SPRÅK - Ur

ur.se

SPRÅK - Ur

Anaconda är namnet på en avUR:s största språksatsningarpå många år. I Anaconda ingårtv, radio, språkhäften och enomfattande interaktiv webbdär alla program och övningarfinns. Serien finns på spanska,franska och tyska och vändersig i första hand till elever iårskurs nio och gymnasiet.Anaconda• Tv, radio och webb– Vi har lyckats förena tv, radio och webb till en helhet för klassrummet.Övningarna bygger på läroplanens behov för klassrummet, berättar RalfPersson, chef på UR:s språkredaktion, men vi har i själva programmenstöpt om detta till en kultur och en värld som ungdomarna är nyfikna på.Igenkänning är här en viktig del – vi aktar oss noga för den schabloniserandeexotismen.– Dessutom så är alla programmen tillgängliga på nätet hela tiden. Detska gå att jobba hemifrån med Anaconda, både för elever som har läxoratt göra och för elever som vill ta igen förlorade språkkunskaper.Anaconda i tv är en serie som i ett energiskt och brusande tempo taross med in i spanska, franska och tyska ungdomars världar. Det handlarbland annat om fotbollsfans, dresscode, frihet på hjul, Street Art, standup,idoltävlingar, skejtande och superhjältar.Anaconda i radio talar med stort hjärta om tankar och känslor somberör den som är ung. Det är frågor och funderingar om kärlek och smärta.Om livet efter detta. Om svartsjuka. Om shopping. Kort sagt: om vem manegentligen är medan man växer upp. I Sverige, lika väl som i Spanien,Frankrike och Tyskland.Under senare delen av 2010 kommer också Anaconda på engelska.Ny utmanande språkwebbPå ur.se/anaconda kan dina elever lära sig språk med mediet de kan bäst.Anaconda på webben erbjuder lättanvända interaktiva språkövningar somtriggar till språkliga utmaningar. Övningarna är kopplade till både tv- ochradioprogrammen men kan användas fristående både i klassrummet ochutanför. Varför inte ge eleverna några Anacondaövningar i hemläxa? Dekan e-posta resultatet till dig om du vill. Särskilt är också att hela Anacondawebbenoch alla övningar kan användas direkt på interaktiva skrivtavlor– en stor förtjänst i undervisningen.v ä l j s j ä lv t e x tat eller o t e x t a t Vill du se ett Anacondaprogram på franska med svensktext? På tyska med ingen text alls eller spanska med spansk text? På Anacondawebbenväljer du själv beroende på vad som bidrar mest till elevernas egenspråkutveckling.t e x ta d r a d i o! Få ut det bästa av radion! När man lyssnar på ett annat språk än sittmodersmål kan det ibland vara svårt att hänga med. På Anacondas webb finnsdärför möjligheten att lyssna på radio på ett språk och samtidigt få en digitaltextning på svenska.l ä r a r h a n d l e d n i n g o c h p e d a g o g i s k a d i g i ta l a g u i d e r På Anacondas webbplats hittar dufilmade lärarhandledningar där du får se och höra verksamma språklärare i konkretarbete i klassrummet. Du kan också läsa mer om hur du laddar ner och använderinteraktiva skrivtavlor i skolarbetet.BOKHANDELSPRÅKSAMLEVNADSOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNEN59UR PÅ WEBBEN


uSVENSKAÅK F – 6OrdstormLäs mer på sid 9.Radioskrivarklubben• Barns egna berättelserRadio: 10 prog à 18 minBest nr: 101288/ra 1-10Döden lurar runt hörnet, huvudpersonernakämpar mot ondska och många skullehellre vara fega… bara dom vågade! Närbarn i 8 – 13- årsåldern skriver radioberättelserhandlar det gärna om ond bråd död,skräck, läskiga upplevelser samt mod ochfeghet. Tolvårige programledaren Sebastiantar oss med på en spännande vandringi ett fantasikittlande ljudlandskap.Barnens texter gestaltas av skådespelareoch musiken är specialkomponerad av PeterBryngelsson.Spännande teman:Resan till himlen Ond bråd dödPå andra sidanÖgonvittnetDet händer aldrig mig Feg, eller?Det krävs modSkräckKalla händer, kalla kårarSmåsagor• En saga om dagenRadio: 15 prog à 12 minBest nr: 101282/ra 1-15Småsagor är Barnradions serie med bilderböckerför öronen. Med ljud och musikblir bilderna levande. Skådespelare som läsertexten och spelar rollerna gör böckernaextra spännande att lyssna på.Lyssna på Småsagor tillsammans med barnenoch njut av en mysig stund. Ha boken iknäet eller låt barnen skapa egna bilder tillsmåsagans berättelse, ljud och musik.Precis som bilderböcker passar Småsagorför barn mellan ca 3 och 8 år. NyaSmåsagor för i år är bland andra BarbroLindgrens och Lennart Hellsings underbaraböcker. Småsagor finns även på Lovaraoch Kelderash, läs mer i FörskoleGuiden.Exempel på nyheterMats farfarSkrytfarfarVilseNelly PackarMin fräcka munDen dagen JohannaEn liten stundMellan raderna• Om att arbeta med textTv: 9 prog à 5 min, 11 prog à 5 minBest nr: 101035/tv 1-9, 100839/tv 1-10Att spela teater, skriva låtar, jobba meddataspel, tidningar eller kanske film ärdrömmen för många barn. I Mellan radernaträffar vi människor som arbetarmed detta och får se hur de jobbar medtext. Bl a lär vi oss av låtskrivaren FredrikKempe hur man gör en hitlåt, Per Bengtssonpå Kamratposten visar hur man gören tidning, Johan Unenge avslöjar trickenbakom en serietidning och skådespelarnaKlas Ahlstedt och Paula Ternström visarallt jobb bakom en teaterföreställning.Mellan raderna• FörfattarporträttTv: 40 prog à 4,5 minBest nr: 100136/tv 1-20, 100409/tv 1-20I serien ingår även fyrtio författarporträttà fem minuter som stimulerar till ökad läslust.Vi möter t ex Moni Nilsson-Brännström,Dan Höjer och Johanna Thydell.Selmas semla• Språklek för årskurs F — 3Tv: 8 prog à 10 minBest nr: 100723/tv 1-8Radio: 5 prog à 12 minBest nr: 100461/ra 1-5Selma får en konstig semla av sin pappa.Med en magisk kraft som gör att hon kanhöra vad semlor tänker. Den ger Selmaett uppdrag: Lär oss människornas språk!Programmen inspirerar till lek med bild,form, storlek och material genom att klippa,klistra och göra själv.1. DJUR 2. KLÄDER3. KÄRLEK/KÄNSLOR 4. KROPP5. MAT 6. STORLEK7. SPORT 8. OLIKA SPRÅKRADIO SELMAVad händer när en bokstav försvinner? I RadioSelma leker Selma radio med sin pappa, somalltid är redo för ett semmeltest. Men så ringerbokstavsbanken, som blivit rånad på en bokstav.Selma hjälper till att hitta den.Selmas semla/Kristian och AlinaRadioskrivarklubben60


Hej Litteraturen!/Rebecca Vinterbarn ElgAnaconda/Nassim Al FakirÅK 7 – 9Berättande• Ramp HöjdareSkolår: 7 – 9Tv: 2 prog à 30 minBest nr: 100183/tv 1-2Temaprogram för högstadiet, där du enkeltkan välja bland reportagen inom detvå programmen.1. PERSONLIGT BERÄTTANDE:– Ur sorgen föddes låten. Rapparen Gonza iAdvance Patrol berättar om smärtan när enbandmedlem tog sitt liv.– Tonårsknarket blev en bok. Josefine Adolfssonhar skrivit Kårnulf Was Here, endokumentär roman om högstadietiden.– Självporträtt. Jesper Strömbäck har över1 000 självporträtt i sin dator, som endagbok i bilder.– En uppgörelse på film. Jasper Lake har gjorten dokumentärfilm om uppgörelsen medsin styvfar, en svår och känslig process förhela familjen.– Videodagboken. Humoristiskt inslag omBorkas inspelning av en egen videodagbok.2. BUDSKAPHur gör man för att få folk att lyssna? I fem reportagediskuteras olika sätt att nå ut och görasin röst hörd.GYMNASIET OCH VUXNAHej Litteraturen!• Från Homeros till idagTv: 7 prog à 30 minBest nr: 101193/tv 1-7En levande programserie som väcker ungdomarsintresse för och lockar till läsning av västerländsklitteratur genom tiderna! Genomatt förstå tidsandan och hur den påverkarmänniskors liv, kan man ana varför litteraturenser ut som den gör. Då liksom nu.Programledaren Rebecca VinterbarnElg är ung, kunnig och brinner av läslust.Med kronologiska nedslag i den västerländskalitteraturhistoriens epoker undersökerhon viktiga författarskap och visarvägen genom litteraturen, från antiken tillidag. På sitt högst personliga sätt funderarhon kring epokerna och författarna ochhittar oväntade kopplingar till vår tid. Hurlevde, bodde och åt man, vem bestämde,varför kom författarens text till just då?Hur såg man på sex, identitet, makt, tro61och vetande? Och hur påverkas texten avtiden – och tiden av texten?I varje program dyker kända författare,rappare, musiker och skådespelareupp och gör sin personliga tolkning av enaktuell text. Det kan även vara intressantalitteraturvetare och historiker. Specialisterdelar också med sig av sitt kunnande ochvi söker även upp miljöer i t ex Grekland,Italien, Frankrike, Tyskland och Englanddär många författare och diktare levt ochskapat stor och viktig litteratur.Skrivkamp – om orden, för orden, med orden• Sex författare om litteraturenTv: 3 prog à 30 minBest nr: 101028/tv 1-3I tv-serien Skrivkamp – om orden, för orden,med orden samtalar tre svenska ochtre internationella författare om litteraturenoch dess betydelse för människansutveckling. Vad handlar berättelserna omi en värld där människor rör sig fritt ellernödtvunget över land-, kultur- och språkgränser?Där några fötts med mp3-spelareoch mobil i hand, medan andra inte enskänner till att det finns ett alfabet?1. Henning Mankell och den unge nigerianskamerikanskeförfattaren Uzodinma Iweala omberättelsens betydelse för den afrikanska kontinentensframtid.2. Alexandra Pascalidou och den kroatisk-jugoslaviskaförfattaren Dubravka Ugresic, om den smärtsammaexilen, som ändå kan bli till ett hem.3. Agneta Pleijel och den fransk-algeriska författarenAssia Djebar, medlem av Franska akademin,om den rikedom som finns i att tillhöramånga kulturer.Anaconda• Kulturmagasin på flera språkTv: 8 prog à 30 minBest nr: 100418/tv 1-8ur.se/anacondaSkejtsnack, undervattensutflykter, musikoch datorspelsvärldar förenar ungdomaröver hela världen i detta populärkulturellaungdomsmagasin. Bland annat träffar viTimbuktu på turné i Paris, programledarenNassim Al Fakir letar spöken i Skottlandoch vi gör en djupdykning bland allatiders Superhjältar. Anaconda inspirerartill att lära sig franska, tyska eller spanskaoch inte bara engelska.UR PÅ WEBBENBOKHANDELSPRÅKSAMLEVNADSOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNEN


