Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

lvn.se

Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

är +2 grader Celsius. Det uppvärmda vattnetleds tillbaka för att smälta ytterligare snö.Snöfattiga vintrar används snökanonerför att tillverka snö. Trots det blir elförbrukningenmycket lägre än med en konventionellkylanläggning.Det finns tre stora vinster med snökylan.Användningen av köldmedier är noll ochelförbrukningen har minskat mycket kraftigt.Tidigare var behovet 500 MWh per år. Med snökylanbehövs endast 50 MWh för pumpar ochsnökanoner. Det ger en reduktion av elbehovetmed 90 procent, Faktor 10.Den tredje vinsten är att förorenad snörenas. Kvar blir 25 kubikmeter som skickas tilldeponi.Ungefär 40 000 kubikmeter snö bildarett lager som blir cirka sex meter högt.

More magazines by this user
Similar magazines