Barn i andra länder – Joyce och hennes uggla - SLI.se

sli.se
  • No tags were found...

Barn i andra länder – Joyce och hennes uggla - SLI.se

Barn i andra länder –Joyce och hennes ugglaJoyce är 7 år och bor i Frankrike. Ibland hjälper honsin pappa som är falkenerare att ta hand om hansfåglar. Hennes favorit är Eleonor, en lappuggla. Vi fårmöta Joyce och se hur man arbetar med rovfåglar.Dessutom får vi vara med om en uppvisning införpublik i medeltida miljö. Filmen ger en inblick ilandets historia och berättar bl.a. varför man firarFrankrikes nationaldag.Filmens mål är att:• Skildra en ung flickas vardag och helg i Frankrike• Presentera hennes familj och favoritdjur, ugglan• Berätta om Frankrikes nationaldag och seder• Tala om vad en falkenerare görFakta om FrankrikeStatsskick: RepublikSpråk:FranskaBefolkningsmängd: ca. 60 milj.Yta:551 700 km2 (något större änSveriges 449 964)Huvudstad: ParisReligion: 75 % katoliker, 6-8 % muslimer, 2 %protestanter, judar och buddister m.fl.Nationaldag: 14 juli (Bastiljen stormas, 1789)Speltid13 minÅrk: (0) - 6ÄmneSamhällskunskap; barn i andraländer, Geografi; Europa utomNordenOrginaltitelJoyce and her oulProduktionMarathon International,FrankrikeSvensk versionCinebox Media, 2000Ansvarig utgivareMats HögbergFilmnr1128CINEBOX MEDIAVretenvägen 12171 54 SolnaTel: 08-445 25 50Fax: 08-445 25 60Epost: cinebox@filmo.se


2 – Joyce och hennes ugglaSTUDIEHANDLEDNINGLite om bakgrunden till den franska revolutionenUnder 1700-talet väcktes röster om att den gamla samhällsordningen med absolut kungamakt ochfeodala institutioner i Frankrike blivit alltmer föråldrad och ineffektiv. Skatterna var orättvist fördeladeberoende på vilken klass man tillhörde och region man bodde i. Hovet levde lyxliv medande stora massorna hade det mycket svårt. Men i de större städerna hade det börjat växa fram enmedelklass av bl.a. köpmän, hantverkare, byråkrater och yrkesskickliga arbetare. Det blev dessagrupper, tillsammans med liberala personer inom adeln och prästerskapet, som la grunden till denfranska revolutionen. Många av dessa personer såg det Brittiska parlamentet som en förebild medrepresentation för medelskassen och kontroll över regeringen.Inblandning i det amerikanska frihetskriget och ett handelsfördrag med Storbritannien hade inneburitstora ekonomiska problem. Landets huvudnäring - jordbruket - fungerade dåligt med hungersnödsom följd. 1780-talets slut kännetecknades av missväxt, stigande priser och stor arbetslöshet.Den franska kronan hamnade i akut kris och kungen Ludvig XVI förlitade sig helt på sina finansministrarTurgot och Necker. Men deras reformprogram misslyckades. Kungen inkallade denfranska riksförsamlingen som inte hade varit inkallad sedan 1600-talets början. Under de val somhölls med riksförsamlingen återupptogs också den gamla ordningen att man t.o.m. fick framföraklagomål till kronan. Detta fick till följd att en omfattande politisk mobilisering ägde rum i landet.Det var början till den ”franska revolutionen”.LappugglanEn art i familjen äkta ugglor som kan bli upp till 70 cm lång. Övervägande grå till färgen medfläckar på ovansidan och streckad undersida. Huvudet förhållandevis mycket stort. Trots att lappugglanär rätt stor livnär den sig i första hand på sorkar och andra små djur. Den häckar oftast iorörda barrskogar. I Sverige finns lappugglan bl.a. i Ångermanland och Västerbotten. Man beräknaratt det finns ca. 200 lappugglor i Sverige. Den lever även bl.a. i Europa och i norra Nordamerika.FalkenerareEn person som dresserar och jagar med hjälp av rovfåglar. Vid jakten sätter falkeneraren på jaktfågelnen huva som täcker ögonen. Först när bytet är synligt tas huvan av och falkeneraren släpperfågeln.


Joyce och hennes uggla – 3STUDIEHANDLEDNINGDiskussionsfrågor1. Vad hette den lilla stad i Frankrike som Joyce bodde i?2. Vilken art av ugglor tillhör Eleonor?3. Vad är ett aviarium?4. Vad är kännetecknande för rovfåglar?5. Vad är en falkenerare?6. När firas Frankrikes nationaldag?7. Vilket år inleddes franska revolutionen?8. Vad hände då?9. Tornering, vad är det?10. När var medeltiden?11. Vem vann Fotbolls-VM 1998?Här kan du hämta mer information• http://www.ui.se/fakta/europa/frankrik.htm - fakta om Frankrike• http://www.molndal.se/bibl/xnj.htm - användbara länkar om Frankrike• http://www.sofnet.org/ - Sveriges ornitologiska förening• http://www.algonet.se/~juxter/birds/ - all världens fåglar• http://user.tninet.se/~nlq009n/BRANTA/index.htm - om fågelskådning i Sverige• www.skolverket.se - Skolverkets hemsida• www.dds.se/bibl/fraga.htm - fråga och få expertsvar inom 3 dagar!• www.mamma.com - bra sökmotor I• www.altavista.se - bra sökmotor II

More magazines by this user
Similar magazines