Teknikerutbildningar i Sverige för hela världen - CMS Office

files.cmsoffice.se

Teknikerutbildningar i Sverige för hela världen - CMS Office

2Detta är yrkeshögskolanEn utbildningsform på eftergymnasial nivåSkräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivetTeori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA(Lärande i arbete) på en arbetsplatsAvgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel frånCSN


3Folkuniversitetets yrkeshögskola –21 olika utbildningar•Vindkraftstekniker (Kungälv)•Vindkraftsprojektör (Varberg)•Drifttekniker (Karlstad)•Energitekniker (Karlstad)•Kvalitets- och processtekniker (Lund)•Kvalitets- och miljöledare (Göteborg)•Avancerad GIS- användare (Gävle)•Kvalitets- och processutvecklare(Trollhättan)•Redovisningsekonom(Trelleborg/Uppsala)•Säljare/marknadsförare medinternationell inriktning (Uppsala/Umeå)•Exportsäljare Spanien/Tyskland(Stockholm)•Strategisk försäljning (Uppsala)•Kvalificerad äldreassistent(Kungsbacka/Trollhättan)•Behandlingspedagog (Visingsö)•Specialistutbildning ekologiskt kök –restaurang, storkök (Norrköping)•Hälso- och sjukvårdssekreterare (Falun)•Försäljning inom teknisk handel(Uppsala)


4Campus VarbergCampus Varberg är idag Hallands största yrkeshögskola ocherbjuder efterfrågade utbildningar tillsammans mednäringslivskontakter och ledande utbildningsarrangörer.Folkuniversitetet och Campus Varberg i samarbete•Energitekniker med inriktning vindkraft•El-konstruktör•Järnvägsprojektör•Vindkraftprojektör


5Vindkraftsutbildningar•Energitekniker med inriktning vindkraft2-årig utbildning där man efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta somtekniker inom energi- och vindkraftbranschen.•Vindkraftsprojektör1-årig ”spetsutbildning” där man efter utbildningen kan arbeta professionellt somprojektör.•Vindkraftstekniker (Kungälv)1-årig utbildning där man kommer att kunna arbeta med service, drift ochunderhåll, montage och driftsättning inom vindkraftbranschen.


6Starkt branschanknutna utbildningar- våra ledningsgruppsföretag ochorganisationer•Svensk Vindkraftförening•Svensk Energi•Varberg Energi•Siemens Windpower•Vattenfall Vindkraft•Enercon Energy Converter•Gothia Vind•LRF Konsult•Triventus•Eolus Vind•Vestas Northern Europe•Kungälv Energi•Vattenfall Power Consultant•Göteborg Energi•Vattenfall Windpower, UK•Arise Windpower


7En global marknad!


8Lärande i Arbete, LIA20 - 25 % av utbildningstidenär arbetsplatsförlagd!Teoretiska kunskaper omsättstill praktiska

More magazines by this user
Similar magazines