Dags för examen! - Företagsekonomiska institutionen - Stockholms ...

fek.su.se
  • No tags were found...

Dags för examen! - Företagsekonomiska institutionen - Stockholms ...

Till dig som närmar dig slutet av dina studierVi hoppas att har du haft givande terminer hos oss vid Företagsekonomiska institutionen och att du känner attdu har fått en bra utbildning som grund inför klivet ut på arbetsmarknaden eller eventuella fortsatta studier. Närdu nu kommit till slutet av din utbildning vill vi informera om några tips och råd att ta med dig på vägen.Ansök om examenNär du är klar med dina studier är det viktigt att du även formellt tar ut din examen och ansöker om ettexamensbevis. Examensbeviset är en skriftlig bekräftelse på dina studier vilket är värdefullt att kunna visa uppi många framtida situationer, inte minst för potentiella arbetsgivare. Är du intresserad av att i framtidenstudera eller arbeta utomlands är det också viktigt att kunna bekräfta din utbildning med ett examensbevis.Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilketdatum de avslutades. Du får examensbeviset både på svenska och engelska.• Du ansöker om examen hos Studentbyrån vid Stockholms universitet. Ansökningsblanketter,kontaktuppgifter till studentbyrån och mer information finns på: www.su.se/utbildning/examen-hogtid• Handläggningstiden för utfärdande av examensbevis kan vara upp till 3 månader så skicka in din ansökanså snart som du fått betyg på alla kurser som ska ingå i examen.• Information om olika examina med företagsekonomi som huvudämne finns på www.fek.su.se/examenExamenshögtidEn examen är något att fira! Därför anordnar Stockholms universitet två gånger per år en festlig ceremoni föralla som föregående termin har tagit ut en examen på avancerad nivå (civilekonomexamen, magisterexamen,masterexamen). Högtiden äger rum i Aula Magna och efter ceremonin anordnas mingel med lättare tilltugg.Vid högtiden får de examinerade ta emot ett diplom som ett minne från tiden vid Stockholms universitet.• Läs mer på www.su.se/utbildning/examen-hogtidAnmäl dig till AlumniföreningenVill du hålla kontakten med dina kursare, delta i intressanta konferenser och trevliga mingel? Då ska du gåmed i alumniföreningen - School of Business Alumni Association! Vi erbjuder en mötesplats där du kannätverka och knyta nya kontaker med andra yrkesverksamma Alumner som kommit olika långt inom sinarespektive karriärer. Samtidigt får du träffa gamla Alumnivänner och ta del av vad som händer inomuniversitetet. Vi arrangerar regelbundet aktiviteter av olika slag och genom prenumeration på vårtAlumni-news får du ta del av inbjudningar och olika erbjudanden.Exempel på evenemang:• Homecoming Day - hemvändardagen då du välkomnas tillbaka till Kräftriket för en kväll med givandeföreläsningar, mingel, mat och festligheter med Alumnivänner. Arrangeras årligen i oktober månad.• Alumni-afterwork - med eller utan specifikt tema. Ett lättsamt event, oftast på central plats.• Konferenser - med olika teman och föreläsare från institutionen eller externa gäster.Läs mer om Alumniföreningen och anmäl dig som alumn på www.fek.su.se/alumniSom medlem får du automatiskt vårt nyhetsbrev.Lycka till!Sist men inte minst vill tacka dig för den här tiden hos oss i Kräftriket och önska dig lycka till i framtiden.Vi hoppas att vi ses på aktiviteter inom Alumninätverket framöver.Hälsningar från oss alla vid Företagsekonomiska institutionen