Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

Lösningen utvecklades under flera år isamarbete mellan Hiab och Veho ochresultatet blev ett påbyggnadskonceptsom konstruerats för den fyrhjulsdrivna13 ton tunga Mercedes-Benz Ategochassiet.Det standardiserade, flerfunktionellafordonet med noggrant konstruerade detaljeranvänds främst av energibolag för underhållav distributionsnät, för mindre reparationsarbetenoch vid utläggandet av nya kraftlinjer,vilket innebär att fordonet måste ha terränggåendeegenskaper.”Större delen av påbygganden är standardiserad,men kunderna kan fortfarande väljabland ett av flera alternativ för att anpassafordonet efter sina behov. De kan till exempelvälja krankapacitet, räckvidd och tillbehör tillkranen”, berättar Börje Laakso och påpekaratt HIAB 088 HiDuo har visat sig varaden lämpligaste kranen för fordon i dennastorleksklass. 088 HiDuo kan utföra ett stortantal uppgifter, bland annat att lyfta kabelrullaroch transformatorinstallationer.Laakso påpekar att standardiseringen avpåbyggnadskonceptet har resulterat i kortareledtider vid fabriken och avsevärt kortareleveranstider för kunden.Hög nyttjandegradSamarbetet mellan Hiab och Veho var mycketintensivt under utvecklingsfasen. Bland annathade Hiabs experter direkt online-förbindelsetill Mercedes-Benz databas för påbyggnadstillverkare.Laakso och Eränen medger attarbetstakten tidvis var hektisk och dagarnalånga, men samarbetet förlöpte smidigt. Engod ömsesidig förståelse och ett gemensamtmål drev arbetet vidare och – här är de bådaockså överens – detta märks även i slutresultatet.Hög nyttjandegradger godavkastningpå kundensinvestering.10 method 2.2008

More magazines by this user
Similar magazines