Views
3 years ago

Uppföljningsfrågor - Västerbottens museum

Uppföljningsfrågor - Västerbottens museum

SVARStenåldern –

SVARStenåldern – Röda stenens folk1. De levde för ungefär 6 000 år sedan (4 000 år f.Kr.)2. De var jägare och samlare, som flyttade runt och bodde på olikaställen under olika årstider, beroende på var det fanns bäst tillgångav jaktbyten och ätliga växter.3. På sommaren bodde de i enkla hyddor eller tält som var klädda medt.ex. djurhudar. På vintern behövdes varmare hyddor av t.ex. trä,näver och torv, som man grävde ner en bit i marken för att detskulle bli varmare. Mitt i hyddan hade man en eldstad, för att fåvärme och ljus. (Matlagningen gjordes främst i kokgropar) Manbyggde sina hyddor i närheten av vatten, både för att ha tillgång tillfärskvatten och för att kunna fiska och transportera sig snabbt medbåt.4. De åt de olika sorters djur och växter som fanns i närheten. De djurman jagade var exempelvis älg, bäver, hare, säl, fisk(tex aborre ochgädda), olika fåglar (t.ex. tjäder och ripa). De växter man åt vart.ex. fjällsyra, kvanne och olika bär.5. Man gjorde kläder av olika djurhudar. De stora älghudarna varsäkert mest populära. Djurens senor blev till sytråd och av benengjorde man nålar.Bronsåldern - Säljägarna i Sävar1. De levde för 3 600 år sedan.2. Sälben, tuggad kåda, skinnskrapor, skräp frånredskapstillverknigen. keramikbitar.3. De levde på säljakt och fiske.4. Det fanns inga tecken på att man eldat här, varken någon eldstadeller några matlagningsstenar.

Bronsåldersgraven i Umeå1. Den är nästan 4 000 år gammal (3 700 år)2. Den låg på en ö i havet, eftersom vattennivån var mycket högre påden tiden. Pga. landhöjningen har vattennivån sänkts.3. I graven fanns en spjutspets av brons samt pilspetsar, en dolk ochett hänge av sten.Järnåldersgraven i Vilhelmina1. Den är nästan 3 000 år gammal.(2 800 år)2. I graven fanns bronsspännen, järnbitar, en bronspärla och mångaglaspärlor.3. Trots att man inte hittat några människoben tror man att det variten grav eftersom man brukade lägga pärlor och smycken i gravarnapå den här tiden.Världens äldsta skidor1. De är mer än 5 000 år gamla.2. De hittades i en myr i Kalvträsk när några män grävde ett dike.3. Det finns nästan inget syre i myrar. Det är syret i luften som gör attsaker ruttnar.4. De finns på Västerbottens museum.

Iti id > - Västerbottens museum
I detta nummer - Västerbottens museum
Västerbottens museum
Teaterliv! - Västerbottens museum
Gammlia - Västerbottens museum
2008 - Västerbottens museum
2009 - Västerbottens museum
Västerbotten • - Västerbottens museum
MUSIK I VÄSTERBOTTEN - Västerbottens museum
värt att bevara i Västerbotten - Västerbottens museum
Kampen om Vindelälven - Västerbottens museum
Tidskriften i pdf-format - Västerbottens museum
• samiska berättare - Västerbottens museum
Kläder och mode - Västerbottens museum
• samiska berättare - Västerbottens museum
Tidskriften i pdf-format - Västerbottens museum
SOMMAREN/HÖSTEN 2011 - Västerbottens museum
Tidskriften i pdf-format - Västerbottens museum
Trädgårdshistoria i norr - Västerbottens museum
Byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem - Västerbottens museum
Hemslöjden går i kyrkan - Västerbottens museum
FORNTIDEN - Västerbottens museum
Produktblad - Västerbottens museum
Nu kommer vi! - Västerbottens museum
Arbetsuppgifter - Västerbottens museum
KULTURHISTORIA - Västerbottens museum
Produktblad - Västerbottens museum
MAT I VÄSTERBOTTEN - Västerbottens museum
Produktblad - Västerbottens museum
Västerbottens museum