Infomationsblad - Söderhamns kommun

cfl.se

Infomationsblad - Söderhamns kommun

Erbjud en ungdom praktikplatsGenom att erbjud a en ungdom praktikplats kan du som arbetsgivarevara med och göra en samhällsinsats.I dag står många av våra ungdomar utanför arbetsmarknaden och vihoppas att du som arbetsgivare kan erbjuda en praktikplats. Syftet äratt ge ungdomar mellan 16-24 år en meningsfull vardag, arbetslivserfarenhetochreferenser.För många ungdomar är det vad som behövs för att bryta en långvarigpassivitet och komma vidare i livet. Genom en praktikplats bidrar du tillatt dessa ungdomar blir mer anställningsbara och konkurrenskraftigapå den reguljära arbetsmarknaden.Varför ta emot en praktikant?Du bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet och får möjlighet att visakunder och anställda att ditt företag menar allvar med sitt samhällsengagemang.Personalen känner stolthet över attderas arbetsplats är med och bidrar i en så viktig fråga.Din arbetsplats tillförs ny energi och nya infallsvinklar. Ni får även varamed och bidra till praktisk kompetensutveckling för en enskild individ.Att ta emot praktikanter handlar också om att ta ansvar för företagetsframtid. Med praktikanter breddas rekryteringsbasen och företaget lärkänna nya personer som de i ett senare skede kan vara i behov av.Ur ungdomarnas perspektiv kan en praktik vara en motiverande faktortill att påbörja studier på högre nivå, detta leder till att ni som arbetsgivarekan få mer konkurrenskraftiga arbetssökande till era framtidarekryteringsbehov.PRAKTIKLYFTET SÖDERHAMN

More magazines by this user
Similar magazines