Nollans handbok - SAKS

saksaren.se

Nollans handbok - SAKS

VÄLKOMMEN TILL SVP, NOLLANGRATTIS NOLLAN, DU GJORDE ETT UTMÄRKT VAL NÄR DU VALDESystemvetenskap i Linköping. Hoppas Nollan är förberedd på alltvad det innebär att börja en ny utbildning. Du kommer bland annatfå klura ut olika matematiska knepigheter, skriva kod tills fingrarnavärker och fundera på om en motorsåg är ett statiskt eller dynamisktinstrument. Studierna kommer ta mycket av Nollans vakna tid, menNollan ska inte deppa allt för mycket. För vi i SaksMästeriet harlagt ner mycket på att planera så att Nollan kommer att ha roligt undersin första tid vid Linköpings Universitet. Vi i SM lovar dig Nollan attdessa veckor kommer vara mycket, mycket roliga och att det är någotsom du kommer minnas i resten av ditt liv.UNDER DEN HÄR PERIODEN, KALLAD NOLLE-P SÅ KOMMER NOLLANlära känna de andra Nollan. För att Nollan ska känna igen andra Nollanfrån Systemvetenskap så är det viktigt att Nollan har på sig sinfina nolleskyllt som Nollan ska ha tillverkat inför Nolle-p (hur Nollantillverkad står väl beskrivet i det här brevet).Nolle-p innehåller många olika skojsigheter för Nollan, bland annatkommer Nollan få uppleva sin första Kravall, sin första sittning ochsitt första gyckel. Nolle-p innehåller aktiviteter där förtäring av alkoholhaltigadrycker kan förekomma. Phaddrar och SM kommer dockha Nollan under uppsikt så inga dumheter förekommer. Nollan skaveta att förtäring av rusdryck är helt frivilligt, SM eller Phaddrarnakommer aldrig uppmuntra till berusning, men kommer heller inte attförhindra. Nollan dricker på eget ansvar.Om Nollan känner sig osäker över någonting så kan den vända sigtill sin snälla Phadder eller spana in www.saksaren.se där Nollan kanfinna mycket information. Nollan ska inte heller vara rädd för att frågaSM om någonting, även om vi verkar hårdare än den hårdaste sten såvill vi att Nollan ska känna sig välkommen.Hoppas Nollan räknar dagarna tills vi möts, för det borde Nollan göra!GrevenInformations- & propagandaansvarig SM 09/10ETT

More magazines by this user
Similar magazines