Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

stigtidemann

Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

Åke GrönlundAtt leda införande av 1:1från teknik till pedagogikAtt leda införandet av 1:1 i skolan innebär att man måste ha en någorlundaklar uppfattning om både vad målet är och hur vägen dit börse ut, alltså hur man ska arbeta för att nå målet. Vi börjar med målet,därefter diskuterar vi vägen.Vad är målet med 1:1?Varför ska varje elev ha en dator? Tre skäl brukar framhållas:1 Datorn är det moderna arbetsredskap som alla använder;självklart ska man använda det i skolan också.2 Datoranvändning kan göra undervisningen bättre.3 Man kan få mer undervisning för mindre pengar.Den första anledningen är tämligen självklar, om man bortser frånproblemet med ökade kostnader. Den andra är inte alls självklar ochden tredje är direkt felaktig om man betonar just den ekonomiskaaspekten och menar att färre lärare kan undervisa fler elever ochglömmer att fundera på kvaliteten i undervisningen.Vad menar man då med ”bättre”? Vanligen nämns saker som att:Att leda införande av 1:1 från teknik till pedagogik31

Similar magazines