Hämta pdf-dokument här - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Hämta pdf-dokument här - Svensk Biblioteksförening

Inbjudan till konferensFramtidens barnbibliotek- vem bestämmer?Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för barnbibliotek inbjuder till konferensom att driva biblioteksverksamhet på barns och ungas egna villkor med FN:sbarnkonvention om barnets rättigheter som grund.Hur utvecklar vi biblioteken för barn och unga?Vilken roll spelar biblioteken som offentligt rum för barn och unga?Vem vill arbeta i framtidens bibliotek?Tid: 9 –10 oktober 2002Plats: Folkets Hus, UmeåPris: 700 kronor för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening.Övriga 1 000 kronor. Lunch, middag och kaffe ingår i priset.PROGRAMOnsdag 9 oktober12.00 Registrering12.30 Barnen, orden och livetBenny Marcel, avdelningschef, Statens Kulturråd13.30 Fruktstund med godis och bensträckare14.00 Stå stark när det blåser: varför behöver barnbiblioteken en nymålsättningsdiskussion?Lena Lundgren, bibliotekskonsulent, Länsbiblioteket iStockholms länEftermiddagskaffe ingår detta pass vid lämplig tidpunkt.Middag på kvällen


Torsdag 10 oktober09.00 Det stora glappet: vem styr verksamheten? Vi eller tillfälligheten?Detlef Barkanowitz, bibliotekskonsulent, Norrbottens länsbibliotekHär ingår en kort presentation om platsannonser, Sofia Lindblomoch Kristina Andersson, Specialgruppen för barnbibliotek10.00 Kaffe10.30 Barnbibliotekarie i Norrbottens glesbygd – med barnkonventionensom utgångspunktAgneta Krohn Strömshed och Ingela Nilsson, nyutexamineradebibliotekarier, Luleå11.15 ”Barn- och ungdomsverksamheten prioriteras”... Är det enläpparnas bekännelse eller är det så verkligheten ser ut i kalla fakta?Conny Äng, bibliotekschef i Norrköping12.00 Lunch13.00 Vårt behov av lögn är omättligtUlf Stark, författare14.00 Avslutning och kaffeAnmälan senast 2 oktober till Svensk Biblioteksförening, Sisela Rosén Ignatkova,via föreningens hemsida eller på bifogad talong via fax 08-545 132 31. Det går ävenbra att skicka e-post med anmälningsuppgifterna till sri@biblioteksforeningen.orgKonferensavgiften faktureras. Anmälan är bindande.Mer information:Kristina Andersson, ArvidsjaurTel: 0960 – 157 72, E-post: kristina.andersson@arvidsjaur.seEn liknande konferens anordnas i Västerås 15 oktoberArrangör:Svensk Biblioteksförenings specialgrupp barnbibliotek i samarbete medNorrbottens länsbibliotek och Länsbiblioteket i VästerbottenVÄLKOMNA!Svensk BiblioteksföreningSpecialgruppen för barnbibliotekStyrgruppen


Anmälningsblankett - Framtidens barnbibliotekHärmed anmäler vi oss till konferensen ”Framtidens barnbibliotek – vem bestämmer?”9 – 10 oktober 2002 i UmeåNamn (texta tydligt) ___________________________________________________Medlem i Svensk Biblioteksförening Ja ! Nej !Ev speciell kost ________________________________________________________Titel/funktion _________________________________________________________Arbetsplats och adress ______________________________________________________________________________________________________________________Ev fakturaadress om annan än ovanstående _____________________________________________________________________________________________________Namn (texta tydligt) ___________________________________________________Medlem i Svensk Biblioteksförening Ja ! Nej !Ev speciell kost ________________________________________________________Titel/funktion _________________________________________________________Arbetsplats och adress ______________________________________________________________________________________________________________________Ev fakturaadress om annan än ovanstående _____________________________________________________________________________________________________Namn (texta tydligt) ___________________________________________________Medlem i Svensk Biblioteksförening Ja ! Nej !Ev speciell kost ________________________________________________________Titel/funktion _________________________________________________________Arbetsplats och adress ______________________________________________________________________________________________________________________Ev fakturaadress om annan än ovanstående _____________________________________________________________________________________________________Anmälan senast 2 oktober till Sisela Rosén Ignatkova, Svensk Biblioteksförening,fax 08-545 132 31. Adress: Svensk Biblioteksförening, Box 3127, 103 62 STOCKHOLM.Det går även bra att anmäla sig via föreningens hemsida www.biblioteksforeningen.org

More magazines by this user
Similar magazines