Mitt Sverige• Lätt svenska för sfi-undervisningenFör vuxnaTv: 10 prog à 15 minBest nr: 41614/tv 1-10ur.se/mittsverigeVarför tar vi av oss skorna inomhus? Varförsäger vi tack när vi ändå inte vill hanågot kaffe? Tillsammans med Roberto,Nadia och Daniel möter vi svenska sederoch bruk som är lite märkliga om maninte är uppväxt här. Nya svenskar som harbott här några år berättar om sina tabbar,missförstånd och språkliga grodor.Populäraste Ramp-programmen!• TopplistanÅK: 7 – 9 och gymnasiet (sva)Tv: 8 prog à 30 minBest nr: 31404/tv 1-8träffa en äldre släkting. De pratar, tittar påfoton, diskuterar och besöker platser ochandra människor. Varje program lyfter ocksåfram språkliga begrepp ur ett ungdomligt/vardagligtperspektiv. Serien vändersig i första hand till unga minoriteter, menäven till andra unga för att öka kunskapenom de språkliga minoriteterna.Ekolokero• Naturprogram på finskaÅK: 4 – 6Tv: 8 prog à 15 minBest nr: 51308/tv 1-8Tv: 6 prog à 15 minBest nr: 100089/tv 1-6Följ med på upptäcktsfärd i finsk skärgård,fjäll och in i djupa skogen. Se närflyttfåglarna ger sig av, hur djuren läggerupp förråd inför vintern och om alla djuri storstan. På finska.NO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENHär har vi plockat ut de mest populäraprogrammen och anpassat dem till svenskasom andraspråk. Det handlar om alltfrån kärlek till sopor.Finland• På resa genom FinlandÅK: 4 – 6PEDAGOGIKMitt Sverige/Nadia och Daniel1. OM SEX, KÄRLEK OCH RELATIONER2. OM HÅRDTRÄNARE OCH SOFFPOTATISAR3. BRITNEY & CO4. PÅ SPAN HOS POLISEN5. OM ALKOHOL6. OM TOBAK7. PÅ SPAN I KLOAKER OCH RENINGSVERK8. PÅ SPAN EFTER SOPOR OCH ÅTERVINNINGuMODERSMÅL FÖR MINORITETERAsfaltsdjungel• På Romani Chib/kaaleLäs mer på sid 27.Tv: 13 prog à 15 minBest nr: 101051/tv 1-13Serie om Finlands geografi och samhällefrämst för finska barn. Vi följer den animeradefiguren Stranglöv och hans spralligagris i arbetet med en bok om Finlands städer.Grisen möter många fängslande personeroch landet speglas genom 14 finskastäder och barnen som bor där.I serien ingår följande program:PARGAS, JOENSUU, LOVISA, ÖVERTORNEÅ,ASIKKALA, SODANKYLÄ, TAMMERFORS,KARISGASNIEMI, IMATRA, MARIEHAMN,KAJANA, HELSINGFORS, ST MICHELSAMLEVNADSOBerömda dinosaurier• På Romani Chib/arliGipsy• Tv-serie för och med unga romerSPRÅKJag och min mormor/Ida KråikLäs mer i FörskoleGuiden.Jag och min mormor• Kultur & identitetÅK: GymnasietTv: 3 prog à 30 minBest nr: 100759/tv 1-3Tre unga svenskar med samiskt, romsktoch tornedalskt ursprung utforskar sin kultur,identitet och nutidshistoria genom att63ÅK: 7 – 9 och gymnasietTv: 4 prog à 30 minBest nr: 31508/tv 1-4Två tonårstjejer – romska Nikolett ochsvenska Maja – byter familj och liv. Nikolettförvånas över den svenska jämställdheten.Maja blir chockad över vilkafördomar den romska familjen utsätts föri vardagen. Finns textad på romani chiboch på svenska.UR PÅ WEBBENBOKHANDEL


Gulahalan • Kurs i nordsamiskafolkhögskola och studieförbundRadio: 30 program à 15 minuterBest nr: 41908/ra 1-30ur.se/gulahalanSápmi är ett gränslöst samiskt land i Nordendär det bor ungefär 70 000 samer. Lärdig språket och om den samiska kulturen.Böcker med cd-skivor, webbplats med interaktivaövningar och radioprogram därallt hänger ihop. Ord och texter i bokenfinns också på cd och på webben.GULAHALAN 1 OCH 2 är nybörjar- och fortsättningsböcker,med tio lektioner i varje. Beställgenom: samernas@same.netur.se/gulahalanLär dig nordsamiska på webben. Övningar,spel, dialoger, uttal och mycket mer! Du kanäven lyssna på tio radioprogram fristående frånkursboken.Hundra ord för snö• Samiska barn och vuxna berättarÅK: 4 – 6Tv: 4 prog à 15 minBest nr: 41338/tv 1-4Möt samiska barn och vuxna i storstadoch i sameland. Hör deras berättelser omatt vara same, om rätten till ett land ochett eget språk, om sagor och sägner, historia,religion och nutida jojk.Hönsrumpa och kofötter• På jiddisch och meänkieliÅK: F – 3Tv: 5 prog à 10 min, 5 prog à 10 minBest nr: 100969/tv 1-5, 101104/tv 1-5Möt kor, hästar, grisar, får och höns i fem 10-minutersprogram på jiddisch och meänkieli.Kaksi/två• Med kända och okända sverigefinnarÅK: GymnasietTv: 4 prog à 30 minBest nr: 100323/tv 1-4Se kända och okända sverigefinnar somär basketproffs, tävlar i snowboard, lagarmat, går på dejt, gör en låt på både finskaoch på svenska samt en film om att vara12 år och skämmas över sin finska mamma.Programmen som är på finska och svenskavisar hur det är att vara sverigefinsk idag.Meänkielenkursi• Humor på TornedalsfinskaFör vuxnaRadio: 30 prog à 10 minBest nr: 98034/ra 1-30ur.se/meankielenkursiEtt humoristiskt tornedalsdrama där samboparetMajvor och Nisse stöter på språkproblemi vardagen. Programmen innehåller bådeen teaterdel och ett resonemang kring språket.KURSBOK: Meänkieli kramatiiki (Kaamos förlag,Haparanda).UR.SE/MEANKIELENKURSIWebbkurs (5 p) i finska på distans. Ger ökadkunskap i läs- och skrivförståelse för dig somredan talar meänkieli.Mattepatrullen• Mattetänk för små barnÅK: F – 2Tv: 10 prog à 10 minBest nr: arabiska 100207/tv 1-10,somaliska 100208/tv 1-10På arabiska och somaliska – ej textad.I Mattepatrullen hjälps barn åt att lösa roligamatematiska vardagsproblem i humoristiskasketcher. Galleristen utan tavlor behöverhjälp, likaså bagaren som ska baka jättemångamuffins, kungen som ska ha kalas men intevågar handla och trollkarlen som trollat bortsina saker. Varje program på 10 minuter harett tema som geometri, mått och tid, logikoch rumsuppfattning.Ramp om matematik• VardagsmatteÅK: 7 – 9Tv: 6 prog à 30 minBest nr: arabiska 100209/tv 1-6,somaliska 100210/tv 1-6Textad på arabiska och somaliska.En ung kläddesigner, en formgivare ochvärldens starkaste man berättar hur de användermatte i vardagen. Vi möter ocksåhöjdhopparen Stefan Holm som är enmästare på statistik och andra som användermatte i sitt jobb eller hobby.1. RIBBAN ÄR LAGD2. SÖMMAR OCH DRÖMMAR3. NATURLIGT4. PRYLAR OCH BILDER5. RISKEN FINNS6. MED KROPPEN SOM MÅTTSTOCKHundra ord för snöKaksi/två/Kareem64


