April Divine - Hallowed.se

hallowed.se

April Divine - Hallowed.se

är släppt på ett annat skivbolag.- Ja, vi kände väl ganska mycketatt Ninetone kastade bort förstaskivan. Vi tyckte alla att denförtjänade bättre än vad som nublev där skivan var svår att få tagpå och i stort sett helt saknademarknadsföring. Först hade vitänkt släppa andra skivan självamen till slut fick vi en bra dealmed Supernova, vilket gjorde attdet kändes rätt att vi sållat liteoch väntat ut kontrakten iställetför skynda ut skivan.Två år försenadSkivkontraktet väntades ut ordentligt,det dröjde två år från attbandet varit i Atlanta och spelatin skivan tills att den verkligensläpptes och mycket av det beroddepå det ekonomiska lägeti världen som uppstod ungefär itid med att skivan var färdig. Efteratt bandet brutit med Ninetoneoch tagit de pengar som fannsatt hämta ifrån kontraktet medUniversal för att spela in skivanskulle bandet med sina nya skivai hand hitta ett skivkontrakt i entid då alla ville hålla i sina pengaristället för att satsa på ungasvenska band. Det gjorde att dekontraktserbjudanden som komvar måttliga och inte alls vad bandetönskade. För att få ut skivanpå bästa sätt gick tankarna, somsagt, istället i att själva släppaskivan tills Supernova dök uppoch gjorde att albumet till slutändå kunde släppas.Responsen så här långt har somsagt mest legat i halvbra från kritikernamedans folk runtomkringoch fansen hyllat skivan.- Ja, de har varit rätt blandat ipressen med ett genomsnitt någonstansstrax över medel, Däremothar vi fått väldigt bra responsbland fansen och när vispelat live har det också känts bramen eftersom vi mest öppnat förstörre band med korta spelningarhar det varit lite avvaktande ibörjan och tänt till först i slutet avspelningarna.Låtarna på RedemptionAnledningen till att publiken tändetill just i slutet kan nog varaen mix av att bandet då lyckatsfånga in några potentiala fanssamt att de placerat deras mestkända låt Letmego från första skivanjust där. Även om Peter gillarLetmego är han betydligt merförtjust i nya skivans låtar än depå första skivan eftersom helaproduktionen med låtarna blivitstörre och mognare.- Ja, jag gillar extra mycketsoundet som känns mycket fylligareoch större än på förstaskivan. Låtarna är större redani sig nu och ljudmässigt har devuxit ytterligare. Sedan gillar jagblandningen av låtar också.Favoritlåtarna är det dock ingetsnack om.- No. 1 har jag älskat ända sedandemon, det var verkligen enfavorit direkt och det har hålliti sig. Det är min absluta favoritbland alla April Divines låtar. Livegillar jag dock Copycat bäst. Denär jävligt rolig live och fungerarjäkligt bra i det formatet. Sedanförstås Letmego från första plattanockså för den får man alltidså bra gensvar på. Det var förstaApril Divinelåten jag hörde ochdet är nog lika för de flesta.Live tycker dock Peter att låtarnavuxit ytterligare ett steg mothur de låter på skivan.- Det låter fantastiskt på skivanmen det känns som mitt basspelhar förändrats lite efter att vi körtlåtarna live. Det finns inget jagtycker är dåligt på skivan menbasen har nog vuxit lite så härmed tiden.Live var annars första gångensom bandet presenterade sincover på Seals Kiss from a Rose,ironiskt nog på spelningen påDebaser för tre år sedan när jagsenast intervjuade bandet.- Den var Jockes idé. Han tyckteden var bra och ville göra denmed egna arrangemang, så hanspelade in en demo och skickadeut till oss andra och vi gilladeden. Sedan tyckte Live Nation attvi skulle spela in den för att haen låt att presentera bandet mednär de skulle boka in bandet påkommande spelningar, men dethände inte så mycket med det efteratt vi gjort det.Ny gitarristSom liveband tycker annars Peteratt April Divine lyckats växaordentligt sedan han kom in ibandet för ungefär tre år sedan.>>Hallowed PDF-MagazineDesign: Caj Källmalm52April Divines myspacewww.myspace.com/aprildivinebandApril Divine på Facebook:http://www.facebook.com/pages/April-Divine/778589080553 Hallowed PDF-MagazineDesign: Caj Källmalm

More magazines by this user
Similar magazines