Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

media.archileaks.se

Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

Del 1 – Bakgrund och principer19Hur kan miljöklassen förbättras?Genom att åtgärda de indikatorer som fått de lägre klassningarna kanbyggnadens totala miljöklassning höjas.I exemplet ovan ser vi till exempel att om man kan höja klassen förInnemiljö från BRONS till SILVER så kommer byggnaden att få miljöklassSILVER istället för BRONS.Genom att förbättra någon av aspekterna Luftkvalitet, Termiskt klimat,Dagsljus eller Fuktsäkerhet från BRONS till SILVER eller högre får viklass SILVER för området eftersom betyget på hälften av aspekterna dåär högre än BRONS. Därmed får byggnaden miljöklassen SILVER.Låt oss anta (eftersom vi har använt oss av det i exemplet ovan) att enfastighetsägare vill förbättra klassen för Termiskt klimat från BRONS tillSILVER eller högre. Hur görs detta enklast?Kompletterande beräkningar av temperatur utförs i dataprogram och geren temperatur på

More magazines by this user
Similar magazines