Runt i naturen • ModersmålRunt i naturens program om djur och naturförklarar och engagerar. De finns översatta tillarabiska, kroatiska, meänkieli, nordkurdiska,sydkurdiska och samiska samt somaliska.FLAX • Alla språkÅK: F – 3 Tv: 3 prog à 10 minVanliga, ovanliga och mycket ovanliga svenskafåglar berättar om sig själva.SKELETT • Alla språk (utom kroatiska)ÅK: 2 – 4 Tv: 1 prog à 10 minPrisbelönt animerad kortfilm om hur bra det äratt ha ett skelett i kroppen.Sámásta• Lulesamisk språkkurs för nybörjareFör vuxnaRadio: 25 prog à 15 minBest nr: 00517/ra 1-25ur.se/samastaLär dig tala samiska med släkt, vänner ochpå jobbet. Kurs på ljudkassett eller cd tillsjälvkostnadspris. Till kursen finns en lärobokoch en övningsbok.ur.se/samastaOmfattande webbplats med ordlistor och övningar.Du kan även lyssna på dialoger samthitta länkar till beställning av kursböcker.HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENSVENSKA DJUR • Alla språkÅK: 4 – 6 Tv: 5 prog à 2 – 10 minKorta tv-program om grävling, huggorm, kräfta,padda samt ett 10-minutersprogram omvarg, lo, järv och björn.DJUR GÖR DJUR • Meänkieli och samiskaÅK: 2 – 4 Tv: 3 prog à 10 minHur djur gör djur och människor gör människor– sexualkunskap för barn.DYK • Meänkieli och samiskaÅK: 2 – 6 Tv: 4 prog à 10 minUpptäcktsfärd under havsytan bland snäckor,tång och sjöpungar.Världens fest – i Sverige• Om etniska traditionerFölj med på fest eller högtid hemma hos barni 10-årsåldern med annan etnisk bakgrundän den svenska. Programmen är på svenskaoch några finns också på samiska, arabiska,nord- och sydkurdiska eller kroatiska.LÄRARHANDLEDNINGARHandledning med faktabakgrund för svenskasom andraspråk finns på ur.sePEDAGOGIKNO OCH MATTEZapp me [Sápmi]• Om och med unga samerNYTT LIV I DÖDA TRÄD• Kroatiska, meänkieli och samiskaÅK: 4 – 6 Tv: 1 prog à 10 minDöda träd är livsviktiga för att skogens småkrypska överleva.Sagor i världen• 60 sagor från 30 länder på 8 språkÅK: GymnasietTv: 3 prog à 30 minBest nr: 41508/tv 1-3Unga samer tar oss med på teater, sportevenemang,renslakt, konserter, filminspelning ochtill fjälls. Visar hur det är att vara ung same ochtankar kring identitet, fördomar, kärlek ochkonflikter. Textat på nordsamiska och svenska.SAMLEVNADSOVärldens festZapp me/Alette VestlyÅK: 3 – 6Radio: 60 prog à 15 minUR:s unika sagoskatt med folksagor pååtta språk från Afrika, Asien, Europa ochSydamerika. Vissa kan ni höra både påsagans modersmål och på svenska. Roliglyssning med igenkänning från hemlandetoch språkträning i ett!Sagor i världen finns på dessa språk:ARABISKA: 41225/ra 1-7PERSISKA: 21124/ra 3,8ROMANI CHIB ARLI: 21124/ra 11, 12, 17ROMANI CHIB/KELDERASH: 21124/ra 1, 6,10ROMANI CHIB/LOVARa: 31218/ra 1-3SOMALISKA: 21124/ra 4, 9TURKISKA: 21124/ra 2, 7UNGERSKA: 41215/ra 1-565Jakten på språket• Om våra fem minoritetsspråkÅk: Gymasiet och KomvuxTV: 6 prog à 15 minBest nr: 101466/tv 1-6Jakten på språket är en tv-serie om Sverigesfem officiella minoritetsspråk (samiska, meänkieli,romani chib, jiddisch och finska) historia.Programledaren Max Landergård harrest runt i Sverige och Europa för att få reda påspråkens ursprung, hur de låter, vilka som talardem - men också vilka låneord som återfinns isvenskan. Det sjätte programmet skildrar statusenför svenskan idag, eftersom globalt settär också svenskan ett minoritetsspråk.UR PÅ WEBBENBOKHANDELSPRÅK


The Ghost HunterTv: 12 prog à 25 minBest nr: 11236/tv 1-12Dramaserie på engelska, som gör att elevernai skolår 5 och 6 känner att de kan ”riktig”engelska. Även de som inte förstår precis allaord kan hänga med i handlingen om två tolvårigapojkars jakt på spöken. På www.ur.sefinns resumé på engelska och gloslistor.Wiz QuizTv: 20 prog à 12 minBest nr: 100408/tv 1-20ur.se/wizquizRolig frågesport på engelska för skolår4 – 6. Det är viktigare att svara galet ochfantasifullt än att svara rätt!FRÅN SKOLÅR 6 – GYMNASIETVälj själv om du vill visa programmenotextade eller textade på svenska.SPRÅKNIVÅ A1Born wildria, där Eld möter människorna, blir kär,hamnar i trubbel och är nära att dö. Tillsist lyckas han hitta alla ingredienser tillDruidens soppa och räddar jorden frånundergång.The Portalradio: 8 prog à 15 minBest nr: 101083/ra 1-8Ett litterärt ungdomsmagasin. Spännandereportage och dramatiseringar av bl.a. engelskaklassiker som Spöket på Canterville,Frankenstein och Peter Pan. Vi får ocksåta del av intervjuer med Aidan Chambers,Jacqueline Wilson, Bali Rai och andra populäraförfattare av ungdomsböcker. ProgramledareJulia Foster och Ibige Dahlberg-Kang.ur.se/engelskaLärarhandledning med förslag på arbetsuppgifterkring programmen.BookwormRadio: 2 prog à 5-10 minBest nr: 101058/ra 1-2PEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENThe PortalTv: 12 prog à 5 minBest nr: 41445/tv 1-12Tolv söta djurungar har fått varsitt program.Kortfilmerna handlar om ungarna till babian,gepard, koalabjörn, gnu, orangutang,hyena, sjölejon, lejon, känguru, elefant, giraffoch zebra. Texten är på lätt engelska.SPRÅKNIVÅ A2Blaze and the 7 missionsRadio: 23 program à 3-5 minBest nr: 101382/ra 1-5Radioteater för elever som läst franska,tyska, spanska och engelska i ca 2 terminerpå nybörjarnivå.Litteraturserie om aktuella författare somskriver för ungdomar på engelska. Förstut är Almapristagarna Katherine Patersonoch Sonya Hartnett.ExtraTv: 8 prog à 25 minBest nr: 100305/tv 1-8, 7 nya progBest nr: 100305/tv 9-15Populär såpa om två unga tjejer som delarlägenhet i London. En dag kommer brevvännenHector från Argentina på besök.Han pratar knagglig engelska och betersig lite töntigt. Många förvecklingar ochskratt. Serien finns också på franska, spanskaoch tyska.SPRÅKSAMLEVNADSOEngelska: Blaze and the 7 missionsSpanska: Fuego y sus 7 cosasTyska: Flamme und die 7 magische SymboleFranska: Flamme et les 7 missionsExtraEld med det magiska eldhåret är en spontan,charmig och ganska naiv kille som bori underjorden. Han får i uppdrag av Druidenatt fara till människornas värld ochhämta sju saker till soppan som får jordenatt snurra. Tyvärr har Druiden glömt vilkasju saker det var... En spännande histo-67UR PÅ WEBBENBOKHANDEL


SPRÅKNIVÅ B1Anaconda in EnglishNu kommer den populära serien Anacondapå radio och tv även på engelska!Anaconda är ett populärkulturelltspråkprogram för ungdomar. Anacondain English tar dig med till engelskspråkigaländer över hela världenoch rapporterar om det senaste inomsport, musik, mode och mycket annat!ur.se/anacondaInteraktiv webbplats med mycket roligt arbetsmaterial.Anaconda in English tvTv: 8 prog à 15 minBest nr: 101325/tv 1-8Se reportage från Irland, Skottland, USA,England och Sydafrika. Häng med på spökjakti Edinburghs katakomber och spana inpaparazzis i Hollywood. I Irland utforskarprogramledaren Johannes Hallbom Dublinoch övar på den irländska accenten.Anaconda in English radioRadio: 5 prog à 10 minBest nr: 101645/ra 1-5Lyssna på fem spännande ungdomsprogrammed reportage om musik, passion,sport, mode och drömjobb från USA,England, Irland och Australien.Filmklubben• Kortfilmer för högstadiet och gymnasietTv: 4 prog à 6-20 minBest nr: 101543/tv 1-4En samling kortfilmer på engelska förspråkundervisningen på högstadiet och igymnasiet. Filmerna handlar om mötenmellan människor. Livet, döden, kärlekoch konflikter går som en röd tråd genomberättelserna.Exempel på filmer:Bonjour Danny BonjourDanny går i terapi för att lära sig kontrollerasin ilska. Det går så där … men så möter hanMarie.I want to be a PilotDikt som bygger på 50 föräldralösa barns berättelser.Omondi önskar att han kunde flyga bortfrån ghettot till ett ställe där föräldrar inte dör avhiv, där man har skolböcker och inte får stryk.Short Term 12 och The Ground BeneathOm vad som händer med människor som levernära våldet.A World of MathsTv: 4 prog à 15 minBest nr: 101013/tv 1-4På hotellet, nattåget, skridskobanan ochbilfabriken finns massor av saker att räknaut överallt. Vilket jobb du än har så måstedu kunna räkna! A World of Maths ärmatte i praktiken – på engelska.Big Words on the radioRadio: 8 prog à 15 minBest nr: 101094/ra 1-8Big Words, frågesporten om det engelskaspråket, finns nu på radio. Många nya tävlingarsom leds av Keith Foster med lagledarnaHenry Bronett och Sara Edwardsson.Lyssna och försök slå de tävlande!Big Screen ScienceTv: 3 prog à 15 minBest nr: 101017/tv 1-3Skulle du acceptera en njure från en grisför att överleva? Och vore det rätt motgrisen? Skolungdomar i Storbritannien fårta ställning till etiska dilemman när denmedicinska forskningen går framåt mednya möjligheter till behandling. Deras undersökningarmynnar ut i en tio minuterlång film i slutet av varje program.Don´t ShootTv: 1 prog à 10 minBest nr: 101166/tv 1Dokumentär från Sydafrika om nyhetsuppläsarenRiaan, som rapporterat om protester,massakrer och apartheids fall ända sedan 1975.”Min främsta uppgift är att presentera nyheterpå ett neutralt sätt”, säger han. Men har hanvarit så neutral – och vad hade han för val?Made in EuropeTv: 3 prog à 15 minBest nr: 101155/tv 1-3ur.se/madeineurope geografisajt12-åringar berättar vad som är speciellt med attvara ung och växa upp i ett EU-land.1. MALTA. Europas minsta land, som var enbrittisk koloni 1814–1964.68Anaconda in English/Pablo FranciscoBig Words on the radio/Keith Foster


