FOGMASSA - Finja

finja.se
  • No tags were found...

FOGMASSA - Finja

FOGMASSAFogCementbaserade fogmassor för fogning av keramiska plattor inom- och utomhus.ANVÄNDNINGSOMRÅDE / UNDERLAGFogning av kakel, klinker, marmor, granitkeramit, natursten m.m. Vid expansions- ochrörelsefogar skall Finja Våtrumssilikon användas. I lokaler där det krävs livsmedelsgodkändfog rekommenderas epoxibaserad fogmassa.TEKNISKA DATAArt.nr (20 kg / 5 kg)KulörerKlassificering (EN 13888)Fog7030104 - 7030604, se aktuell prislistaVit, beige, ljusgrå, mellangrå, mörkgrå, antracitgrå.Se kulörkarta.CG2Härdade massans egenskaperFogbreddFogdjupTemperaturbeständighetBeständighet mot oljor ochlösningsmedelBeständighet mot alkalierBeständighet mot syror pH >30-6 mmMinst 2/3 av plattans tjocklek-30˚C till + 80˚CUtmärktUtmärktGodFärska massans egenskaperVattenmängd (liter/20 kg) 5,2 - 6Appliceringstemperatur+5˚C till +35˚CpH 13BearbetningstidKlart för avtvättningKlar för trafikGenomhärdadca 2h10-20 minca 24h7 dygnFINJA Fogmassa - sid 1 (3)


ÅTGÅNGSTABELL (kg/m 2 )Plattstorlek(mm)20 x 20 x 4 1,250 x 50 x 4 0,5Fogbredd(mm)2 3 575 x 150 x 6 0,6 0,9100 x 100 x 6 0,6 0,9100 x 100 x 10 0,9 1,5100 x 200 x 6 0,4 0,7100 x 200 x 10 1,2150 x 150 x 6 0,4 0,6200 x 200 x 8 0,4 0,6120 x 240 x 12 1,2250 x 250 x 12 0,8250 x 250 x 20 1,2250 x 330 x 8 0,3 0,5300 x 300 x 8 0,3 0,4300 x 300 x 10 0,3 0,5300 x 300 x 20 1,0300 x 600 x 10 0,3 0,4330 x 330 x 10 0,3 0,5400 x 400 x 10 0,3 0,4450 x 450 x 12 0,4500 x 500 x 12 0,4600 x 600 x 12 0,3Formel för beräkning av åtgång:(A + B) x C x D x 1,5 =kg(A x B)m 2A = plattans längd ( mm) , B = plattans bredd (mm)C = plattans tjocklek (mm), D = fogbredd (mm)ARBETSANVISNINGFörarbeteKontrollera att fästmassan torkat enligt föreskrifter för respektive produkt. Fogdjupet skallvara minst 2/3 av plattans tjocklek. Plattorna skall sitta väl fast och vara torra och rena.Vid torr, blåsig väderlek och porösa plattor skall plattmellanrummen vätas innan fogningsker.FINJA Fogmassa - sid 2 (3)


BlandningMät upp angiven mängd rent och kallt vatten och häll i fogpulvret. Använd samma vattenmängdtill varje blandning för att minimera risken för kulörförändringar. Blandas till enjämn och klumpfri massa. Använd låg hastighet på blandaren för att undvika att det bildasluftbubblor. Låt blandningen stå och mogna i tre minuter. Vispa om och massan är klar föranvändning.Applicering fogmassaFyll plattmellanrummen väl med en hård gummispackel. Dra bort eventuellt överskott diagonaltöver fogarna medan massan fortfarande är färsk.EfterarbeteEfter 10-20 minuter blir fogmassan matt och överskottet kan tvättas bort. Använd en förändamålet avsedd svamp och skölj ur den ofta. Avtvättning skall ske diagonalt över fogarna.För tidig avtvättning kan innebära risk att man tvättar bort fog ur plattmellanrummen. Ävenkulörförändringar kan inträffa vid för tidig avtvättning. Vid varma förhållanden rekommenderasatt hålla fogen fuktig under några timmar.Efterpolering görs med en torr och ren trasa. Fogmassa som härdat på plattytan kan 14dygn efter fogning tas bort med Finja Murtvätt. Var mycket försiktig vid användning av Murtvätt,använd endast på syrabeständiga plattor och prova alltid på en mindre ytan. Marmoroch kalksten får aldrig rengöras med Murtvätt.Tänk på att- ytor och underlag absorberar vatten olika varpå en mindre första blandningrekommenderas för att känna av torktiden.- fog kan missfärga vissa typer av natursten. Vid minsta tveksamhet prova på en mindre ytaFÖRPACKNINGLevereras i 20 kg och/eller 5 kg säckar.LAGRINGFörvaras torrt. Lagringstid i oöppnad originalförpackning är12 månader för 20 kg säckar och 24 månader för 5 kg säckar.Tillverkningsdatum anges på förpackningen.Finja Betong AB · www.finja.se · feb. 2011 · 8202Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniskadata är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t ex hantering, bearbetning,arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållandenpå lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.seFINJA Fogmassa - sid 3 (3)

More magazines by this user
Similar magazines