Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

lvn.se

Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

Sedan 1995 har Landstinget Västernorrland konsekventarbetat med att minska energianvändningen,särskilt elenergianvändningen. Strategin har varitatt varje åtgärd ska halvera energibehovet, det villsäga en effektivisering med 50 procent, Faktor 2.Resultaten efter tio år är långt bättre än vad någonkunde ana. Målet, Faktor 2, har inte bara nåtts utanockså i de flesta fall överträffats. Därmed har ettstort steg tagits mot ett hållbart landsting.• 10 års erfarenhet• 100 miljoner kronor i investeringar• 50 % lägre totalt CO 2 -utsläpp** Prognos 2010

More magazines by this user
Similar magazines