2. THE UNITED KINGDOM. Vi ser på Old Englandmed unga ögon.3. THE REPUBLIC OF IRELAND. På den grönaön träffar vi Jessica, 11 år.vad som krävs för att höras i musikdjungeln ochhur man snabbt sprider sin musik på Internet.ME MY HEADESTETISKA ÄMNENSchool of Human RightsRadio: 5 prog à 30 minBest nr: 101023/ra 1-5Deklarationen om mänskliga rättigheter antogsför drygt 60 sedan. Här är några av programpunkternaatt diskutera kring.1. NEVER MORE. Hur efterlevs de mänskligarättigheterna i bl a Nordkorea, Kina och Libyen?2. BORN FREE. Alla är födda fria, men alla leverinte i frihet. Om diskriminering av en vissgrupp av människor.3. THREE – TORTURE. Människor torteras i 81länder enligt Amnesty.4. FREEDOM OF RELIGION. Bristen på religionsfrihethar en lång historia. Sharia-lagarnadiskuteras också.5. A DECENT LIVING. Om rätten att välja arbete,vara ledig eller gå med i facket. Men ocksåom att utrota hungern, minska barnadödlighetoch sjukdomar som aids och malaria.EXPRESS YOURSELF!Radio: 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 3Jonny är trummis i rockgruppen Me My Headoch drömmer om att slå igenom.PREPARED TO RISK IT ALLRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100933/ra 10Graffitimålare i Stockholm och Singapore avslöjarvad som får dem att fortsätta, trots kritikoch risk för straff. I Singapore kan de dömastill spöstraff. I Stockholm kostade rengöringenav nerklottrade tunnelbanevagnar under 2006115 miljoner kronor. Diskutera för och emot!SIRAJ, MUSLIM IN THE USARadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100933/ra 6Siraj är afroamerikan och muslim i New York.Vi träffar honom under en vecka och pratarom livet i USA.PEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDERSiraj, muslim in the USABELFAST: STILL A DIVIDED CITYRadio: 1 prog à 10 min + 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 12,14The Good Friday Agreement i april 1998 skulleskapa fred på Nordirland, men hur blev det?Petsy berättar om hur det var att växa upp underoroligheterna mellan katoliker och protestanter,och Susan berättar om hur det är idag. Tomsmamma blev bortförd, fängslad och torterad avIRA. Det får vi höra om i det andra programmet.BREAKING THE SILENCE IN ISRAELSIRAJ TALKS: SLANG EXPRESSIONSRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 9Siraj från New York lär ut sina bästa slanguttryck.Försök hänga med och lär dig sånt dudefinitivt inte kan läsa i skolböcker.STREET MUSICRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 4Notting Hill i London är ett eldorado för gatumusikeroch artister. Vi träffar två musiker somförsöker livnära sig på sin musik.SAMLEVNADSORadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100933/ra 5Ett mycket starkt radioprogram från Västbanken.Yehuda är 25 år och har varit israelisksoldat. Nu har han startat en organisation somsprider vittnesmål från israeliska soldater, omövergrepp de själva begått mot palestinier undersin militärtjänst.HIPHOP ON MYSPACESTREET STYLE IN NYC AND STOCKHOLMRadio: 3 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 1,7 & 8Intervjuer med människor i New York ochStockholm om rätten att uttrycka sin egenpersonlighet genom kläder och frisyr. En delextrema, andra mer neutrala.BOKHANDELSPRÅKRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 2Rapparen Professor P från Uppsala pratar battles,hiphop-etik och framtidsplaner. Och omHipHop on Myspace/Professor P69UR PÅ WEBBEN


YOUNG MUSICIANS IN NEW YORKRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100933/ra 13I New York finns allt från bluegrass till avanceradexperimentell musik. Jay Jay är rappare ochShayna Zaid har en röst som sammet. Lyssnapå dem och andra unga musiker.Life StuffTv: 4 prog à 25 minBest nr: 100694/tv 1-4Dramatiseringar om kärlek, sex och vänskap.I tre avsnitt följer vi ett kompisgängoch allt som händer dem. Sista avsnittethandlar om Jake, som är gay och blir trakasseradför det främst av Lucas. Gissa omdet blir problem när deras föräldrar blirkära och tänker flytta ihop.NewsreelRadio: 10 prog à 5 minBest nr: 101484/ra 8-17Vad händer i USA, Australien, Englandoch andra engelskspråkiga länder? Newsreelhåller dig uppdaterad med senastenytt. På lätt engelska.ur.se/engelskaProgrammanus, ordlistor och diskussionsfrågorläggs ut på webben efter sändningen.Personal Health& Social EducationTv: 2 prog à 15 minBest nr: 101016/tv 1-2I ”Alcohol Stories” träffar vi brittiska tonåringarnaCurtis, Becky, Tasha och Marcio,som råkat illa ut när de har druckit.Hör dem berätta om vad som hände ochhur livet ser ut idag. ”Teenage Pregnancy”handlar om Kevani och Adele, två tonårstjejersom snart ska bli mammor.StartersTv: 3 prog à 15 minBest nr: 101012/tv 1-3Programledare Isaac Anoom förklararmatte på ett roligt och mycket konkretsätt när han tar oss med till ett byggvaruhus,en galleria och en bilskrot. Det här ärmatte i praktiken – på engelska.2 Travel TextsTv: 1 prog à 15 minBest nr: 101124/tv 1Två författare ska skildra Exmouth Marketi London. Charlotte ska skriva för enguidebok, medan Pauls text ska bli en reseskildring.Vi följer med när de samlarintryck och pratar med folk. Efteråt får vihöra deras texter och varför deras skildringarblir helt olika.Family Foster• I engelskans fotspårTv: 7 prog à 30 minBest nr: 101347/tv 1-7För 1500 år sedan började det engelska språkettalas på en relativt liten ö i Europa. Idagkan ungefär en tredjedel av världens befolkninganvända det i sina dagliga liv. Engelskahar blivit världens lingua franca. I tv-serienFamily Foster följer vi språkets utvecklingoch ställer frågan – varför blev just dettaspråk så framgångsrikt och kommer det attfortsätta dominera?I Family Foster reser vi runt i världen tillsammansmed Keith Foster, och hans dotterJulia. De upptäcker att nästan överalltdär engelska talas, kan man hitta någonsom heter Foster!SPRÅKNIVÅ B2Big WordsTv: 17 prog à 30 min, 10 prog à 30 minBest nr: 100363/tv 1-17, 100895/tv 1-10ur.se/bigwords frågesport för eleverFartfylld frågesport med Keith Foster, därsvenska kändisar tävlar i kunskap om engelskaspråket. Istället för poäng får lagenbokstäver, som de ska bygga långa ord av– Big Words.Eleverna kan också spela Big Words påwebben. ur.se/bigwordsEd Stone is deadTv: 13 prog à 30 minBest nr: 51576/tv 1-13Ed är egentligen död … men lever! DödsängelnNigel råkade hämta fel person ocherbjuder Ed att få återvända till de levande,om han lovar att avstå från mat, festeroch brudar.Family Foster/Julia och Keith FosterEd Stone is dead70


Life and Living ProcessesTv: 2 prog à 20 minSPRÅKNIVÅ A2–B1Flamme et les 7 missionsESTETISKA ÄMNENBest nr: 100729/tv 1-2Del 1, Diet and Nutrition, handlar omkolhydrater, proteiner, vitaminer och denäringsämnen som kroppen behöver. Microbesand Health förklarar skillnadenmellan bakterier och virus och berättarhistorien om smittkoppor.New Zealand – The Road TripTv: 1 prog à 15 minBest nr: 100168/tv 1Vi reser genom ett av världens vackrasteländer och träffar intressanta människorpå vägen.Street USATv: 3 prog à 30 minBest nr: 51445/tv 1-3Hur stämmer bilden av Amerika medverkligheten? På TV matas vi med bilderav tonåringar som skjuter skarpt, gängbråkoch överviktiga kids. Ett svenskt filmteambesöker USA för att få reda på mer omungdomarnas liv.u FRANSKARadio: 23 program à 3-5 minBest nr: 101384/ra 1-5Radioteater för elever som läst franska,tyska, spanska och engelska ungefär 2 terminerpå nybörjarnivå.Engelska: Blaze and the 7 missionsSpanska: Fuego y sus 7 cosasTyska: Flamme und die 7 magische SymboleFranska: Flamme et les 7 missionsEld med det magiska eldhåret är en spontan,charmig och ganska naiv kille som bori underjorden. Han får i uppdrag av Druidenatt fara till människornas värld ochhämta sju saker till soppan som får jordenatt snurra. Tyvärr har Druiden glömt vilkasju saker det var... En spännande historia,där Eld möter människorna, blir kär,hamnar i trubbel och är nära att dö.Chagrin d’amourRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100583/ra 1Franska ungdomar berättar om kärlekssorg,ensamhet och tvivel. Deras berättelservarvas med dikter som svenska eleverskrivit på franska.PEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDERSOVälj själv om du vill se och visa programmentextade på svenska eller franska.SPRÅKNIVÅ A1Les petits animaux sauvagesTv: 12 prog à 5 minFou d’amourRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100583/ra 2Frossa i lycklig kärlek i form av dikter ochberättelser. Dikterna är skrivna av svenskaelever på franska.SAMLEVNADNew Zealand – The Road TripBest nr: 41455/tv 1-12Tv-programmen om vilda djurungar blevsnabbt elevernas favoriter. Ett ungt djur ivarje program.SPRÅKNIVÅ A2Chez MimiFlagstories – en françaisTv: 2 prog à 5 minBest nr: 100484/tv 1-2Franska talas av 169 miljoner människor ivärlden. Här lär vi oss flaggornas historia iåtta fransktalande länder.SPRÅKStreet USATv: 5 prog à 15 minBest nr: 02054/tv 1-5Alla är mer eller mindre galna i huset därMadame Mimi är portvakt. Humoristiskföljetong för elever med cirka ett års förkunskaperi franska.71UR PÅ WEBBENBOKHANDEL


