexempel hudsalvor, medicinska preparatoch i mat. De infödda tillskrev oljanmystiska krafter och myter om att oljankunde läka skärsår, rivsår och främjahårväxt.Sedan de flesta myter har någonbakgrund i verkligheten började forskarepå 1930-talet att undersöka den kemiskasammansättningen av jojobaoljan. Tillderas stora överraskning upptäckte deatt jojobaoljan egentligen inte var enolja överhuvudtaget, utan istället en unikblandning av flytande vax-estrar. I motsättningtill andra plantor som producerarolja baserad huvudsakligen på glycerider,producerar cellerna och enzymerna ijojobabusken en olja helt fri från glycerin.Detta gör jojobabusken anmärkningsvärtovanlig i växtriket.Jojobaolja fungerar utmärkt somett fuktighetsgivande medel medexceptionella användningsområden ochsmörjförmåga. Den efterlämnar en rik,sammets artad känsla på huden medanden bromsar vattenförlust och stärkerflexibiliteten och smidigheten. Oljan är unikbland alla naturliga plantoljor och besitteren speciell egenskap av överlägsnakosmetiska funktionella egenskaper.AKTIVA INGREDIENSEREkologisk jojobaolja** Naturlig ingrediensVår nya jojobaoljan förväntas inkomma pålager i juni. Förseningar kan uppstå.Källa:• Jojoba oil in cosmetics, David J. RicksJojobabusken produceraren olja helt fri från glycerin.Detta gör jojobabuskenanmärkningsvärt ovanlig iväxtriket.6 JUNI 2013 JUNI 2013 7


PRODUKTINFORMATIONTeXt MARI ERIKSSONProdukten består av komponenter somtillsammans kan ha en positiv effekt för deflesta som har milda till moderata besvärav BPH (Benign Prostatahyperplasi), ettvanligt förekommande besvär som är engodartad förstoring av prostatakörteln.PROSTATAProstata är en exokrin körtel och en del avmannens fortplantningssystem. Huvudfunktionenär att lagra och utsöndra enopaliserande svagt alkalisk vätska somutgör 10-30 % av sädesvätskans volym.Tillsammans med sädescellerna sombildas i testiklarna utgör detta mannenssäd. Själva körteln har normalt sett sammastorlek som en valnöt. För att fungeranormalt behöver prostatan manligahormoner (androgener).VAD ÄR PROSTATIT OCH BPH?Prostatit är en inflammation i prostatakörteln.I några tillfällen är orsaken bakteriell,men oftast (ca 95 % av tillfällena) är det etticke-bakteriellt besvär som måste behandlasmedicinskt och av en läkare.PROMIX- Kosttillskott utvecklat för mänsom upplever frekvent urinering.Vid intag av lykopenstoppades ytterligaretillväxt av prostatanhos äldre män somutvecklat BPH.BPH (Benign Prostatahyperplasi) är engodartad förstoring av prostatakörteln .Denna förstoring av prostatan kan antingenbero på godartad hyperplasi eller en annanvariant, godartad prostatisk hypertrofi.Båda förkortas BPH. BPH kan förekommaredan i 40-års ålder. Förekomsten ökartydligt med åldern. Vid BPH fortsätterprostatakörteln att växa bortom sinnormala storlek, i några tillfällen till enstorlek som kan göra att urinering blirproblematisk och smärtfull.DE VANLIGASTE SYMPTOMEN ÄR:• Frekvent urinering, speciellt om natten(vanligast)• Plötsliga behov av att urinera (relativtvanligt)• Svårt att börja urinera (relativt vanligt)• Smärta eller en brännande känsla( allvarliga tillfällen)• Känslan av att blåsan aldrig töms helt(vanligt)• Läckage (relativt vanligt)• Svag urinstråle (vanligt)OBS! Vid allvarliga symptom bör manuppsöka läkare.De aktiva ingredienserna i EQsPromix:Extrakt av tallolja. Produkten innehållerextrakt av tallolja (pinus sylvestris)med fytosteroler (speciellt β-sitosterol).Tester visar att fytosteroler harcellväxthämmande effekt