Rymden - Teknikens Hus

teknikenshus.se

Rymden - Teknikens Hus

Lärarhandledning äldre eleverAktivitetskortens färg: rödRymdenSyfteAtt öka elevernas förståelse för delar av rymden, rymdteknik samt ta del avrymdutställningen på ett elevaktivt sätt.InledningDen kursiva texten i dokumentet hjälper dig som lärare att prata med eleverna ommoment och fakta kring rymdutställningen. Elevernas aktivitetskort är röda. Dela ineleverna i grupper eller låt dem arbeta individuellt, det finns 6 stycken aktivitetskort.Som lärare fungerar du som spindeln i nätet. Eleverna byter kort med varandra när deblir klara.Elevernas uppgiftEleverna får aktivitetskort som är kopplade till olika moment i rymdutställningen.Varje aktivitetskort har frågor som de ska besvara. Återsamlas sedan och prata omrespektive moment.Aktivitetskortens moment• Titta på planeterna som hänger i taket vid biblioteket.Hur många planeter finns det i vårt solsystem? 8 st (ej Pluto)Vad heter den tredje planeten från solen? Jorden/TellusVad heter den största planeten? JupiterVilka planeter har ringar och vad består de av? Saturnus (små stenar ochispartiklar), Uranus, Jupiter och Neptunus.Vad heter den röda planeten? MarsVilken planet brukar också kallas för morgonstjärna eller aftonstjärna? VenusBerätta något om Merkurius? Närmast Solen, 88 jorddygn för ett varv runt solen,stora temp.skillnader.• Försök att docka med rymdstationen ISS.Hur högt ovanför jorden befinner sig den Internationella Rymdstationen ISS?Den befinner sig 39 mil ovanför jorden.Hur lång tid tar det för ISS att röra sig ett varv runt jorden?90 minuter.Hur många varv hinner ISS att röra sig runt jorden på ett dygn?16 varv.


• Gå in i lunariet. Ställ dig på jorden och tryck på den vita knappen och kör runt.Titta samtidigt på månen.Hur befinner sig månen, jorden och solen i förhållande till varandra vidfullmåne? Sol, jord, måne.Nymåne är det när vi inte kan se någon solbelyst sida av månen. Var är månendå i förhållande till solen och jorden? Sol, måne, jord.Hur lång tid tar ett månvarv runt jorden i verkligheten? En månad.• Bredvid Lunariet ska du titta på en komet, en meteor och en meteorit.Vad är det för skillnad mellan en meteor och en meteorit?En meteor är en rymdsten som befinner sig i atmosfären och en meteorit är enmeteor som har slagit ner på jorden.Beskriv vad en komet är och hur den ser ut.En komet har en kärna av smutsig is, partiklar och gas. De kan vara upp till flerakm i diameter och rör sig i långa elliptiska banor runt solen. Ett varv kan ta alltfrån några år till tusentals år. När kometen kommer nära solen smälter isen till ettångande moln kring kärnan. Samtidigt bildas en svans av partiklar och gas.• Titta upp på månen. Gå sedan fram till teleskopet och kika in.Vad ser du och varför? Du ser dig själv för tre sekunder sedan. Så lång tid tar detnämligen för din bild (dvs ljuset) att färdas fram och tillbaka till månen, därspegeln ligger.Hur snabbt färdas ljuset? 300 000 km/s.• Avfyra Nike-Orion raketen.Vad används en sådan här raket till? Det är en sondraket. Används för att sondera– undersöka. Den bär med sig en nyttolast av vetenskapliga experiment.Avslutning/ återsamlingSamla eleverna och prata om vad de tagit del av i utställningen. Vad har de lärt sig förnya saker?Förslag på redovisning och uppföljning• Låt eleverna arbeta vidare med Rymden när ni kommer tillbaka till skolan. Detkan ske i form av grupparbeten eller individuella arbeten.• Delta i en planetarievisning på Teknikens Hus.• Gå ut en kväll och titta på stjärnorna.


RYMDENUppgifter äldreTitta på planeterna somhänger i taket vid biblioteket.Hur många planeter finns det i vårt solsystem?Vad heter den tredje planeten från solen?Vad heter den största planeten?Vilka planeter har ringar och vad består de av?Vad heter den röda planeten?Vilken planet brukar också kallas för morgonstjärna eller aftonstjärna?Berätta något om Merkurius?Försök att docka med rymdstationen.Hur högt ovanför jorden befinner sig denInternationella Rymdstationen ISS?Hur lång tid tar det för ISS att röra sig ett varv runt jorden?Hur många varv hinner ISS röra sig runt jorden på ett dygn?


Gå in i Lunariet.Ställ dig på jorden.Tryck på den vita knappenoch kör runt.Titta samtidigt på månen.Hur befinner sig månen, jorden och soleni förhållande till varandra vid fullmåne ?__________________________________________________________________________________________Nymåne är det när vi inte kan se någon solbelyst sida av månen. Var är månendå i förhållande till solen och jorden?Hur lång tid tar ett månvarv runt jorden i verkligheten?Bredvid Lunariet ska dutitta på en komet,en meteor och en meteorit.Vad är det för skillnad mellan en meteor och en meteorit?Beskriv vad en komet är och hur den ser ut.Titta upp på månen.Gå sedan fram tillteleskopet och kika in.Vad ser du och varför?Hur snabbt färdas ljuset?Avfyra Nike-Orion raketen.Vad används en sådan här raket till?

More magazines by this user
Similar magazines