Je rêvais d’aventureTv: 1 prog à 10 minBest nr: 100064/tv 3Filmatiserad modern saga i orientaliskmiljö. En 17-årig man kommer ensam tillen okänd stad. Vid det stora torget ser hanhenne. Lika plötsligt är hon borta. Därbörjar äventyret.SPRÅKNIVÅ B1Anaconda en françaisTV: 10 prog à 15 minBest nr: 100735/tv 1-10ur.se/anaconda språkövningarProgramledaren Laurent Cabirol står påParis gator och känner pulsen slå. Han tarmed oss ut i den franska populärkulturensepicentrum. Den animerade fransklärarinnanLou ger tuffa snabblektioner i franska.1. Une nouvelle starFölj med bakom scenen på marockanska Idol -”Studio 2M”. Kort reportage om Idolprogrammetsframfart i Frankrike. Den animerade lärarinnanLou lär ut hur man hälsar i Frankrikeoch hemligheten bakom kindpussarna.2. Le footI Marseille är fotbollen en religion och lojalitetenmot stadens fotbollslag ”Olympique deMarseille” är total. Nu är det dags för stormatch!Träffa också svenska fotbollsproffsetKim Källström som spelar i Lyon. Han berättarhur han lärde sig franska. Lärarinnan Lou lärut hur man ställer intelligenta frågor när manshoppar och är på dejt.3. Les sneakersSneakerssamlaren Charles i Aix-en-Provence haröver 200 par jympaskor. Dessutom faktareportageom sneakerskulturen i Frankrike och hur det harblivit accepterat att ha sneakers på jobbet. Lou lärut coola uttryck man måste kunna om man skakommunicera med franska ungdomar.4. La revanche des fessesTräffa dansaren Maïmouna i Paris som pratardans, kropp och rumpa. Faktareportage omsynen på vår bakdel – från antiken fram till dagensrenässans av runda former. Lou lär oss hurman säger snälla saker till dem man gillar.5. C’est injuste !Lyssna på den framgångsrika och arga tjejrapparenPrincess Aniès i Paris. Reportage om hurfransmännen protesterar och säger ifrån. AvLou lär vi oss de bästa uttrycken för att sägavad man tycker utan att folk tar illa upp.6. Sous la surfaceFölj med ut på Medelhavet och träffa människorsom brinner för att rädda havet. Faktareportageom Jacques Cousteau, hans son ochbarnbarn och deras gärningar. Lou lär ut hurman bäst uttrycker sig när man ska vara artig.7. Surf, skate et snowboardLee Ann Curren, en av världens bästa tjejsurfare,berättar om sin kärlek till brädan och havet.Träffa också en skejtare i Paris och se ett reportageom snowboardens historia i Frankrike.Lou lär ut hur man bäst uttrycker sig när manvill vara ifred och det är dags att säga nej.8. Des idées génialesStreetstylebloggaren Yvan Rodic besöker NassimEl Fakir i Stockholm. Hör den fantastiskaberättelsen om hans blogg. Dessutom får duhöra om BookCrossing i Montpellier och läradig hur du byter böcker med andra. Lou lär uthur man säger de vackraste kärleksorden.9. Le langage à l’enversProgramledaren Laurent är hemma hos en kompisför att fika, prata och diskutera upploppen iParis. Se reportaget om ”baklängesspråket” Verlan,och träffa en ung framstående regissör ochförfattare från Paris förorter, samt ett reportagemed unga arga tjejrapparen Casey.10. La ville est à moiLaurent diskuterar frihet med kompisarnaMaxime och Noémie. Se hur parisarna taröver staden på rullskridskor och träffa världensbäste beatboxare.Anaconda en français RadioRADIO: 6 prog à 10 minBest nr: 101201/ra 1-6ur.se/anacondaAnaconda en français finns även som radioteaterpå franska. Huvudpersonen Laurentbor i Stockholm och talar flytande franskaoch svenska. I varje avsnitt har Laurent ettdilemma; svartsjuka, brist på pengar, bråkmed föräldrar, han har gjort bort sig, han harljugit, han har julångest osv. Då ringer hansin väninna Lou som har svar på allt.Une nouvelle starC´est injuste!72


1. Le sportLaurent har problem med sin flickvän Josefina.Han har ljugit om att han kan spela tennis ochnu vet han inte vad han ska göra. Lou berättarom när hennes första dejt med Benoit höll påatt sluta riktigt illa.2. La jalousieLaurent är svartsjuk. Han såg ett sms från enkillkompis i flickvännen Josefinas telefon. Hanringer Lou som berättar om när hon mötte Benoitsexflickvän Coraline första gången. Ochom en middag som höll på att sluta i katastrof.3. L’argentLaurents fickpengar räcker inte till och han ärsur på sina föräldrar för att han inte får mer.Lou avslöjar hur hon och Coraline höll på attförköpa sig när de var ute och shoppade. Ochhur de fick en strålande idé som löste alla framtidashoppingkatastrofer.4. la PersonnalitéLaurents flickvän Josefina är punkare. Laurentfunderar på att byta stil för att bli lika cool somhon. Lou berättar om när hon och Benoit var påsemester och hon försökte ändra sin personlighetför att Benoit skulle gilla henne mer.5. Le baiserLaurent är rädd att göra bort sig och vågar intekyssa Josefina. Han är rädd att hon ska göraslut så därför gör han slut i stället. Lou berättarom sitt första gräl med Benoit. Under enmiddag med hans amerikanska kompisar försökteLou mörka saker hon inte ville att Benoitskulle känna till.6. NoëlDet är jul men Laurent har ingen som helst lust attfira med sina föräldrar. Lou berättar att hon brukadeavsky julen. Ända till en dag då allt vände.en by i Atlasbergen. Hon går på flickinternatoch drömmer om att bli astronaut.ExtraTv: 13 prog à 25 minBest nr: 31585/tv 1-13Den oslagbara såpan om vännerna Sacha,Annie, Nico och amerikanen Sam som råkarut för allt galnare äventyr. Enkelt vardagsspråkmed många bra uttryck.Les courantsTv: 1 prog à 30 minBest nr: 100754/tv 1Fransk kortfilm om två unga människorssökande efter sin identitet. Debutfilm avsvenska Sofia Norlin, som belönats vidden internationella filmfestivalen i Créteil.Filmen lockar till egna berättelser omdrömmar, vänskap och kärlek.Marrakech – je t’aime !Tv: 1 prog à 15 minBest nr: 100064/tv 2Ilyass och Myriam, 15 år, sitter på ett café.De pekar på några nya fina bilar som ståroch väntar på rödljus bredvid en hästdroska.Typiskt Marrakech, säger de. Här ärkontrasterna stora, med gammalt och nyttsida vid sida.Paris–Stockholm en streetdanceSOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENLe SportNouvelles en françaisRADIO: 18 prog à 5 minBest nr: 101486/ra 1-18Arman och Emmanuelle rapporterar detsenaste från Paris: politik, sport, kultur,trender och nöjen. Allt på lätt franska. Påur.se/franska finns glosor, förslag på diskussionsämnenoch lätta interaktiva hörförståelseövningar.Tv: 1 prog à 15 minBest nr: 41506/tv 1Tre hiphop-tjejer från en förort utanförParis kommer till Botkyrka för att dansaoch ha workshop för ungdomarna. Sedem uppträda och berätta om sin passionför dans, men också om hur de uppleverSverige och svenskarna.Trois histoires d’amourSPRÅKSAMLEVNADLes courants/Sara ForestierAsmaa et Khadijasous le même cielTv: 1 prog à 15 minBest nr: 100064/tv 1Om två flickor i Marocko med helt olika liv.Asmaa bor i Marrakech, har vackra kläderoch älskar att dansa. Khadija kommer från73Radio: 1 prog à 13 minBest nr: 1000583/ra 3Tre rörande berättelser om den första kärleken.Ungdomar i Aix-en-Provence delarmed sig av sina upplevelser och minnen påtemat l’amour.UR PÅ WEBBENBOKHANDEL


SPRÅKNIVÅ B1–B2PRENONS LA PAROLE !UR:s radioprogram om rätten att uttryckasig och om kampen att göra sig hörd.CHACUN SON LOOKRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100934/ra 9Èlectro, Gothiques, R & B eller Hip Hop?Nästan ingenting uttrycker så tydligt vem manär – eller vill vara – som ens kläder, frisyrer ochsmycken. Med en blick kan andra uppfatta ensgrupptillhörighet, åsikter och musiksmak.CHRISTOPHE WILLEM SELON LOURadio: 1 prog à 10 minBest nr: 1000934/ra 6Lärarinnan Lou, känd från Anaconda enfrançais, presenterar på sitt personliga sättChristophe Willem, en ovanlig och udda sångaresom otippat vann Idol 2006. Intervju varvadmed korta utdrag av hans sånger.JE SUIS COMME JE SUISRadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100934/ra 8Bertrand är 22 år och homosexuell. Han berättarhur det var att växa upp i ett litet samhälle,bli mobbad och hur hans liv ser ut idag.LE RAP SELON LOURadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100934/ra 5Om att vilja förändra världen med musik! Denfranska rappen är självständig, kaxig och oftafeministisk. Möt artisterna bakom musikenoch lyssna på deras låtar.ZAZIE SELON LOURadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100934/ra 7Hon är ung, tjej och med ett samhällsengagemangsom visar sig i hennes texter. Hör Zazie intervjuasav Lou och lyssna på sången J’étais La.Elise à la recherche de son pèreRadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100582/ra 1I tio långa år har 14-åriga Elise sökt kontaktmed sin pappa. Hon har skrivit brev efterbrev, utan att få svar. Men så en dag… Enöppenhjärtig berättelse på temat mod.Filmklubben• Kortfilmer för gymnasietTv: 13 prog à 5-15 minBest nr: 101544/tv 1-13Franska kortfilmsklubbens spännande småfilmer handlar om viktiga saker som kärlekpå liv eller död, identitet, tonårsliv ochuppväxt. Filmerna som är mellan 6 och 15minuter långa passar utmärkt för diskussion,debatt och inspiration.u ITALIENSKAGlimtar från Italien• Italiensk kulturhistoriaTv: 5 prog à 30 minBest nr: 11135/tv 1-5Denna BBC-serie för vuxna tar oss tillfyra städer och en ö i det kulturhistoriskaItalien. Passar alla som är intresserade avItalien och italiensk kultur, och som extrastimulans i skolan! Programmen finnsotextade, textade på svenska eller på engelska/italienska.u SPANSKAVälj själv om du vill se och visa programmentextade på svenska eller spanska.SPRÅKNIVÅ A2Carta a los Reyes MagosRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100099/ra 5En berättelse om hur man firar jul i Spanien.Programmet passar både äldre ochyngre elever.Concurso de famososRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100097/ra 6Frågesport som bygger på kunskap om kändisar,välbekanta för de flesta ungdomar.ContariosRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100101/ra 2Contarios är en liten rimmad visa. Lyssnapå sången! Sjung med! Skriv rimord!Chacun son lookChristophe Willem selon Lou74


Flagstories – en españolTv: 1 prog à 5 minBest nr: 100485/tv 1organisationen som kämpar för alla barnsrätt till böcker tar sig fram överallt.El Banco del LibroESTETISKA ÄMNENEn flagga kan väcka många känslor. Vifta,hälsa, hissa, bränna, spotta, jubla, bua…Här presenteras fyra flaggor från spanskspråkigaländer – Argentina, Kuba, Mexikooch Spanien.La familiaRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100099/ra 6Vi träffar en familj i en liten by på landet.De har en gård med många djur och bornära den äldre generationen.¿Qué pasa?Radio: 10 prog à 5 minBest nr: 101646/ra 1-10Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 1Om organisationen Banco del Libro i Venezuela,som kämpar för att alla barn ska hatillgång till böcker. Var med när de tilldelasALMA-priset till Astrid Lindgrens minne.Made in EuropeTv: 1 prog à 15 minBest nr: 101158/tv 1Hur är det att vara 12 år och bo i Europa?Ett program för vart och ett av EU:s 27 medlemsländer.I programmet från Spanien träffarvi Kevin. Hans föräldrar är arbetskraftsinvandrarefrån Dominikanska republiken,men för Kevin är Barcelona hemma.NO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDERNyhetsprogram på enkel spanska som kananvändas redan från skolår 6. Programmanus,arbetsblad och quiz finns på webbenefter sändning.¿Sabes de dónde soy?Radio: 4 prog à 5 minBest nr: 100097/ra 1-4Fyra lättsamma tävlingsprogram där elevernamed hjälp av ljud och bild ska kommafram till rätt land – Argentina, Chile,Colombia och Nicaragua.Sentimientos y músicaRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 7Sohrab och Victor är två 18-åriga killarsom går i Svenska skolan i södra Spanien.De spelar musik tillsammans och här pratarde om hur de tänker och gör när deskapar en låt.SPRÅKNIVÅ A2–B1(Alla A2–B1-prog ingår i temat)Derecho a decir y decidirSOPEDAGOGIKLa familia¡EXPRÉSATE!Möt personer från hela världen som pratarom sin – och din – rätt att uttrycka sig.Med kläder, med musik eller som graffitimålarebakom turistområdet i Fuengirola.Det handlar också om elever i Costa Ricasom har ett skolcafé som ger så stor vinstatt de enligt rektorn fått för mycket makt.Och om att blogga – är det okej att skrivaom allt på Internet, eller kan man lämnaut för mycket om sig själv?Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 13Vem ska få bestämma vad i en skola? Elevernasom driver en skolcafeteria i Costa Rica vill attvinsten ska gå till förbättringar i skolan. Menrektorn anser inte att eleverna ska få bestämmaoch säger därför nej.Dime lo que vesRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 5SPRÅKSAMLEVNADAstrid och CarmencitaTv: 1 prog à 30 minBest nr: 101039/tv 1Nakna kejsare finns det gott om – förställda,bluffande och uppblåsta människor som paraderarfram genom livet. Lyssna på Kejsarensnya kläder i UR:s nya, spanska version.BOKHANDELAstrid och CarmencitaUpp- och nerför otillgängliga berg, genomdjungeln och på floder. Till häst ellermula, med motorcykel eller motorbåt.Bokleveranserna från den venezolanska75UR PÅ WEBBEN


El blog de AniaRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 12Ania är en ung svensk tjej som jobbar för enbiståndsorganisation i Costa Rica. Hon bloggarom det dagliga livet, om sina resor i Latinamerikaoch om den upprördhet hon känneröver misären och orättvisorna.El niño que tenia dos ojosRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 14På en planet långt borta bor ett enögt folk. De kanse i mörker, genom väggar och till avlägsna stjärnor.En dag föds ett annorlunda barn, som har tvåögon… En saga om att vara annorlunda.GrafiterosRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 8Unga spanska grafiteros berättar om hur det äratt leva för graffiti, hur det känns att jagas avpolisen och om en pique – en uppgörelse mellanrivaliserande graffitiartister. Hör också vaden representant för Fuengirolas kommun anserom dessa ungdomar och deras livsstil.InfluenciasRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 6Som du är klädd blir du sedd. Ungdomar i södraSpanien diskuterar klädstilar och mode. Vadinnebär det att vara gótico (gothare), raperos(hiphoppare) eller pijo (brat)? Och vad kan enextrem klädstil få för konsekvenser i skolan, pågatan och i familjen?Tamela de IdolRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 10Tamela Hedström var med i Idol 2007.Hon är på väg att etablera sig som soulsångerskaoch berättar om hur viktig musikenär för henne.Fuego y sus 7 cosasRadio: 23 prog à 3-5 minBest nr: 101385/ra 1-23Radioteater för elever som läst franska,tyska, spanska och engelska ungefär 2 terminerpå nybörjarnivå.Engelska: Blaze and the 7 missionsSpanska: Fuego y sus 7 cosasTyska: Flamme und die 7 magische SymboleFranska: Flamme et les 7 missionsEld med det magiska eldhåret är en spontan,charmig och ganska naiv kille som bor i underjorden.Han får i uppdrag av Druiden attfara till människornas värld och hämta sjusaker till soppan som får jorden att snurra.Tyvärr har Druiden glömt vilka sju saker detvar... En spännande historia, där Eld mötermänniskorna, blir kär, hamnar i trubbel ochär nära att dö.SPRÅKNIVÅ B1InfluenciasTamela de IdolLa calle es libreRadio: 3 prog à 5 minBest nr: 100931/ra 2-4Föreställ dig att du bor i slummen och inte kanleka utan att jagas bort av arga vuxna och ilskettutande bilar. Det är vardagen för barnen i Venezuela.Till slut får de nog och går till kommunhusetför att kräva en lekplats. Trots motståndlyckas de träffa ansvariga politiker, varslöften håller tunt. Men barnen kämpar vidare.Keilor y la marimbaRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100931/ra 11Keilor är en liten kille som bor i Costa Rica ochdrömmer om att bli berömd marimbaartist ochsångare.Anaconda en español tvTv: 8 prog à 15 minBest nr: 101240/tv 1-8ur.se/anaconda språkövningarAnnorlunda språkprogram för unga medfokus på populärkultur. Häng med påcosplay i Madrid, leta efter superhjältenSuper Barrio i Mexico city och följ med påscooterrace i Barcelona. Interaktiv webbplatsmed mycket roligt arbetsmaterial.76


Dolores1. Ritmo de la calleSnuskig reggaeton från Hässelby, lowriderkulturi Los Angeles och Barcelona samt oblygaspanjorer på strandpromenaden i Malaga.2. Libertad sobre ruedasAtt ta sig fram på hjul ger en känsla av både fartoch frihet. Möt hängivna scooteråkare i Madridoch deltagare i det årliga cykelloppet genomValparaisos branta gränder och trappor.3. Ropa y códigosVarför är människor så fördomsfulla och dömerfolk efter deras klädstil? Ett gäng skinheads berättarhur det ligger till egentligen. Dessutomföljer vi med trendspanare i Madrid och Irenetar temperaturen på modet i Malaga.4. En movimientoMöt Spaniens bästa skejtfilmare Enrique Mayoroch breakdansarna Tania och Jess. Irene rörsig runt i Malaga och undrar vad folk där görför att röra på sig.5. Loco por los perrosHur gick det till att filma hundslagsmålen iAmores Perros? Vi träffar Larry Casanova somtränar hundar för vita duken. Dessutom följervi en ambulerande hundtvätt i Barcelona ochIrene försöker lära känna hundar i Málaga.6. Lo desconocidoVad gör shamaner med sina övernaturliga krafter?Möt Ezel Cardena, professor i parapsykologi,som berättar vilka övernaturliga fenomensom är svårare att förklara än andra. Trots attdet känns obehagligt går Irene till en spådamför att få veta mer om sin framtid.7. ActivismoVår reporter åker till Mexiko för att hitta legendenSuper Barrio som kämpade för de fattiga i staden.Irene försöker få hela Málaga att må bättre medsina aktivistkonster. Och hon kommer ganskalångt med att bara klistra glada lappar på folk!8. Super-héroesMaskerade hjältar har funnits i Mexiko sedan aztekernastid. Vi besöker en sorts maskerad i Madriddär deltagarna klär ut sig till sina favoritfigurer ochtävlar i vem som gör det bäst. Irene undrar vilkensuperkraft människorna i Málaga skulle vilja ha.Anaconda en español radiooch Spanien. Fem paketerade upplevelsersom går innanför och utanför gränserna.En spansk/svensk radiodans som får lyssnarenatt tänka till.Programmen i serien finns i två versioner,med eller utan programledarröst på svenska.1. Amor diferenteOm olika slags kärlek. Husse hjälper hundenBrutus att gå in på dejtingsajten ”8 tassar”. Doménicooch Javier tycker så mycket om tapasatt de har öppnat en tapasbar i Stockholm.2. Del otro mundoOm osynliga världar. Katty går till sin kyrkavarje lördag eftersom det får henne att kännasig glad och fridfull. Och Spaniens främstaspökjägare, Juan och Pablo, får vara med omhändelser med andar som ingen kan förklara.3. DoloresSmärta kommer i många former. Tiziana gårpå Cirkus Cirkörs utbildning och tränar innumret The Rope of Pain. På skolan ColegioLourdes i Madrid talar elever om vad som kanplåga dem i deras vardag. Och Fanny berättarhur ont det egentligen gör att tatuera sig.4. Yo soyOm att hitta en identitet. Redan som litenpojke drömde Jairo om att bli tjurfäktare. Mötockså några killar som går in i olika identiteternär de spelar dataspel. Vem är du själv?5. ViajerosOm att söka lycka i en annan kultur. IndiepopbandetIdiot Kid ska göra sin första utlandsspelningi Madrid och hoppas att någon spanskskivproducent finns bland publiken. Carloslämnade Nicaragua för landet som han troddevar paradiset. Höll Sverige måttet?Aventuras vascasTv: 5 prog à 20 minBest nr: 31425/tv 1-5Två engelska ungdomar åker på språkresatill Bilbao. Richard blir snart kär medansonen i huset beter sig minst sagt skumt.Mitt uppe i allt försöker de göra sig förståddamed sin skolspanska.SPRÅKSAMLEVNADSOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENYo soyRadio: 5 prog à 10 min (välj mellansvensktalande programledare ellerspansktalande)Best nr: 101203/ra 1-5ur.se/anaconda språkövningarMagasinsprogram om allt det där viktiga ilivet. Kärlek, Smärta, Identitet och Kultur,och även lite om livet på andra sidan. I varjeprogram presenterar programledaren IsabellaIsacson levande reportage från Sverige77UR PÅ WEBBENBOKHANDEL