på prostatavävnad.Det har genomförts några fasta,goda kliniska studier med extrakt somhade ett högt innehåll av fytosteroler.Resultaten från studierna visar signifikantaeffekter på gruppen som fick β-sitosterol iförhållande till placebo. De positiva resultatenför BPH-gruppen som fick fytosterolerbibehölls under hela perioden somstudien varade.PromixVarunr: 1009Pris autoorder: 199:-Brännässla har fåttförnyat intresse i BPHsammanhang.Extrakt av brännässla. Brännässla(Urtica dioica) har fått förnyat intressei BPH-sammanhang. Man har kommitfram till att extrakt av brännässla haren inhiberande effekt på bindningen avDHT (5-alpha-dihydrotestosteron) tillprostata cellmembranen och en affinitettill sexhormon bindande globulin (SBGH).Detta hormon binder fritt testosteron ochöstrogen i blodet. Det har visat sig att mänmed BPH har för höga nivåer av dessahormoner i prostatakörteln.Lykopen. Lykopen är en aktiv komponentsom kommer från tomat. Lykopen ären mycket god och nyttig antioxidant medflera hälsomässiga effekter, bl.a. på hjärtat.Nyare forskning visar att denna komponentäven har effekt på prostatavävnad.Vid intag av lykopen stoppades ytterligaretillväxt av prostatan hos äldre män somutvecklat BPH.Zink. Mineralet zink är ett av deviktigaste näringsämnena i detta sammanhang.Detta mineral är inblandat i nästanalla aspekter av mannens reproduktion,som också inkluderar testosteronmetabolismensom har en avgörande effektpå utvecklingen av BPH. Zink är bl.a.inblandad i inhiberingen av 5-alfareduktassom omvandlar testosteron tilldihydrotestosteron . Dessutom reducerarzink också utsöndringen av prolaktin ochdess bindning till prostatakörteln. I bådatillfällena är detta fördelaktigt i förbindelsemed utvecklingen av BPH.Källa:• ncbi.nlm.nih.govfoto EQOLOGY foto THINKSTOCK8 JUNI 2013 JUNI 2013 9


RECEPTTeXT Renate norgreen FOTO THINKSTOCKGRILLSOMMARInte alla tycker det är lika roligt att grilla, men många negativaupplevelser vid grillen kan förebyggas med hjälp av några goda tips och råd.Här ger vi dig en grundkurs i konsten att grilla!GreKISK aftONRECEPTVädret i Norden skiftar fort och gör det extra trevligt att kunna drömma sig bort till sydligare stråk.Invitera goda vänner och familj på middag en varm sommarkväll och dröm er bort till en avGreklands många öar.VAL AV GRILLOm du inte äger en gasgrill kan duanvända dig av kol eller briketter. Briketterbrinner längre, medan kol ger en bättreeffekt. Det är viktigt att se till att kolen/briketterna är torra. Spruta tändvätska påkolen/briketterna och låt det dra i cirka10 minuter innan du tänder på. Kom ihågatt tändvätska aldrig ska användas påöppen eld.NÄR SKA MATEN LÄGGAS PÅ GRILLEN?För att få en lyckad måltid måste grillenvara ordentligt varm innan du sätter igång.Gasgrillen är varm efter cirka 5 minuter,men om du grillar med kol/briketter bör duberäkna 15-20 minuter. Innan du läggerpå gallret bör du se till att det är rentfrån tidigare matupplevelser. Gallret kanpenslas med olja när du grillar så att mateninte fastnar, eller så använder du en godgrillolja direkt på maten.Tips: Om grillen flammar upp när du grillarkött eller annan mat så ta bort matenfrån grillen tills flammorna slocknat. Omdu försöker släcka flammorna med vattenkommer de blossa upp igen när vattnetförångatsDE TRE GRILLMETODERNADirekt grillningVid direkt grillning, också kallat grillningmed direkt värme eller grillning i denvarma zonen, grillas maten direkt övervärme källan. Direkt grillning ägnar sig bästtill korv, mindre köttbitar, grönsaker och fisk.Indirekt grillningVid indirekt grillning ligger maten i denkalla zonen, en bit bort från värmekällan .