Learning study, Henrik Ader

siq.se
  • No tags were found...

Learning study, Henrik Ader

Att förfina elevens lärande- en utveckling av undervisningenoch en kvalitetsförbättring av skolan- Ett skolledarperspektiv påLearning Study


Två ingångar- ökad måluppfyllelse- kvalitetsarbete


Andel VG och MVG i åk 980706050403020100KemiFysikMatematikBiologiIdrott och hälsaHem och konsumentkunskapTeknikSvenskaMusikBildSamhällsorienterande ämnenHistoriaTyskaFranskaEngelskaSpanskaSlöjdAndel V och M


Vad och hur- i undervisningUndervisning• Varför- utveckla förmågor• Vad – det undervisningen handlarom, innehåll• Hur-sätt att presentera stoff,metoder och arbetssätt iförhållande till elevens sättatt läraBedömningMed vilken kvaliteteleven presterarmotkunskapskravenStyrdokumenten ( vad och varför) och bedömning är i fokus


Skolnivå(organisation)Elevnivå(Mottagare)Lärarnivå(individ)Kollegienivå(grupp)


Del till helhetHelhet till delMånga småprocessersom delar avhelhet


Learning study på Junedalsskolan• Lärare har anmält sitt interesse för att delta.• Ämnen:2010/11 Matematik - 1 grupp 3 lärare2011/12 Matematik - 2 grupper 6 lärareSamhällskunskap - 1 grupp 4 lärare• Handledning:• Medel:• Organisation:- handledare från HLK, Jönköping- matematiksatsning från Skolverket- egna medel- forskning på HLK– planering– tid


Learning studyEffekter


• Lärarna avpersonifierar sin undervisning• Lärarna använder varandras kompetenser(metaperspektiv, variationsteori på lärare)• Samtal om kärnan i undervisningen• Tydligt fokus på elevens lärande• Gör vetenskap och utgår från vetenskap i sin undervisning• Ett systematiskt tankesätt kring sin undervisning


Går det att mäta?LärarcitatVi diskuterade ordet av och dess betydelse länge och hur vi skulle förhålla oss till det när vi skullbygga lektion…Jag tänker i kritiska aspekter i alla ämnen jag undervisar i, i kemi och i fysik likväl som i matte.Om alla hade detta förhållningssätt skulle våra konferenser handla om andra saker, vi skulle ha enhelt annan ingång i våra diskussioner. Vi ändrade bara sättet att presentera från att skriva på tavlan till power point när vi körde lektion tvåDiskussioner mellan oss lärare handlar om hur man undervisar- om själva hantverket


Jag tycker att jag kan uppfatta att elever uppfattar det jag undervisar om på ett annat sättEffekt på elevens lärande… humm… men vi ser att elevers lösningsfrekvens på våra test efterlektion tre har ökat från 35% till 89%Eleverna uttrycker sig annorlunda i sina svar efter våra L.S- lektioner, de använder begrepp somvisar att de förstår på ett djupare sätt Jag som lärare har fått en mycket djupare begreppsförståelse nu jämfört med innan, vi har verkligenvänt och vridigt på begreppenVi bytte från modellinlärning med exempel med karta, 1 cm på karta är 3 cm i verkligheten till attprata om skala som en proportionalitet

More magazines by this user
Similar magazines