Bajo el cielo de MadridTv: 4 prog à 15 min + 1 prog à 5 minBest nr: 100109/tv 1-5Radio: 5 prog à 5 minBest nr: 100096/ra 1-5Möt ungdomar i Madrid som har intressantahistorier att berätta.1. Integración. Träffa ungdomar som harinvandrat till Madrid från Marocko och Ecuador.2. Tolerancia. Juanjo berättar hur det är attvara gay och katolik.3. España y el islam. Muslimska Nadia berättarom sin kärlek till Omar, som har konverterattill islam.4. Medio ambiente. Begoña är miljöaktivistoch berättar om vattenbrist, skogsbränder ochsopberg. Sergio pratar reklam och Mario omträngselskatt.5. Los traceur. Träffa ungdomar i Madridsom håller på med parkour – en slags cityakrobatik.Elena estudia terceroRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100099/ra 714-åriga Elena i Madrid berättar om skolanoch sin fritid. T ex att hon äter lunch hemmaoch att många i hennes klass går om.Érase una vezTv: 4 prog à 10-15 minBest nr: 01046/tv 1-4Fyra tecknade sagor på enkel spanska:Askungen, Prinsessan på ärten, Rödluvanoch Tre små grisar. Textade på spanska.HerenciaTv: 4 prog à 25 minBest nr: 31536/tv 1-4Prisbelönt argentinsk film om Peter, enung tysk som kommer till Buenos Airesför att hitta flickan han är kär i. Han blirbestulen, men får arbete på en restaurang.Alla utom Peter pratar snabbt med argentinsktuttal, men med bilden som stöd behöverman inte förstå allt som sägs.SPRÅKNIVÅ B1–B2Filmklubben• Kortfilmer för gymnasietTv: 13 prog à 5-15 minBest nr: 101545/tv 1-13Spanska kortfilmsklubbens spännande småfilmer handlar om viktiga saker som kärlekpå liv eller död, identitet, tonårsliv ochuppväxt. Filmerna som är mellan 6 och 15minuter långa passar utmärkt för diskussion,debatt och inspiration.Flores en el parque (o los primeros besos)Ana och Lola träffas i en park. Lola har med sigblommor och Ana har med sig tvivel. Det enaprovocerar det andra. Något leder till den förstakyssen. En film om hur kärlek kan uppstå.Ver LloverJonás och Sofía, är två tonåringar som bor ien liten by i Mexiko. När Sofía bestämmer sigför att lämna byn, ställs Jonás inför valet: skahan stanna eller ska han åka med? (Ver Llover fickGuldpalmens pris för bästa kortfilm 2007)Beyond the Mexique BayMaria är en ung tjej som säljer halsband på ett torgi Mexiko city. En dag kommer det fram en fransmansom vill ha hjälp med att hitta till öknen. Mariaoch den främmande mannen talar inte sammaspråk. Tillsammans reser de iväg till öknen.Buen ProvechoEn impulsiv och arrogant ung man tvingas delasin lunch med en okänd kvinna. En historia omfördomar och diskriminering.Café ParaisoGallo och Chúi är två invandrare som arbetar idet mångkulturella köket i Paradise Café i Los Angeles.Mitt i allt köksskrammel, tränar Gallo påhur han storslaget ska säga upp sig. Kanske skulleen uppsägning ge honom tillbaka sin ungdom,hans stolthet, och kanske även Susans kärlek.Niño de mís ojos (animerad film)En ung kvinna lever i en liten lägenhet. Hennesenda sällskap är en man som är liten somen handflata. Han tar hand om henne, älskarhenne och förför henne med sin sång; se diviertenjuntos. Det mysiga förhållandet mellandem bryts när grannen ovanför har en stökigfest. Snart hamnar den lilla mannen i vägen,trots hans lilla storlek.Niña que espera8-åriga Angélica springer på Carlos och Ana påflygplatsen. Angélica insisterar på att det är demsom är hennes föräldrar, något som de självahelt förnekar. Vem har egentligen rätt?Beyond theMexique BayNiño de mís ojos78


Flor de cactusRadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100931/ra 9La RatitaRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100203/ra 4ESTETISKA ÄMNENLila Downs sjunger på tre språk, har rötteri tre kulturer och miljontals lyssnare runtom i världen. Vi möter henne på Södrateatern i Stockholm och får höra hennestexter om att vara kvinna i USA medmexikanskt ursprung och om att pendlamellan olika kulturella identiteter.PonienteTv: 4 prog à 25 minBest nr: 100280/tv 1-4Lucia återvänder till sin barndoms by medsin dotter. Allt är förändrat. Landskapet ärtäckt av växthus i plast, där tusentals människor,de flesta invandrare, arbetar. Luciakänner sig rotlös men får också uppleva enpassionerad kärlekshistoria.En saga om en liten råtta som söker någonatt gifta sig med, någon som har en vackerröst. En rad av kvackande, gnäggande ochgalande friare dyker upp. Berättelsen fårett oväntat slut.Mi mejor enemigoTv: 4 prog à 30 minBest nr: 100692/tv 1-4En fängslande långfilm från Latinamerikamed verklighetsbakgrund om fiender somblir bästa vänner. Året är 1978, Argentinaoch Chile tyngs av hårda diktaturer.En konflikt trappas upp och soldater frånbåda sidor vaktar gränsen ute i ödemarken.Filmen nominerades 2006 till en ”Goya”för bästa utländska film på spanska.NO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDERSPRÅKNIVÅ B2Buscar sus raícesRadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100587/ra 2Daniel och Gustav är två unga adopteradesvenskar födda i Chile som vågade sökasina biologiska föräldrar och sina rötter.¿Tú qué opinas?Radio: 2 prog à 10 minBest nr: 101581/ra 1-2Ett opinionsprogram där elever diskuterarett aktuellt ämne. Tema: Internet och LaFelicidad.u TYSKASOPEDAGOGIKPonienteChe ArgentinaTv: 5 prog à 10-15 minBest nr: 02043/tv 1-5Träffa argentinska ungdomar som spelar fotboll,dansar tango och vars föräldrar har ”försvunnit”under den senaste militärdiktaturen.Cocina venezolanaVälj själv om du vill se programmen otextadeeller textade på svenska eller tyska.Till de flesta program finns det intressantaarbetsblad att hämta på ur.se/tyska.SPRÅKNIVÅ A1–A2Baby-TiereTv: 12 prog à 5 minSAMLEVNADMi mejor enemigoTv: 2 prog à 10 minBest nr: 51566/tv 2-3Mat och mattraditioner i Venezuela. Härligblandning av reportage och kokkonster!Hablando de corajeRadio: 1 prog à 15 minBest nr: 100587/ra 1Julia, Elina och Darius, tre ungdomar frånStockholm International School, funderarkring mod. Lyssna och låt diskussionenfortsätta i klassrummet.79Best nr: 41475/tv 1-12Tolv gulliga djurungar har fått varsin kortfilm.En riktig elevfavorit!Fünf Minuten – OsternRadio: 1 prog à 5 minBest nr: 100580/ra 2Påskägg, påskliljor och påskharar. Hur firarman påsk i Tyskland?UR PÅ WEBBENBOKHANDELSPRÅK


Promi-QuizRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 51405/ra 3Med hjälp av ledtrådar ska eleverna lista utnamnen på sju kändisar.SPRÅKNIVÅ A2–B1Flamme und die7 magischen Symbole• Radioteater på 4 språkRadio: 23 program à 2-6 minBest nr: 101383/ra 1-23Radioteater för elever som läst franska,tyska, spanska och engelska ungefär 2 terminerpå nybörjarnivå.Engelska: Blaze and the 7 missionsSpanska: Fuego y sus 7 cosasTyska: Flamme und die 7 magischen SymboleFranska: Flamme et les 7 missionsEld med det magiska eldhåret är en spontan,charmig och ganska naiv kille som bori underjorden. Han får i uppdrag av Druidenatt fara till människornas värld ochhämta sju saker till soppan som får jordenatt snurra. Tyvärr har Druiden glömt vilkasju saker det var... En spännande historia,där Eld möter människorna, blir kär,hamnar i trubbel och är nära att dö.Abenteuer AuslandRadio: 3 prog à 15 minBest nr: 100151/ra 1-3Det är inte lätt att komma ensam till ett främmandeland. Några som har vågat delar medsig av motgångar och triumfer – på svenska.Deras gästfamiljer och kompisar berättar omsin nya svenska vän – på tyska.1. Madeleine in Wien2. Jonathan in Zürich3. Sofi in KielFilmklubben• Kortfilmer för högstadiet och gymnasietFilmklubben är en samling kortfilmer.Filmerna är 6 till 20 minuter långa ochtänkta att fungera i språkundervisningenpå högstadiet och i gymnasiet. Innehålletvarierar, men det handlar bland annat ommöten mellan människor; livet, döden,kärlek, konflikter, sex, rätt och fel. Tyskafilmklubben kommer att utökas underår 2010. Ett pedagogiskt paket med övningarsom passar till film i klassrummetkommer att läggas ut på ur.seGemeinsam alleinTv: 1 prog à 20 minBest nr: 101453/tv 1Tysk kortfilm om grupptryck. Fnittrandefilmar Carla, Lisa och Christin Melina närhon utsätts för förödmjukande prov ochsänker sig allt lägre för att få vara med itjejgänget. ”Gemeinsam allein” väcker diskussionoch lämnar ingen oberörd.Nachrichten auf DeutschRadio: 10 prog à 5 minBest nr: 101485/ra 8-17Korta nyheter från Tyskland, Österrike ochSchweiz. Lättfattlig speaker varvas medkända röster, enkäter och det senaste frånnöjesvärlden. Programmanus, arbetsbladoch quiz finns på webben efter sändning.Quiz & Spiele – SchwedenQuizRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 101057/ra 1Hur många rätt får de österrikiska elevernai frågesporten om Sverige? Och kande svenska eleverna alla svaren?Quiz & Spiele – Was bin ich?Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 101057/ra 2Frågesport där människor beskriver sinayrken och eleverna ska gissa vad de arbetarmed.SAG´S MIR!Sag’s mir! är en serie radio- och tv-programom rätten och sätten att uttrycka sig. Genomklädstilar och tatueringar, fritidsintressen,demokrati i skolan och att säga sin meningmed musik eller via en blogg.Samuel Haus gör huvudrollen i Flammeund die 7 magischen SymboleFilmklubben/Gemeinsam allein80


