TKS Avlastarbord - TKS AS

tks.as.no
  • No tags were found...

TKS Avlastarbord - TKS AS

TKS AvlastarbordTKS Avlastarbordigt.no - Gausdal | 500 | 10.11TKS Avlastarbord642059904102271• stor lagringskapacitet2600242019504620276150016028302660• Längd 4 m eller 7 mwww.tks-as.no144014002100598,99340Avriver, karmer og stag blir lagd oppi bunnrammen.Alle skruer blir satt i hullene for å enkle montasjen.1237824702Avrivare med förlängareHöjden på avrivaren är 3 m så att fodret kan fyllas direkt i utfodringsmaskinen.TKS Avlastarbord kan också levereras med en vågrät förlängare på toppen av avrivarbältet. TKS är den enda på marknadenmed den här lösningen, vilket möjliggör en mycket enklare påfyllning när fodret ska läggas ned direkt i utfodringsvagnen. Dettager en mindre platskrävande lösning och gör att man i många fall slipper använda transportband mellan avlastarbord ochutfodringsvagn. Lösningen kan också eftermonteras för äldre TKS Avlastarbord.Flera TKS AvlastarbordOm så önskas kan flera TKS Avlastarbord monteras ihop i ett system med olika foder på olika bord, och TKS kan levererastyrningar och kompletta system med TKS FeedRobot, för upp till 10 avlastarbord och 3 kraftfoderslag. På det här viset kanTKS FeedRobot hämta olika foderslag, efter vikt, från respektive avlastarbord och göra en blandning för varje grupp.Flexibelt systemDen stora fördelen med TKSAvlastarbord i kombination med enFeedRobot är att du alltid har ettautomatiskt fodersystem oberoendeav foderslag, lagring och skördemetod.Det enda du behöver göra är att fyllapå foder så gör avlastarbordet ochFeedRoboten resten.51114 3 720 m211 1 406007 Transportkrok7 1 40603 FRONTKARM STD. KOMPL.6 1 406145 Drift matebord5 1 406141 RAMME M/PLAN KOMP 4-6M4 1 406010 TELESKOP FOT3 1 406008 FOT FESTE62 1 40604 KARM/DEKSLERSETT KOMPL. 4M1 1 406500 RIVER LANG MONTPos. Qty Art/Drw no: Rev. DescriptionDato: Konstr./tegnet:Projeksjon:Målestokk:Varenummer/tegningsnummer:Prosjekt / Benevnelse:MATEBORDMATEBORD 4mToleranse for ikke toleranse mål:Fördelar40600• River och doserar de flesta typer av foder, långt/kort och vått/torrt.• Vågrät förlängare på toppen av avrivaren.• Lägg lager av olika foder på bordet och få en blandningseffekt.• Påfyllning från kortsidan eller långsidan• Trattform för lättare tillkoppning av trailer• Stor lagringskapacitet, längd på 4 m eller 7 m.• Motståndsreglering mellan rivare och bottenmatta• Centralsmörjning• Autoskåp för 1 till 10 avlastarbord• Robust konstruktionRevisjonsdato:30.09.2009Revisjon nr:Produsent:Forhandler:TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 KvernalandTel: +47 51 77 05 00, Fax: +47 51 48 72 28www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no


TKS Avlastarbord TKS Avlastarbord TKS AvlastarbordTKS AvlastarbordTKS Avlastarbord är avsett för att riva/dosera alla typer av foder, som rundbalar, plansilofoder som block eller finskuret.Det går dessutom att tippa in från trailer, vanlig silomassa och nyslaget gräs.TKS Avlastarbord passar perfekt som påfyllningskälla för alla typer av utfodringsvagnar, till exempel TKS K2 FeedRobot,TKS APF aptitfodervagn. Bordet har en robust konstruktion och tål upprivning av rundbalar och siloblock, men rivkapacitetenökas när rundbalarna delas eller skakas upp vid inlastning. Bordet kan användas för blandning av olika foder, dessutom görsen ytterligare blandning när FeedRoboten fylls från avlastarbordet och vid utfodring från FeedRoboten.Olika foderslagVid behov av blandning av rundbalar, silolyft eller annat lösfoder är det lämpligast att använda TKS Stripper för rundbalarna.Plasten och nätet tas av utan att man behöver lämna traktorn, och dessutom rivs balen upp och fodret får samma konsistenssom silofodret. Foderslagen kan på det här viset läggas i lager. Man kan också använda rundbalsdelare eller skaka upp balarnamed lastmaskinen för att underlätta rivningen och lättare kunna blanda fodret.Rivkapaciteten ökar betydligt vid delning av rundbalenFör detta arbete rekommenderar vi TKS StripperStrippingPåfyllningPåfyllningen kan antingen göras från kortsidan eller från långsidan. Påfyllning från traktorsläp måste göras från kortsidan.Bordet kan beställas med trattform i änden för enklare tillkoppling av trailer. Vid påfyllningen man bottenmattan backasmanuellt så att eventuella rester på bordet hamnar längst bak. Påfyllningen görs fortlöpande medan man manuellt kör framtills bordet är fyllt. TKS Avlastarbord är enkelt och flexibelt för de som hämtar foder till stallet från flera gårdar, där vissa harrundbalar medan andra har silolyft eller plansilo. Alle foderslag kan fyllas på avlastarbordet.Ändring av ensilagehanteringVid senare behov av förändring av ensilagehantering ellerlagringsmetod (t.ex. från rundbalar till plansilo) kommer dettainte att påverka utfodringssystemet i ladan, då både TKSAvlastarbord och K2 FeedRobot kan hantera alla typer av foder,långt såväl som kort och vått såväl som torrt.LagringskapacitetTKS Avlastarbord har stor lagringskapacitet och kan levereras itvå längder, 4 m eller 7 m. Invändig bredd är 2,15 m.Bordet är utrustat med centralsmörjning och alla smörjnipplarär lättåtkomliga.Hur stort avlastarbord som behövs beror på förbrukningen avfoder per dag, och om bordet bara ska fyllas på en gång perdag. Lagringskapaciteten på bordet beror på fodertyp ochkonsistens, och är betydligt större vid användning av finskuretfoder i stället för rundbalsfoder.AutoskåpetMed autoskåpet levereras också utrustning för att enkeltkunna kommunicera med utfodringsvagnen. En skenmonteradändbrytare aktiveras av vagnen och startar avlastarbordet.Över utfodringsvagnen monteras en nivåvakt som stopparpåfyllningen när vagnen är full. TKS kan också leverera trådlösradiostyrning mellan TKS FeedRobot och TKS Avlastarbord.TryckregleringTrycket mot avrivaren regleras med en tryckvakt somautomatiskt övervakar det inställda värdet. Bottenmattanstoppas när trycket överskrids och startar igen när trycketlättar. På det här viset uppnås en kontrollerad foderutmatning.

More magazines by this user
Similar magazines