Views
3 years ago

IC-E80D

IC-E80D

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGFÖRORDUTTRYCK ATT NOTERAEGENSKAPERVIKTIGTFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERMEDFÖLJANDE TILLBEHÖRINNEHÅLLSFÖRTECKNINGiiiiii-iiiivv-vii1 APPLICERING AV TILLBEHÖR 1-2•Antenn 1•Bältesclip 1•Handlovsrem 2•Batteripack 22 PANELBESKRIVNING 3-9•Front-/övre/ och sidopaneler 3•Funktionsdisplay 83 LADDNING AV BATTERI 10-15•Försiktighetsåtgärder 10•Vanlig laddning 12•Snabbladdning 13•Batterilåda (extra tillbehör) 14•Batteriinformation 14•Anslutning av yttre DC spänning 154 HANDHAVANDE GRUNDER 16-28•TILL slag av transceivern 16•Inställning av volymen 16•Inställning av squelchnivå 17•Monitorfunktion 17•Val av mod 18•Tilldelning av funktion till [DIAL] 20•Val av trafikband 20•Inställning av frekvenssteg 22•Inställning av frekvens 22•Låsfunktion 24•Mottagning 24•Val av trafikmod 25•Dämparfunktion 25•Sändning 26•Val av sändareffekt 27•TV kanaler 275 REPEATER- OCH DUPLEXTRAFIK 29-33•Repeatertrafik 29•Öppna en repeater 30•Duplextrafik 32•1750 Hz ton 336 PROGRAMMERING I DV MOD 34-46•Om D-STAR systemet 34•Programmering av anropssignal 36•Repeaterlista 39•Programmering av repeaterlista 40•Ändring av repeaterlista 45•Radering av repeaterlista 46v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING7 TRAFIK I DV MOD 47-76•Trafik i digitalmoden 47•Inställning av current call sign 47•Mottagning av en D-STAR repeater 48•Mottagen anropssignal 49•Kopiering av anropssignalen 51•Trafik i DR mod (D-STAR Repeater) 53•Ropa CQ 54•Anrop av en specifik station 56•Simplextrafik i VFO mod 60•Repeatertrafik i VFO mod 62•Meddelanden 68•Automatisk svarsfunktion 70•EMR kommunikation 71•Break-in kommunikation 72•Låghastighets datakommunikation 74•Övriga funktioner i DV mod 768 GPS/GPS-A 77-90•Användning av GPS 77•Användning av GPS-A 909 MINNES-/CALLKANALER 91-101•Allmän beskrivning 91•Val av minneskanal 92•Val av callkanal 93•Programmering av minneskanaler 94•Inställning av minnesbank 95•Val av minnesbank 96•Programmering av minnes-/bank-/scan namn 97•Val av minne/bank/scan indikering 98•Kopiering av innehåll i minnes-/callkanal 99•Radering av minne 100•Radering/överföring av innehållet i en bank 10110 SCAN 102-110•Scantyper 102•Full/band/programmerad scan 104•Programmering av scangränser 105•Minnesscan 106•Scan av minnesbank 107•Inställning av skippad kanal/frekvens 108•Återstart av scan 11011 PRIORITETSÖVERVAKNING 111-114•Typer av prioritetsövervakning 111•Användning av prioritetsövervakning 11212 MENYSKÄRMEN 115-142•Allmänt 115•Menyskärmen, indikeringar och hierarki 116•Lista över funktioner 117•Funktioner i DUP/TONE moden (DUP.T) 119•Funktioner i SCAN moden 121•Funktioner i inställningsmoden (SET) 124 FUNC inställningsmoden (FUNC) 124 DISP inställningsmoden (DISP) 128 SOUNDS inställningsmoden (SOUNDS) 130•Funktioner i DV SET moden 132•Funktioner i GPS moden 136vi

Icom IC-F34GS/F44GS & IC-F34GT/F44GT - RadCom
Icom IC-F31GS/F41GS & IC-F31GT/F41GT - RadCom
Ic nic - Eurofins Medigenomix GmbH
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
ICOM-IC-F15-IC-F25-VHF-UHF-4-5Watts-100120.pdf
ST IC K D E S IG N - Järbo Garn AB
Ladda om menyerna i ELPROCAD ic
svensk bruksanvisning ic-9100
Kortfattad Bruksanvisning IC-4008 - VHF Group AS
IC-306 extern eFI-Kontrollenhet - Konica Minolta
Snabbmanual ICOM IC-R3 - VHF Group AS
Tidiga Förbränningsmotorers Prestanda - IC-Engine Research
Kortfattad Bruksanvisning IC-446S - VHF Group AS
Vilka versioner av .dwg ritningar kan ELPROCAD ic läsa och skriva ...
Kortfattad Bruksanvisning IC-F3S - VHF Group AS
3D-IC från konstruktion till test - Electronics Summit 2011
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS