Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

Hiab is part of Cargotec CorporationOm allt ska ske blixtsnabbt,krävs kvalitetKinas ekonomiska tillväxt skapar nya möjligheter för människorna ochdriver på produktutvecklingen. Planerna på att bygga ett järnvägsnätverkför höghastighetståg kors och tvärs över landet fortskrider också snabbt.Lastbilskranar med fjärrstyrning var den bästa lösningenpå grund av den ojämna terrängen.Kina har kallats världens största byggplats.Järnvägsnätverket utvidgas för atttillgodose de krav som den ekonomiskatillväxten skapar. Sträckan Wuhan–Guangzhoui Kanton är den längsta av de elva järnvägarsom nu håller på att byggas för höghastighetståg.Denna järnväg kommer att sammanlänkatolv olika städer. Arbetet med att bygga järnvägenpåbörjades 2005 och projektet är redan på godväg. Denna järnvägssträcka för höghastighetståghar en längd på 935 kilometer och förväntas varaklar i slutet av 2009.När järnvägen väl står klar, kommer resandeti Kina att förändras i grunden. För närvarandetar det mer än tio timmar att resa från Wuhan tillGuangzhou, men höghastighetståget färdas meden hastighet på upp till 350 kilometer i timmenoch kan köra samma sträcka på fyra timmar.Passagerarkapaciteten på denna rutt kommeratt öka till 80 miljoner per år. En stor del av dessapassagerare är arbetare som reser från inlandettill tillväxtcentren.Utmärkt prestanda i svår terrängGenom fönstren på höghastighetstågen kan passagerarnabeundra slätterna, kullarna och bergensom rusar förbi. På grund av den varierande terrängenhar man varit tvungen att bygga ett stortantal tunnlar och broar. Den längsta tunneln pådenna järnvägssträcka är drygt tio kilometer lång,och den längsta bron är inte mycket kortare.De 75 lastbilskranar som levererats av Hiabhar dryga arbetspass på byggplatsen. De 25lastbilskranarna av typen HIAB XS 288 somanvänds vid järnvägsbygget är utrustade medsäkerhetssystemet SPACE 4000 och det fjärrstyrdamanöversystemet XSDrive. Dessutom tog manbort stödbenen för att bättre kunna integrera kraneni ramen. Eftersom terrängen är så varierandeutrustades 50 lastbilskranar av typen HIAB XS 066med de längsta tillgängliga stödbenen.”Fjärrstyrda lastbilskranar var den bästalösningen på grund av den ojämna terrängen.Höghastighetstågen färdas i hög fart, vilket ställertuffa krav på järnvägsspåren. Det är ytterst viktigtatt vara mycket noggrann när man lägger syllarnapå banan. Med hjälp av det fjärrstyrda manöversystemetXSDrive kan man säkerställa att kranensrörelser blir exakta, eftersom systemet reagerar påminsta lilla rörelse i spakarna”, säger Frank vande Weem, som är direktör för avdelningen förlasthanteringsutrustning vid Hiab i Shanghai.Text: Compositor/Julia KristensenBild: Crestock

More magazines by this user
Similar magazines