Beskrivning av Sveriges befolkning 2005 - Statistiska centralbyrån

Beskrivning av Sveriges befolkning 2005 - Statistiska centralbyrån

Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
Förord (Obligatorisk) - Statistiska centralbyrån
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
Tabeller över Sveriges befolkning2008 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Barn eller inte? (pdf) - Statistiska centralbyrån
Tabeller över Sveriges befolkning2005 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Kohortdödligheten i Sverige (pdf) - Statistiska centralbyrån
Förord (Obligatorisk) (pdf) - Statistiska centralbyrån
barometern (pdf) - Statistiska centralbyrån
barometern (pdf) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2012 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2006 (pdf) - Statistiska centralbyrån
SAMU - Statistiska centralbyrån
Sveriges framtida befolkning 2009–2060 - Statistiska centralbyrån
mling avs (pdf) - Statistiska centralbyrån
Svensk utbildning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Sveriges framtida befolkning 2009–2060 - Statistiska centralbyrån
Fördubbling av hushåll med RUT-avdrag - Statistiska centralbyrån
Sveriges framtida befolkning 2009–2060 - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2010 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Olika generationers barnafödande (pdf) - Statistiska centralbyrån
Ung i demokratin (pdf) - Statistiska centralbyrån
Barnomsorg (pdf) - Statistiska centralbyrån