13.07.2015 Views

Läs vilka ansökningar som inkom (pdf, 190 kB) - GIH

Läs vilka ansökningar som inkom (pdf, 190 kB) - GIH

Läs vilka ansökningar som inkom (pdf, 190 kB) - GIH

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P2013-0133 Projekt Validation of biomarkers for detection of blood doping Fysiologi/Medicin/Biomekanik 264 000 Christer MalmP2013-0132 Projekt Genetiska förutsättningar och effekter av fysisk träning påhjärtats tillväxt och funktionP2013-0103 Projekt Comparing a "super-block" of high-intensity intervaltraining with normally distributed intervalsP2013-0180 Projekt Integration of muscle hypertrophy and metabolicregulation by MycP2013-0117 Projekt Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos 12-13 år gamlabarnP2013-0057 Projekt Molekylära skillnader mellan långvarigtuthållighetstränade, styrketränade och enjämförelsegruppP2013-0051 Projekt Utveckling av fasförändringsmatrial för terapeutiskkylningav idrotts relaterade skadorP2013-0121 Projekt effect of unilateral strength training on power and speedin elite female handball playersP2013-0146 Projekt Changes in post-exercise signalling of musclegrowth/degradation after 1-year resistance trainingFysiologi/Medicin/Biomekanik 300 000 300 000 Mikael MattssonFysiologi/Medicin/Biomekanik 201 150 Kerry McGawleyFysiologi/Medicin/Biomekanik 353 800 390 400 Gustavo NaderFysiologi/Medicin/Biomekanik 135 000 Leif NordangFysiologi/Medicin/Biomekanik 150 000 150 000 Jessica NorrbomFysiologi/Medicin/Biomekanik 150 000 150 000 Linus OlsonFysiologi/Medicin/Biomekanik 394 159 Charlotte OlssonFysiologi/Medicin/Biomekanik 392 000 Elodie PonsotP2013-0076 Projekt Physical Activity during Physical Education Fysiologi/Medicin/Biomekanik 400 000 Anders RaustorpP2013-0172 Projekt Vilken betydelse har benarbetet vid kajakpaddling för Fysiologi/Medicin/Biomekanik 200 000 Hans Rosdahlprestationen på elitnivå?P2013-0142 Projekt Träning vid bröstcancer; mekanismer bakom minskad risk, Fysiologi/Medicin/Biomekanik 297 000 270 000 Helene Rundqvistförbättrad funktion och ökad överlevnad.FO2013-0006 Projekt Optimering av uthållighet genom kombinationsträning Fysiologi/Medicin/Biomekanik 300 000 Kent SahlinP2013-0042 Projekt Människans prestation i extrema miljöer Fysiologi/Medicin/Biomekanik 560 000 560 000 Erika SchagatayP2013-0013 Projekt Prevalens, incidens och remission av astma hos svenska Fysiologi/Medicin/Biomekanik 10 000 10 000 Nikolai Stenforselitskidåkare och elitorienterareP2013-0166 Projekt Development and validation of a push-off model skating Fysiologi/Medicin/Biomekanik 230 610 Thomas StöggltechniquesP2013-0065 Projekt Endurance training and epigenetic mechanisms in human Fysiologi/Medicin/Biomekanik 460 000 300 000 Carl Johan Sundbergskeletal muscleP2013-0126 Projekt Kraftutveckling och aerob/anaerob kapacitet i relation tillkroppssammansättning hos elitidrottareFysiologi/Medicin/Biomekanik 210 000 Ulla SvantessonP2013-0157 Projekt Oxidativ kapacitet och steroidhormonmetabolism imuskulaturen vid hypertrofiinriktad styrketräningFysiologi/Medicin/Biomekanik 242 400 Michael Svensson


P2013-0179 Projekt Implikationer av atletisk identitet för ryttaresförhållningssätt till kropp och hälsaP2013-0008 Projekt Språk i idrottskontext - medel för makt, lärande,demokrati?P2013-0072 Projekt Välbefinnande och stresshantering bland elitidrottare:Tillämpning av positiv psykologi och KBTP2013-0197 Projekt Vad gör att musik har positiva effekter på träning ochidrottsprestation?P2013-0123 Projekt Män och maskulinitet i ridsporten: en intersektionellanalys av berättelser om ”ridsportkarriärer”Humaniora/Samhällsvetenskap 394 899 Carolina LundeHumaniora/Samhällsvetenskap 393 118 402 912 Katarina LundinHumaniora/Samhällsvetenskap 347 949 347 949 Carolina LundqvistHumaniora/Samhällsvetenskap 200 000 Guy MadisonHumaniora/Samhällsvetenskap 369 000 370 00 Birgitta PlymothFO2013-0009 Projekt Inkilning inom ungdomsidrotten. En kvantitiv och kvalitativ Humaniora/Samhällsvetenskap 200 000 Karin Redeliusstudie.P2013-0078 Projekt Idrottsdidaktik i självständiga arbeten Humaniora/Samhällsvetenskap 400 000 400 000 Katarina SchenkerP2013-0185 Projekt African Footballers in Sweden Humaniora/Samhällsvetenskap 345 605 Carl-Gustaf ScottP2013-0010 Projekt Nya offentliga idrottsanläggningar – för vem, hur och Humaniora/Samhällsvetenskap 194 484 194 484 Paul Sjöblomvarför?P2013-0183 Projekt Vingklippt eller flygfärdig? Humaniora/Samhällsvetenskap 72 630 65 880 Ann-Christin SollerhedP2013-0040 Projekt Careers of Transnational Athletes: Cultural Transitions and Humaniora/Samhällsvetenskap 200 000 200 000 Natalia StambulovaPersonal DevelopmentP2013-0152 Projekt Power Play: Sverige och den NordamerikanskaHumaniora/Samhällsvetenskap 400 000 400 000 Tobias Starkishockeyindustrin, 1957-2012P2013-0130 Projekt Sport career development and parallel careerHumaniora/Samhällsvetenskap 400 000 370 000 Owe StråhlmandevelopmentP2013-0148 Projekt Lagidrottares speluppfattning och spelförståelse Humaniora/Samhällsvetenskap 400 000 400 000 Owe StråhlmanP2013-0027 Projekt Den moderna fotbollens utvecklingsprocess Humaniora/Samhällsvetenskap 397 460 382 460 Bill SundP2013-0100 Projekt Fotbollens talangsystem. En studie av distriktsförbundens Humaniora/Samhällsvetenskap 347 650 394 650 Tor SöderströmverksamhetP2013-0059 Projekt Intersexuella idrottare och sexsegregationen inom Humaniora/Samhällsvetenskap 400 000 400 000 Claudio TamburrinielitidrottP2013-0056 Projekt Ewy Rosqvist och Toini Gustafsson. Livsberättelser från Humaniora/Samhällsvetenskap 100 000 200 000 Helena Tolvhedglömda tävlingskarriärerP2013-0129 Projekt Motivationsklimat och unga elitidrottare Humaniora/Samhällsvetenskap 283 000 Stefan WagnssonP2013-0174 Projekt Simning som sport med fokus på kvinnors deltagande Humaniora/Samhällsvetenskap 190 000 185 000 Karolina Wiellunder perioden 1800-2012P2013-0091 Projekt Dan Waern: pengarna, träningen och diskningen Humaniora/Samhällsvetenskap 175 000 Leif YttergrenP2013-0104 Projekt Idrottens eldsjälar, entreprenörer och mecenater Humaniora/Samhällsvetenskap 62 000 Leif Yttergren16 648 908 9 926 387ProjektTraumatologi/Rehab/Ortopedi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!