In b ju d a n Seminarium om utvärdering och uppföljning inom IFO

fouvasternorrland.se
  • No tags were found...

In b ju d a n Seminarium om utvärdering och uppföljning inom IFO

InbjudanInbjudanSeminarium omutvärdering ochuppföljning inom IFOTid:Plats:Tisdagen 2 mars 2010, kl 10.30 – 16.00 OBS TIDEN!Kommunförbundet, Gånsviksvägen 4, Härnösand


VÄLKOMMEN TILL DETTA SEMINARIUM SOM DUANMÄLT DIG TILL!Intresset har varit stort för detta seminarium.OBS att tiden är ändrad!Föreläsare är Jan Brännström, Jan Hjelte ochChrister Engström från UFFE-enheten i Umeåkommuns socialtjänst.Här kommer programmet:10.30 - 11.00 Kaffe och mingel11.00 - 12.00 Föreläsning: Uppbyggnad av lokalevidens12.00 - 13.00 Lunch13.00 - 14.00 Grupparbete14.00 - 14.30 Föreläsning: Brukarperspektiv14.30 - 15.00 Fika15.00 - 16.00 Uppföljning av grupparbete ochdiskussionVÄLKOMNA!Vid frågor, kontakta Ingegerd Gavelin, FoUVästernorrland, tel 070/679 92 75

More magazines by this user
Similar magazines