Även om zonen heter den kalla zonenså blir temperaturen fort ett par hundragrader när locket är på. Grillen kansamman liknas med en ugn med sammatemperatur. Indirekt grillning användshuvudsakligen till stora stycken kött och fiskså att styckena får den perfekta färgen deska ha trots att de inte har varit i kontaktmed stark värme.Kombination av direkt och indirektgrillningEn kombination av indirekt och direktgrillning ger möjligheten att ge maten enfin färg med direkt värme, samtidigt somhuvudgrillningen pågår i den kalla zonenpå grillen. Denna grillmetod rekommenderas,men på en bärbar grill/engångsgrillkan det vara svårt att praktisera användningav en varm och en kall zon. Denbästa lösningen är då helt enkelt att planläggaen meny som passar till grillen ochanvänd då gärna mindre bitar fisk, kötteller grönsaker som inte behöver någonlängre tid på grillen.HALVGROVA HAMBURGERBRÖD MEDOLIVER OCH SOLTORKADE TOMATERTill 6 hamburgerbröd behöver du:• 1 paket torrjäst• 3 dl ljummet vatten• 1 ägg• 2 tsk salt• 3 msk olivolja• 400 g grovt fullkorns vete/dinkelmjöl• 200-300 g vetemjöl• 10-12 svarta oliver utan kärnor• 6-8 hackade soltorkade tomaterSÅ HÄR GÖR DU:Lös upp jästen i ljummet vatten och tillsättägg, salt, olivolja och resten av vattnet.Rör ihop och börja tillsätta mjölet lite itaget tills du får en jämn och smidig deg.Knåda till slut in de soltorkade tomaternaoch oliverna. Täck skålen med plast ochsätt degen att jäsa på en varm plats tillsden når dubbel storlek. Ha därefter utdegen på en mjölad bänk och knådaden lätt innan du delar den i 6 bitar. Kavlabitarna till cirka 1 cm tjocka cirklar ochlägg bitarna på en bakpapperklädd plåt.Låt de efterjäsa under en kökshanduk ica 30 min tills de är luftiga och fina. Penslabröden med skirat smör eller mjölk ochgrädda de på 200 grader i ca 15 minutertills de är gyllene. Kolla att de är genomgräddadegenom att knacka i botten, omde låter ihåliga är de färdiga. Bröden kantillagas på förhand och värmas på grilleninnan servering.TZATZIKI• 3 dl grekisk yoghurt• 1 slanggurka• ½ tsk salt• 3 klyftor vitlök• ½ tsk nymald svartpepparSÅ HÄR GÖR DU:Riv slanggurkan på ett rivjärn och strö översalt. Låt det dra i 5-10 minuter och pressaut så mycket vatten som möjligt ur gurkan.Blanda därefter ihop gurkan med finhackadvitlök och yoghurt. Smaka av mednymald svartpeppar och låt gärna tzatzikinstå och dra till sig i kylskåpet en stund innanservering – då smakar den ännu bättre!LAMMBURGARETill 6 hamburgare á 150 g• 900 g lammköttfärs• ½ tsk spiskummin• 1 msk oregano• 3 klyftor vitlök• 2 msk finhackad rosmarin• Salt och pepparSÅ HÄR GÖR DU:Krossa vitlök och kryddor i en mortel tillsdet blir en massa. Blanda massan medköttfärsen, men passa på så att färsen inteblir seg. Forma färsen till 6 lika stora burgareoch grilla dem därefter med en kombinationav direkt och indirekt grillning. Serveramed hamburgerbröd, tzatziki, sallad, rödlök,fetaost och goda solmogna tomater.serverar du med grillad aubergin vid sidanav är det full pott.Tips för de minsta: låt barnen lagasina egna grillspett med en variation avgrönsaker, kött och/eller fisk. Laga gärnasmakfulla marinader. En marinad bör alltidinnehålla olja, kryddor och en syrlig vätska,men undvik salt i marinaden då detta drarut vätskan.Källor:• alleoppskrifter.no• matprat.no• bbcgoodfood.com10 JUNI 2013 JUNI 2013 11

More magazines by this user
Similar magazines