6972 Fysik - Röntgenstrålning.indd - SLI.se

sli.se

6972 Fysik - Röntgenstrålning.indd - SLI.se

Fysik i praktiken - RöntgenstrålningTrots att det är en gammal uppfinning används röntgenstrålardagligen för att ta reda på vad som egentligen döljs därinne…Filmen berättar det mesta om röntgenstrålningen – från hurden upptäcktes till det modernaste inom tekniken. Du fårbl.a. veta mer om mammografi, bagagekontroller och hurläkarundersökningar med röntgen går till.InledningRöntgenstrålningen är släkt med vanligt ljus men har mycketkortare våglängd. Röntgenstrålning kan bildas då partiklar medhög fart träffar ytan på ett fast material. Partiklarna kan varaelektroner och det fasta materialet en metall.FaktaProduktion: © TelepoolLängd: 15 minFrån: 12 årÄmne: FysikFilmnr: 6972Fysikern Wilhelm Röntgen experimenterade 1895 med strålningnär han såg att ett papper som låg ett par meter bort börjadelysa. Han anade att det berodde på något slags strålar fråndet experiment han höll på med. Han fann till sin förvåning attpapperet fortsatte att lysa fast han försökte stoppa strålarna,först med böcker och sedan med en bräda. Snart hade hanförstått att strålningen trängde igenom olika material olika lätt.Det gjorde det ibland möjligt att se skuggbilder av ett föremålsinre. En av de första röntgenbilderna tog Röntgen av sin frushand. Bilden visade benen inuti handen och siluetten av enmetallring.Nyckelord/TemanWilhelm RöntgenX-strålarKatodAnodCellskadorMammografiDensitetKontrastmedelDatortomografSkiktröntgenArkeologiAktiviteter före visningTa reda på vem som uppfann röntgenstrålningen, t.ex. i ettuppslagsverk eller på Internet.Kan du komma på några olika användningsområden förröntgen?FILMOBox 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60E-mail: info@filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925


Fysik i praktiken - RöntgenstrålningFrågor efter visning1. Kan du ge exempel på hur WilhelmRöntgen gjorde experiment med röntgen?Nämn några saker man kan användaröntgen till.2. Man säger ”katod”… men vad kallas detandra?3. Vad kan hända om man använder röntgenpå fel sätt?4. Vad är mammografi för någonting?5. Hur kan man använda röntgen inomarkeologin?Aktiviteter efter visningSe om ni kan komma på studiebesök till enflygplats och få en genomgång ”på plats” hurröntgen används där.Ta reda på mer om något av röntgenstrålarnasolika användningsområden – redovisa på valfrittsätt.Internetkällorhttp://www.rontgen.com/ - information om vadröntgen ärhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen – om Wilhelm Röntgenhttp://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen – omröntgenhttp://iq.spray.se/qa/srch/fysik/?q=&p=5&pp=25&mode=&filter=&sort= - frågor påSpray iQhttp://www.vardguiden.se/Article.asp?Articleid=3519 - mer om röntgenstrålninghttp://www.google.com - användbar sökmotorhttp://www.forskning.se - den mesta om myckethttp://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om det mestahttp://lankskafferiet.skolutveckling.se -länkskafferiethttp://www.filmo.seFILMOBox 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60E-mail: info@filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925

More magazines by this user
Similar magazines