Arbetsgivare - IF Metall

ifmetall.se

Arbetsgivare - IF Metall

ProjektansvarigBengt Forsling070-630 92 72bengt.forsling@ifmetall.seSök personal via IF Metalls kompetensbankVi erbjuder en unik och attraktiv möjlighet till god matchning avdina efterfrågade kompetensbehov. Tjänsten är helt kostnadsfrioch IF Metalls kompetensbank utgör länken mellan arbetssökandemedlemmar och lediga tjänster på företagen.IF MetallsKompetensbankDu loggar in eller registrerar dig påKompetensbanken via www.ifmetall.se/ledigtjobbHjälper dig som arbetsgivare att hitta kvalificerad personalIF Metall GöteborgFolkets hus,Olof Palmes Plats413 04 Göteborg031-774 32 00goteborg@ifmetall.sewww.ifmetall.se/goteborg


KompetensbankenHög säkerhetMed en hög säkerhet kan duhitta ny personal och dessutomvara garanterad att den somsöker arbetet också ärintresserad av tjänsten.Kompetensbanken garanteraren av marknadensmest kvalificeradematchningar.Registrera erFöretaget börjar med attregistrera ett konto påifmetall.se/ledigtjobb. Därlägger ni sedan in uppgifterom tjänsten ni vill tillsätta.Sök personal via IF Metalls kompetensbankVi erbjuder en unik och attraktiv möjlighet till god matchning avdina efterfrågade kompetensbehov. Tjänsten är helt kostnadsfrioch IF Metalls kompetensbank utgöretenslänken mellan arbetssökandemedlemmar och lediga tjänster på företagen.b n enMatchar era kravKompetensbanken matcharera kompetenskrav mot arbetssökandesom motsvararinnehållet i tjänsten.Ko a m k pDe registrerade medlemmar iregionen får automatisktinformation om att ni sökerpersonal. Företaget riskerardärför inte att dränkas i ansökningar.Du loggar in på www.ifmetall.se/ledigtjobbNär ni anställt ny personalplockar ni själva bortannonsen från Kompetensbanken.Inledningsvis kommer detfinnas få registreradeanvändare. I takt med attfler annonser läggs ut ökaräven antalet användare avKompetensbanken.Marknadens bästa jobbmatchningEn handläggare hos IF Metalls lokala avdelning kontrolleraruppgifternas riktighet och publicerar därefter omgåendejobbannonsen. De personer vars kompetenser matchar företagetsbehov och krav i arbetet, informeras automatiskt om denlediga tjänsten.Ett komplementKompetensbanken är i första hand ett komplement till Arbetsförmedlingenoch det avtalade omställningsstödet. IF Metallutgör länken mellan arbetssökande medlemmar och ledigatjänster på industriföretag.

More magazines by this user
Similar magazines