SPRÅKNIVÅ A2Made in EuropeTv: 2 prog à 15 minBest nr: Tyskland 101159/tv 1Best nr: Österrike 101159/tv 2Hur lever 12-åringar i andra EU-länder? I Tysklandbyter de flesta barn skola i 10- årsåldern. Felixberättar om hur det var. I Österrike träffar vi skejtboardåkandeSharo, som många tjejer gillar.Streetstyle Österreich 2Radio: 1 prog à 5 minBest nr: 100930/ra 3Gissa vem som är vem när ungdomar i Österrikebeskriver sina kläder.SPRÅKNIVÅ A2–B1Demokratie in der Schule:logisch – oder?Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 10Yttrandefrihet är en demokratisk rättighet,men det är inte alltid lätt att våga säga vad mantycker i skolan. Så här fungerar det för elevernai Freistadt Gymnasium i Österrike.Die RekordpralineRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 12Eine Tätowierung – für immer und ewigRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 9I Alois Thauerböcks tatueringsstudio får maninte vilka tatueringar som helst. ”Den som bären tatuering måste vilja uttrycka något med den.Annars får de gå någon annanstans”, säger han.Freizeit FreistadtRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 1Elever från Freistadt i Österrike berättar vad degör på sin fritid, hur de lever och vad de tänker.Diskutera och jämför med hur det är i Sverigeefter programmet.Kohlberger – drei GenerationenRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 716-årige Felix, hans pappa och farfar har allagått i samma gymnasium. De pratar om hurdet var att växa upp då och nu och funderarkring familj, relationer och tabun.Mein Blog und ichRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 6Varför är det så populärt att blogga om sitt livoch lägga ut sina åsikter på Internet? BloggarenMarkus berättar vad man bör tänka på.SOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNENMan kan uttrycka sig på många sätt. En österrikiskkonditor kom en dag på att han skullegöra världens längsta pralin. Den blev 308meter lång!Musik für jede LauneRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 8Du oder Sie?Du oder Sie?Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 11För fyrtio år sedan började vi säga du till varandrai Sverige. I tysktalande länder niar manfortfarande. Men när kan man dua och när skaman nia?Eine haarige VerwandlungRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 4Klaras hår är minst en halvmeter långt och detär hög tid att byta stil. Se före- och efterbilderi elevhäftet!Musik kan förmedla många känslor och tankar.Elever i Freistadt presenterar varsin låt ochberättar hur den påverkar dem.Radius 106,6 – Wellen über FreistadtRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 14Freistadt Gymnasium i Österrike har en egenradiostudio, där lärare och elever uttrycker sig.De berättar hur de gör och vad man ska tänkapå när man gör radio.Stopp oder go für Rammstein?Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 13BOKHANDELSPRÅKSAMLEVNADMusik für jede Laune81Rammsteins musikstil är hård, texterna provocerandeoch de vill gärna chockera publiken.Åsikterna om gruppen går isär.UR PÅ WEBBEN


Streetstyle Österreich 1SPRÅKNIVÅ B1Radio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 2Kläder kan vara likgiltigt, eller betyda allt. Roligauppgifter i elevhäftet och på arbetsblad, där detbl a gäller att välja rätt kläder till rätt person.Zoran Drvenkar – Tinte im BlutRadio: 1 prog à 10 minBest nr: 100930/ra 5Zoran Drvenkar skrev hundratals kärleksdiktertill en flicka utan att hon visste om det. Hanberättar om sitt liv och sina dikter som fåttmånga litteraturpriser och stipendier.Sport mit SimoneTv: 4 prog à 5 minBest nr: 100206/tv 1-4Reportern Simone testar snowboard, klättring,windsurfing och golf med hjälp avungdomar som utövar sporten.Türkisch für AnfängerTv: 12 prog à 25 minBest nr: 100664/tv 1-12Kärlek och dråpliga kulturkrockar avlöservarandra i denna prisbelönta såpa om entyskturkisk storfamilj. Livet blir inte enklareav att det finns tonåringar i familjen,två från vardera föräldern.Wer küsst schon einen Leguan?Tv: 3 prog à 30 minBest nr: 100202/tv 1-313-åriga Tobias bor med sin mamma. Någonpappa finns inte. Men en dag berättar Tobiasatt hans pappa har kommit hem från en långresa med en leguan i present! Svensktextadlångfilm i tre delar från skolår 6.Wir in BerlinTv: 4 prog à 15 minBest nr: 41456/tv 1-4Tv: 4 korta prog à 5 minBest nr: 41496/tv 1-4Ungdomar från Berlin visar sina favoritplatser,vi träffar deras kompisar, hängermed på lägenhetsjakt, disco och till skolan.Vi lär känna människorna och får eninblick i denna spännande världsstad.Anaconda auf Deutsch tvTv: 7 prog à 14 minBest nr: 100887/tv 1-7ur.se/anaconda språkövningarelevhäftenAnaconda är ett ungdomsmagasin somi energiskt tempo tar oss med på upptäcktsfärderi den tyska och österrikiskapopulärkulturen. Thilo Jahn från Köln ärprogramledare.1. HaareAllt du vill veta om hår och frisyrer. Vi träffarbland andra Salvador Dalis frisör och vi fårveta varför det är inne med uppsättningar ochrakade mönster. Programledaren Thilo går påhundsalong och får en ny frisyr.2. Street ArtGraffitilektion med tyske konstnären JakobSpehr. Vi hänger med när ungdomar i Berlingör en stickerattack och lär oss hur man ska kläsig som graffitisprayare.3. AkrobatikAtt göra bomben från 10 meters höjd gör ont.Det upptäcker Thilo när han försöker kvala in ityska ”Arschbombe-landslaget”. Vi träffar ocksåEuropamästarna i Cheerleading och får kallakårar när parkourproffset Alex Pach kör igång.4. Stand UpFölj med tyska Franziska på hennes första nervösagig som ståuppare. En läkare berättar vadsom händer i kroppen när du skrattar. Thilovill också vara rolig och uppträder på en tvättsalong.5. ZombiesVi hänger med de levande döda på zombiewalk iKöln. Och två tyska zombiejägare ger en lektioni hur du kan skydda dig mot dessa monster.6. SchummelnEn ung expert berättar hur man vet om enUFO-observation är äkta eller falsk. Vi träffarockså den världsberömde tyske journalistenGünter Wallraff som är expert på att klä ut sigoch ljuga för att avslöja orättvisor.Türkisch für AnfängerSport mit Simone82


Anaconda auf Deutsch/VampireLeroy7. PaparazziVi kollar upp yrket kändisfotografer, träffarSandra som driver en av Tysklands störstakändisbloggar och jagar nya bilmodeller medbilpaparazzin Guido i Arjeplog. Och programledarenThilo letar efter kändisar i Köln medsin nya engångskamera.Anaconda auf Deutsch radioRadio: 5 prog à 10 minBest nr: 101202/ra 1-5Radioserien Anaconda auf Deutsch är enbuffé av roliga inslag om ungdomskultur.Programledare är Thilo Jahn från Köln. Ivarje program gör rapparen och musikernMC Mirko en raplåt med ord från avsnittetstema. Dessutom får vi höra korta ochspråkligt enkla faktainslag, rundfrågningarbland tyska ungdomar, topplistor, frågesporteroch annat kul.1. SynchronisierenHör vad unga tyskar tycker om dubbning avfilm och tv och träffa röstskådisarna bakomSouth Park-Cartman och Harry Potter-Hermione.Och så en rolig quiz: Gissa från vilkenfilm det dubbade klippet kommer.2. VampireVampyrer är hetare än hett efter succéer som”Låt den rätte komma in” och ”True blood”.Thilo träffar 18-årige Tim som provspelar fören roll som vampyr. Vi listar de fem bästa vampyrfilmernaoch vi får lära oss hur man kännerigen en vampyr.3. Traumberuf DJJulia går på en DJ-skola i Köln och drömmerom att spela på ett lastbilsflak på Love Parade.DJ Basti listar tre viktiga grejer att öva på omman vill bli DJ. Och så presenterar vi denvärldsberömde DJ Paul Van Dyk från Berlin.4. CosplayJapansk popkultur i Hamburg. Katharina ochVanessa berättar med stor glöd om sin hobbyatt klä ut sig till figurer ur Mangaserier ochAniméfilmer. De syr egna dräkter, sätter ihopteaterstycken och shoppar japansk kitsch.5. Lästern und dissenOm att snacka skit bakom ryggen och att dissa.Thilo träffar två tjejer med vassa tungor sombloggar elakheter om folk. DJ Sandy ger exempelpå hur hiphoppare dissar varandra i sina låtar.Och är det kul eller lågt av Dieter Bohlen iden tyska Idoljuryn att vräka ur sig elakheter?ur.se/anacondaHär finns spännande interaktivt arbetsmaterial– bl.a. dialogövningar, diskussionsfrågor ochmöjlighet att själv texta klipp ur programmen.83Das Wunder von BernTv: 4 prog à 25 minBest nr: 41526/tv 1-4Året är 1954 och det är fotbolls-VM.Helmut Rahn i det tyska landslaget är 11-åriga Matthias stora idol och blir Matthias”reservpappa”. Hans riktiga pappa saknasefter kriget och ingen vet om han lever. Såen dag kommer pappan hem till familjenigen, efter elva år i sovjetisk fångenskap.Nutidshistoria i en mycket uppmärksammadfilm.Herz im KopfTv: 3 prog à 30 minBest nr: 31525/tv 1-3Jakobs unga liv är ganska trassligt. Hansmamma har dött och efter en tid hospappan i Berlin tar han sin ryggsäck ochsticker. När han träffar den polska au pairtjejenWanda blir han blixtförälskad. Menäven detta innebär problem.LeroyTv: 4 prog à 20-30 minBest nr: 101410/tv 1-4Tyske Leroy är 17 år, svart och bor i Berlin.Han blir ihop med Eva och lyckankunde ha varit total. Men Evas föräldrarär högerextrema och hennes fem brödernynazister. De gör allt för att förstöra förhållandet.Med humor och satir tar filmenupp ett mycket allvarligt samhällsproblem.Prisbelönt som bästa barn- och ungdomsfilm2008. Filmen kan användas redan isteg 1/A1 med svensk text.Läs mer omvårt utbudpå ur.seUR PÅ WEBBENBOKHANDELSPRÅKSAMLEVNADSOPEDAGOGIKNO OCH MATTE HÄLSA OCH VÅRD FUNKTIONSHINDER ESTETISKA ÄMNEN

More magazines by this user
Similar magazines