Infomationsblad - Söderhamns kommun

cfl.se

Infomationsblad - Söderhamns kommun

SöderhamnPraktiklyftetVill du som arbetsgivare varamed och göra en samhällsinsats?SöderhamnsIndustrigrupp


Erbjud en ungdom praktikplatsGenom att erbjud a en ungdom praktikplats kan du som arbetsgivarevara med och göra en samhällsinsats.I dag står många av våra ungdomar utanför arbetsmarknaden och vihoppas att du som arbetsgivare kan erbjuda en praktikplats. Syftet äratt ge ungdomar mellan 16-24 år en meningsfull vardag, arbetslivserfarenhetochreferenser.För många ungdomar är det vad som behövs för att bryta en långvarigpassivitet och komma vidare i livet. Genom en praktikplats bidrar du tillatt dessa ungdomar blir mer anställningsbara och konkurrenskraftigapå den reguljära arbetsmarknaden.Varför ta emot en praktikant?Du bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet och får möjlighet att visakunder och anställda att ditt företag menar allvar med sitt samhällsengagemang.Personalen känner stolthet över attderas arbetsplats är med och bidrar i en så viktig fråga.Din arbetsplats tillförs ny energi och nya infallsvinklar. Ni får även varamed och bidra till praktisk kompetensutveckling för en enskild individ.Att ta emot praktikanter handlar också om att ta ansvar för företagetsframtid. Med praktikanter breddas rekryteringsbasen och företaget lärkänna nya personer som de i ett senare skede kan vara i behov av.Ur ungdomarnas perspektiv kan en praktik vara en motiverande faktortill att påbörja studier på högre nivå, detta leder till att ni som arbetsgivarekan få mer konkurrenskraftiga arbetssökande till era framtidarekryteringsbehov.PRAKTIKLYFTET SÖDERHAMN


Vad innebär det för dig som arbetsgivare?Det kostar inget för dig som arbetsgivare. Under praktiktiden får praktikantenutvecklingsersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.• Inga krav på anställning.• Praktikanten är försäkrad av Arbetsförmedlingen, men du somarbetsgivare har som vanligt ett arbetsmiljöansvar.• Längden på praktiken är upp till dig som arbetsgivare (max tre månader).• Praktiken kan när som helst avbrytas.• Vid önskemål av specifika kompetenser har du som arbetsgivaremöjlighet att göra en kravprofil. Utifrån detta matchas ungdomarna motprofilen.• Tanken är inte att det ska behöva finnas några specifika arbetsuppgifterför personen, utan att personen ska få vara med ordinarie personalpå arbetsplatsen för att få en inblick i arbetet och ha möjlighet att utvecklassom person.• Ex. på arbetsuppgifter som andra arbetsgivare har tagit fram är enklareadministration, posthantering, kopiering, städ och vaktmästeri mm.Målgrupp?Praktiklyftet riktar sig till ungdomar mellan 16-24 år och som deltar inågot av programmen jobbgaranti för ungdomar eller jobb- ochutvecklingsgarantin.PRAKTIKLYFTET SÖDERHAMN


Kontakta Praktiklyftet redan idagLina WesterbergSöderhamns kommun070-642 16 98lina.westerberg@soderhamn.seLinda OhlssonSöderhamns kommun070-190 66 17linda.ohlsson@soderhamn.seKontakt på arbetsförmedlingen:Mikael Listh, arbetsförmedlingen, 010-486 65 64, mikael.listh@arbetsformedlingen.seHögtrycket, ResurscentrumNorra vägen 1826 80 SöderhamnPRAKTIKLYFTET SÖDERHAMN

More magazines by this user
Similar magazines