Views
3 years ago

Bostadsbyggnadsplaner - bilaga till Stockohlms läns huvudrapport

Bostadsbyggnadsplaner - bilaga till Stockohlms läns huvudrapport

REVIDERAD RAPPORT

REVIDERAD RAPPORT 3(9)2012-10-08Sammanfattning• Totalt planeras nybyggnad av 149 842 bostadslägenheter i länet,varav 79 procent är lägenheter i flerbostadshus. Det är drygt 6 600fler lägenheter, eller 4,6 procent, än i fjolårets insamlingsomgång.• Bostadsbyggnadsplanerna från Danderyds kommun avser byggstarter(övriga: inflyttningsklara lägenheter). Planerna från denna kommunmotsvarar mindre än 1 procent av länets bostadsbyggnadsplaner.• Planerna från Stockholms stad omfattar ca 5 procent fler lägenheterän i fjolårets insamling.• Sigtuna planerar för 100 nybyggda ägarlägenheter 2014-2016.• Det finns byggplaner för totalt 3 243 studentbostäder och 1 524bostäder för äldre eller funktionshindrade i länet under denkommande tioårsperioden. Förra året planerades det 2 048studentbostäder och 1 455 bostäder för äldre eller funktionshindrade.

REVIDERAD RAPPORT 4(9)2012-10-08InnehållSammanfattning ............................................................................................... 3Innehåll ............................................................................................................ 4Sammanställning av kommunernas bostadsbyggnadsplaner ........................... 5Tidigare insamlingar av kommunernas bostadsbyggnadsplaner ..................... 7Bostadsbyggnadsplaner 2012 – 2021 .............................................................. 8Specialbostäder i flerbostadshus. Kommunnivå .............................................. 9

Folkhälsorapport 2007 - Stockholms läns landsting
Landstingsfakta 2013 - Örebro läns landsting
Hälsobokslut 2010 - Norrbottens läns landsting
Hälsobokslut 2010 - Norrbottens läns landsting
Faktabilaga - Norrbottens läns landsting
God vård till alla 2011 - Stockholms läns landsting
Arbetshälso rapport 2012 - Stockholms Läns Sjukvårdsområde ...
Skarpt läge för nya lösningar - Norrbottens läns landsting
Presentation - Stockholms läns landsting
Om jag blir anmäld - NLLplus.se, Norrbottens Läns Landsting
Utveckla med EU! - Norrbottens läns landsting
Broschyr: Kulturplanen i sammanfattning - Norrbottens läns landsting
Untitled - Norrbottens läns landsting
Slutrapport - Norrbottens läns landsting
bilaga 1 - Tjörns kommun
JämtMedel nr3 2011.pdf - Jämtlands läns landsting
Länk till bilaga i Aktiespararen - beQuoted AB
Bilaga HUT 2009 - Karlshamn
Broschyr - Norrbottens läns landsting
Norrbottensmusikens programkatalog 2010 - Norrbottens läns ...
HÖGA VISAN - Norrbottens läns landsting
Stadsvikens vårdcentral - Norrbottens läns landsting
Hildegard av Bingen - Norrbottens läns landsting
Prog Diptyk.indd - Norrbottens läns landsting
pdf 1.89MB - Norrbottens läns landsting
Hildegard av Bingen - Norrbottens läns landsting
Utveckla med EU! - Norrbottens läns landsting
TANDVÅRD - Norrbottens läns landsting
Tema: Utbildning - Örebro läns landsting
Utvecklingsplan 2008 - Norrbottens läns landsting