Views
3 years ago

IC-E80D

IC-E80D

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERHÅLL transceivern borta från kraftigt regn och sänkaldrig ned IC-80D i vatten. Transceivern motsvararIXP4* kraven avs. sköljtäthet. Om transceivern hartappats kan emellertid inte sköljtätheten garanteraseftersom skada kan ha uppstått på transceiverns höljeeller tätningar mot vatten.* Endast när den medföljande batteripacken (ellerbatterilåda (extra tillbehör)), antenn och jacklockanvänds.Använd eller berör ALDRIG transceivern med våtahänder. Detta kan förorsaka en elektrisk stöt ellerskada transceivern.Även när transceivern är FRÅN slagen flyter en svagström i kretsarna. Avlägsna batteripacken eller batteriernafrån transceivern när Du inte använder den underlång tid. Annars kommer den installerade batteripackeneller batterierna att laddas ur och behöverladdas upp eller bytas ut.• Viktigt när Du använder en GPS mottagareAnvänd inte HM-189GPS nära transceiverns antenn.Den utsända signalen kan orsaka felfunktion hos GPSmottagaren.iii

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖRFöljande tillbehör levereras med transceivern.1 Handlovsrem 12 Antenn 13 Batteripack (BP-217) 14 Bältesclip 15 Batteriladdare (BC-167ND)* 1* Levereras inte med vissa versioneriv

Icom IC-F31GS/F41GS & IC-F31GT/F41GT - RadCom
Icom IC-F34GS/F44GS & IC-F34GT/F44GT - RadCom
Ic nic - Eurofins Medigenomix GmbH
ICOM-IC-F15-IC-F25-VHF-UHF-4-5Watts-100120.pdf
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
ST IC K D E S IG N - Järbo Garn AB
Ladda om menyerna i ELPROCAD ic
svensk bruksanvisning ic-9100
Kortfattad Bruksanvisning IC-4008 - VHF Group AS
IC-306 extern eFI-Kontrollenhet - Konica Minolta
Snabbmanual ICOM IC-R3 - VHF Group AS
Tidiga Förbränningsmotorers Prestanda - IC-Engine Research
Kortfattad Bruksanvisning IC-446S - VHF Group AS
Vilka versioner av .dwg ritningar kan ELPROCAD ic läsa och skriva ...
Kortfattad Bruksanvisning IC-F3S - VHF Group AS
3D-IC från konstruktion till test - Electronics Summit 2011
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS