13.07.2015 Views

ViKTiga NummER - Arvidsjaur

ViKTiga NummER - Arvidsjaur

ViKTiga NummER - Arvidsjaur

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7Fridhemsskolan år 7-9Rektor Leif Carlsson ........................................................ 156 11Skolassistent, expedition Linnea Lilja ................................ 156 10Sjukanmälan, elever ....................................................... 156 22Skolvärdinna Ann-Christine Wennerlöf ............................. 156 22Studie- och yrkesvägledare Gunilla Johansson ................... 156 18Specialpedagog Ida Edin ............................................... 156 20Idrott, arbetsrum ............................................................ 157 77Särskola .......................................................... 155 07, 155 47Biologi, kemi, arbetsrum ................................................. 155 63Bild, arbetsrum .............................................................. 156 15Fysik, arbetsrum ............................................................ 156 19Hemkunskap, musik, arbetsrum .......................... 156 12, 156 21Slöjd, arbetsrum ............................................................ 156 23SO/Spr arbetsrum .................... 155 61, 156 27, 156 28, 156 31Personalrum .................................................................. 156 30Vaktmästare Oliver Schröder ........................................... 156 16Parkskolan Förskola-år 6Rektor Marja Lundmark ...................................... 070-381 12 78Rektorsexp .................................................................... 156 39Personalrum .................................................................. 156 38Sjukanmälan ................................................................. 156 38Förskola ............................................... 072-210 73 87, 156 36Fritidshem, förskoleklass ................................................. 156 35Arbetsrum ..................................................................... 156 32Bibliotek ....................................................................... 156 34Kök .............................................................................. 156 37Vaktmästare ...................................................... 073-062 25 11Klockarbackeskolan Förskola-år 6Rektor Marja Lundmark ...................................... 070-381 12 78Personalrum .................................................................. 155 27Sjukanmälan .................................................... 155 27, 155 29Förskola ....................................................................... 155 71Sexårsverksamhet .......................................................... 155 29Fritidshem ..................................................................... 155 71Bibliotek ....................................................................... 155 28Kök .............................................................................. 155 37Vaktmästare ...................................................... 070-320 29 02Förskoleområde 1Förskolechef Mai Lis Sehlstedt ................. 070-693 83 71, 158 25Stortorgets förskolaSmåbarnsavd ................................................................ 158 27Syskongrupp 1 .............................................................. 158 28Syskongrupp 2 .............................................................. 158 29Kök .............................................................................. 158 26Skogsbackens förskolaEkorren ........................................................................ 157 34Kotten .......................................................................... 157 36Stacken ........................................................................ 157 35Kök .............................................................................. 157 32Förskoleområde 2Förskolechef Kristina Johansson ............... 070-224 48 32, 157 27Harens förskolaLille Skutt ...................................................................... 157 29Stampe ......................................................................... 157 30Jösse ............................................................................ 157 31Kök .............................................................................. 157 28Nyborgs förskolaLoppan ......................................................................... 156 61Larven .......................................................................... 157 58Myran .......................................................................... 157 33Myggan ....................................................................... 157 07Nyckelpigan ................................................................. 157 84Fjärilen ......................................................................... 158 32Trollsländan .................................................................. 158 33Biet .............................................................................. 165 12Kök .............................................................................. 156 56SjukanmälanRingelskolan ................................................................. 156 44Fridhemsskolan .............................................................. 156 22Moskosel, Klockarebackeskolan ......................... 155 27, 155 29Glommersträsk, Parkskolan ............................................. 156 38Sandbackaskolan, gymnasium ........................................ 156 71Sjukanmälan till förskola och fritids görs pårespektive avdelnings telefonnummerElevhälsanElevhälsochef Lotta Johansson ................. 073-067 31 21, 155 96Specialpedagog Lotta Johansson ............. 073-067 31 21, 155 96Skolsköterska Malin Granberg ................ 070-537 38 67, 156 62Skolsköterska Britt Hermansson ................ 070-598 88 19, 157 00Skolkurator Elisabeth Gisslén ................... 070-537 38 66, 156 13Skolkurator Johannes Nilsson .................. 073-081 56 57, 156 57Kontakt med skolläkare och skolspykologvia skolsköterskaGymnasieskolaSandbackaskolanExp och sjukanmälan ..................................................... 156 71Antagningsexp Anita Renberg ......................................... 156 71Rektor Peter Andersson ................................................... 156 01Biträdande verksamhetschef Peter Wiss ............................ 156 74SYV Maud Harr ............................................................. 156 94SYV Vuxenutb ............................................................... 156 33Personalrum A-hus ......................................................... 156 92Personalrum B-hus .......................................................... 156 91Vaktmästare Ingemar Utterström ....................................... 156 79Vaktmästare Harry Wikberg ............................................ 156 79Fax (exp) ...................................................................... 574 30Bibliotek ....................................................................... 157 05Gymnasiesärskolan ........................................................ 156 69CFI Petter Jakobsson ....................................................... 158 86Flygskolans expedition Annette Levén ............................... 158 85Restaurang Gläntan ....................................................... 156 73TrafikskolanTrafikskolechef Ann-Sofie Löfbom ..................................... 156 77Trafikskolan, administration ............................................. 156 90TillväxtenhetenNäringsliv/Starta egetTillväxtchef Ann-Kristine Vinka ......................................... 158 11Etableringar/Starta eget ................................................. 158 58Näringsliv/Eu-samordning Anne Åberg ............................ 157 24Projektledare Marina Nikitina ......................................... 158 17Administratör Agneta Burman ......................................... 157 96TuristbyråTuristbyrån .................................................................... 175 00Erika Forsberg ............................................................... 175 02Turistbyråföreståndare Peter Manner ................................ 175 04LärcenterAnsvarig Sara Maria Brännström ..................................... 158 98ArbetsmarknadsenhetenChef Bengt Norén .......................................................... 158 73IdéumGrupptelefon Kammarn .................................................. 158 71Fax .............................................................................. 135 40Internationella ungdomsutbytetJerry Renberg ................................................................ 158 77


8Internationella ungdomsutbytet Mikael Åhman ................... 158 66Praktiksamordnare Peter Bergstedt ................................... 158 75Kaos Handledare Bill Grundström ........................ 072-729 31 33Bokningstelefon Konferensbokning ....................... 070-386 65 14Projektled. Norrsken Christina Lundström .......................... 158 74Vägledare Norrsken Christina Eliasson ............................. 158 72Pedagogisk Handledare Jan-Åge Lundman ....................... 158 76Integration/Inflyttningssamordnare Martin Bergvall ............ 158 41Ensamkommande barnBoendechef Juha Åkerblom ............................................. 158 46Soc. Sekr. Carina Lundmark ............................................ 158 78Soc. Sekr. Susann Lundgren ............................................ 157 94Grupphemmet Korpen .................................................... 157 69Grupphemmet Kråkan .................................................... 157 59FlyktingmottagningFlyktingsekreterare Josefin Andersson ............................... 165 05Kultur och fritidKultur- och fritidschef Kristina Grubbström ......................... 157 67Barn- och ungdomskultur Camilla Freedman ...................... 157 66Kultur i vården Kicki Sjöberg ........................................... 157 92Kulturskola .................................................................... 158 04Fritidsgård Galaxen ....................................................... 157 78Medborgarhuset ............................................................ 157 79Föreningsservice Medborgarhuset ................................... 158 50Fotoarkiv ...................................................................... 157 80Bibliotek<strong>Arvidsjaur</strong>Medborgarhuset ............................................................ 157 82E-post: biblioteket@arvidsjaur.seGlommersträskParkskolan .................................................................... 156 34MoskoselKlockarbackeskolan ....................................................... 155 28Idrotts- och turistanläggningarCamp Gielas ................................................................ 556 00Ishall Ringelhallen .......................................................... 100 10Idrottsplats Ringelvallen .................................................. 219 03Centrumbadet och sporthall ............................................ 157 74Miljö och byggFörvaltningschef Heikki Kairento ...................................... 155 67Nämndsekreterare Majvor Sellbom .................................. 155 64Byggnadsinspektör Sara Persson ..................................... 155 70Planingenjör Britta Lundgren ........................................... 155 65Miljöinspektör Annika Lidström ........................................ 155 14Miljöinspektör Åsa Andersson ......................................... 157 89RäddningstjänstRäddningschef Hans-Eric Jonsson ............................ 0961-141 52Materialansvarig Kjell Nilsson ......................................... 104 28Upplysning/anmälan om eldningutomhus ............................................................ 0920-22 17 10Brandstation <strong>Arvidsjaur</strong> .................................................. 104 28Brandstation Glommersträsk ........................................... 202 50Brandstation Moskosel ................................................... 301 27Sotning och brandskyddSkorstensfejarmästareRobert Bergman ........................... 0920-680 05, 070-303 31 01E-post: info@knopare.seTekniskaTeknisk chef Heikki Kairento ............................................ 155 67Fastighetschef Gunder Hägg ........................................... 155 78Gatuchef Mårten Enoksson ............................................. 155 74Avfallschef Per Nilsson ................................................... 155 40Fakturafrågor avfall/vatten/avloppCamilla Möller .............................................................. 155 75Kundtjänst avfall/sophantering ........................................ 156 07Återvinningscentral ........................................................ 156 00Återvinningsbutik Å-Nyo ................................................ 158 38RenhållningsentreprenörIL Recycling Service AB ......................................... 0929-576 60Social serviceSocialchef Ann-Sofi Levander .......................................... 157 18Individ- och familjeomsorgAssistent Ann-Britt Laestander .......................................... 157 17Enhetschef IFO Anna Lindbäck ........................................ 157 20Socialsekreterare tfntid 10-12Socialsekreterare Christine Boström .................................. 157 22Socialsekreterare Maria Eklund ....................................... 157 19Socialsekretererare Britt-Inger Hedman ............................. 157 37Socialsekreterare Åsa Lindström ...................................... 155 09Socialsekreterare Carina Lundmark .................................. 158 49Vik. Soc sekr. Petra Lundqvist .......................................... 165 10Hemterapeut Elsy-Britt Gustavsson .................................... 155 39Pärlan, missbruk ............................................................ 155 59Personligt ombudInga-Lill Nygren ............................................................. 165 07Pärlan, öppenvårdSocialsekreterare/handläggareMona Larsson-Dahlberg ..................................... 155 59, 155 39Socialsekreterare Britt Inger Hedman ................................ 157 37HandikappomsorgEnhetschef Margot Löfgren-Edström .................................. 157 11Administrativ handläggare Catrin Höglander .................... 157 15Områdeschef Eva Karlsson ............................................. 157 23Områdeschef Kenneth Lindmark ...................................... 157 16Vik Områdeschef Cecilia Burvall ..................................... 157 21Områdeschef Maria Rådman .......................................... 155 36ÄldreomsorgMedicinskt ansvarig sjuksköterska/bitr socialchefPernilla Berggren ........................................................... 158 68Biståndshandläggare träffas säkrast mellan 10.00-11.00Administrativ handläggare Catrin Höglander .................... 157 15Biståndshandläggare Gabriella Stockmann ....................... 157 99Vik Biståndshandläggare Marie Lidström .......................... 157 95Biståndshandläggare Marie Westermarktisd-torsd ....................................................................... 157 16Administrativ handläggare Sissel Lundman ....................... 157 25Projektledare Agneta Sandman ........................... 070-383 11 65Områdeschef hemtjänst, Glommersträsk, grupp 1och grupp 3 Lena Lindgren ............................................. 157 12Områdeschef hemtjänst, Moskosel, grupp 2och grupp 4 vik Elinor Lindahl ......................................... 157 13


9RingelstaBoendechef Lena Ruth-Jonsson (även ansvarför nattpatrull) ............................................................... 157 47Boendechef Maria Östman ............................................. 157 93Aktivitetssamordnare Kerstin Marklund,tillgänglig på fm ............................................................ 157 50LänsmansgårdenVik Boendechef Daniel Nyholm ....................................... 155 84Kommunrehab/EkanBoendechef Maud LindbergArbetsterapeut Agneta Sandman,bokning av plats kommunrehab/Utsikten .......................... 155 91BorgargårdenBoendechef Camilla Jansson ........................................... 158 90SolbackenBoendechef Maria Östman ............................................. 158 40Hälso- och sjukvårdsenhetenEnhetschef Viktoria Norberg ........................................... 155 79<strong>Arvidsjaur</strong>s Energi ABTfn allmänna frågor, felanmälan vard 7-16 ....................... 157 10VD Heikki Kariento ........................................................ 155 67Fakturafrågor Energi Maria Marklund .............................. 155 24Fakturafrågor Lokaler Marita Stenlund .............................. 155 25Felanmälan övrig tid ........................................... 0761-260 261Hemsida: www.arvidsjaursenergi.se<strong>Arvidsjaur</strong>s FlygplatsTfn .................................................................. 173 80, 173 81VD Ralf Lundberg ........................................................... 173 82Ekonomi Maria Marklund ............................................... 155 24<strong>Arvidsjaur</strong>s Test & TrainingVD Kenneth Eklund ............................................ 070-632 44 18Ekonomi Maria Marklund ............................................... 155 24ÖverförmyndareNina Ask, onsd 10-12 ................................................... 155 16Kommunala bolag<strong>Arvidsjaur</strong>s Kommunföretag ABTfn ............................................................................... 155 00VD Johnny Högberg ....................................................... 155 04Ekonomi Maria Marklund ............................................... 155 24<strong>Arvidsjaur</strong>hem ABTfn ............................................................................... 175 50VD Ann-Louise Samuelsson .............................................. 175 53Uthyrning ..................................................................... 175 51Teknik Jonny Renberg ..................................................... 175 55Fel- och störningsjour Securitas ............................ 010-470 57 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!